Personkort bilde

Salvesen, Helge

Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Salvesen, Helge. The Historian as Architect of Nations: A Historiographical Analysis of the Norwegian Peasantry as Carrier of National Ideology and Identity in the Medieval and Early Modern Periode. Brill Academic Publishers 2020; Volum 89 (89) ISBN 978-90-04-42970-3. ISSN 1569-1462.s 205 - 218.s doi: 10.1163/9789004433458_007.

 • Salvesen, Helge. Saemieh aelkieh sijjen mïelem jie htedh - Samane tek til orde. 2017 (42) ISBN 978-82-93620-00-6. ISSN 0803-1177.s 41 - 56.

 • Salvesen, Helge. Røros - verdenskulturminnets historiske røtter. Pax Forlag 2014 ISBN 978-82-530-3732-5.s 35 - 56.

 • Salvesen, Helge. Population and settlement in social, economic and ecological context: Villages in Jämtland from the high middle ages to the early modern period. Archaeolingua 2011 ISBN 978-963-9911-22-2.s 373 - 392.

 • Salvesen, Helge. Ödesbölen i Jämtland som nøkkel til å forstå årskaene til agrarkrisen i senmiddelalderen. 2009 (2008) ISBN 82-471-6060-9. ISSN 0803-1983.s 95 - 108.

 • Salvesen, Helge. Settlement development as a function of communalism - A study of villages in Jämtland during medival and Early Modern times. Tapir Akademisk Forlag 2007 ISBN 978-82-519-21947.s 235 - 250.

 • Salvesen, Helge. The Quality Assurance System for Higher Education in Norway - with Particular Reference to the Library Services. Liber quarterly: the journal of European research libraries 2006; Volum 16 (3/4). ISSN 1435-5205.

 • Salvesen, Helge. Villages and Farms - Scandinavia and the Alpine Region. 2005 (52) ISBN 82-7765-053-1. ISSN 0805-0589.s 85 - 103.

 • Salvesen, Helge. Handelsinteresser og konflikter i Norden 1560-1720. 2004 (33) ISBN 82-91378-39-8. ISSN 0804-4554.s 105 - 120.

 • Salvesen, Helge. Norsk digitalt bibliotek - sprengstoff i biblioteksektoren?. Synopsis 2003 (2). ISSN 0332-656X.

 • Birgitta, Berglund; Salvesen, Helge; Ivar, Jensås; Knut Harald, Stomsvik; Ragnhild, Berge. Arkeologi og historie - Et grensemøte etter Ødegårdsprosjektet. Heimen - Lokal og regional historie 2003; Volum 40. ISSN 0017-9841.s 163 - 214.

 • Salvesen, Helge. Synet på og holdninger til samer før og etter Knud Leem. Tapir Akademisk Forlag 2003 (2) ISBN 82-519-1898-7. ISSN 0368-6310.s 95 - 121.

 • Salvesen, Helge. The holistic scientist Niels Stenersen and the univerity ideal and challenges. Analecta Romana Instituti Danici, Supplementum 2002. ISSN 0066-1406.

 • Salvesen, Helge. The Quality Management of Norwegian Universities and its influence on University Libraries. Liber quarterly: the journal of European research libraries 2002; Volum 12 (2/3). ISSN 1435-5205.s 185 - 192.

 • Salvesen, Helge. The University Library in Tromsø as a Learning Centre. Liber quarterly: the journal of European research libraries 2000; Volum 10 (2). ISSN 1435-5205.s 137 - 152.

 • Salvesen, Helge. "Jemtlag" - en region i Midt-Skandinavia, skifte i statstilhørighet i eldre tid. Tapir Akademisk Forlag 1999 (3) ISBN 91-7402-291-1. ISSN 0348-1433.s 29 - 43.

 • Salvesen, Helge; Nesset, Sigmund. Universitetet og den akademiske felleskultur. 1999 ISBN 82-91378-22-3.s 163 - 175.

 • Salvesen, Helge. Universitetsbiblioteket - forskningsbibliotek og studiebibliotek i universitetssamfunnet. 1998 (17) ISBN 82-91378-18-5. ISSN 0804-4554.s 479 - 505.

 • Salvesen, Helge. Modellenes plass i den historiske forskningsprosessen. Tapir Akademisk Forlag 1997 ISBN 82-519-1367-5.s 321 - 345.

 • Salvesen, Helge. Forskningsbasert undervisning. Deltagende observasjoner i Jørn Sandnes´ seminarer. 1996 (12) ISBN 82-7765-012-4. ISSN 0805-0589.s 35 - 49.

 • Salvesen, Helge. Om opphavssituasjonen for norske klyngetun. 1996 (16) ISBN 82-7765-016-7. ISSN 0805-0589.s 43 - 63.

 • Mook, Reinhard; salvesen, helge. Klimatische Bedingungen und Besiedlung in historischer Sicht. Norwegische Beispiele. Siedlungsforschung Archäologie - Geschichte - Geographie 1988; Volum 6. ISSN 0175-0046.s 178 - 197.

 • Salvesen, Helge. The Strength of Tradition. A historiographical analysis of research into Norwegian agrarian history during the late middle ages and the early modern period. Scandinavian Journal of History 1982; Volum 7. ISSN 0346-8755.s 75 - 133.

 • Salvesen, Helge; Sandnes, Jørn; Farbregd, Oddmunn; Halvorsen, Anne Marie. The Hoset Project. An Interdisciplinary Study of a Marginal Settlement. Norwegian Archaeological Review 1977; Volum 10 (1-2). ISSN 0029-3652.s 107 - 154.

 • Salvesen, Helge. C14-metoden - et sikkert dateringsmiddel for historikeren?. Heimen - Lokal og regional historie 1973; Volum 16. ISSN 0017-9841.s 189 - 196.

 • Salvesen, Helge; Flaten, Trine Kolderup; Tangen, Lisbeth. Norsk bibliotekforening 90 år - Kilder til foreningens historie. 2003 ISBN 82-90790-15-5.

 • Salvesen, Helge. Kontraksjonsnavn i Jemtland. 1991 ISBN 82-7099-188-0.

 • Salvesen, Helge. Sørsamene i historisk perspektiv. 1980 ISBN 91-85390-32-1.

 • Salvesen, Helge. Jord i Jemtland. Bosetningshistoriske og økonomiske studier i grenseland ca. 1200-1650. 1979 ISBN 00-0000-000-0.

 • Sandnes, Jørn; Salvesen, Helge. Ødegårdstid i Norge. Det nordiske ødegårdsprosjekts norske undersøkelser. Universitetsforlaget 1978 ISBN 82-00-01749-4.

 • Salvesen, Helge. Nytt folkebibliotek på Røros. 2018.

 • Palmér, Ingegerd; Bargum, Alexander; Fjellström, Mona; Kaunismäki, Erik; Salvesen, Helge; Nordblad, Mirella. Auditering av yrkeshögskolan Arcada 2018. 2018 ISBN 978-952-206-443-1.

 • Meisdal, Simen; Salvesen, Helge. Vil ha nytt bibliotek. 2017.

 • Salvesen, Helge. Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Med historisk indledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.Jämtlands läns fornskriftsälskap och Landsarkivet i Östersund,Östersund 2016.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017; Volum 96 (3). ISSN 0018-263X.s 360 - 363.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-08.

 • Salvesen, Helge. Lars Rumar: Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys.. Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (3). ISSN 0017-9841.s 288 - 290.

 • Salvesen, Helge; Cornér, Solveig; Haugen Sandvik, Rasmus; Aas, Gro Hanne. Rudolf Steinerhøyskolen. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen.. 2016.

 • Skarpenes, Nina; Salvesen, Helge; Häggström, Iréne; Langset, Anders Kvernmo. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2013.

 • Salvesen, Helge; Øgaard, Torvald; Wedel, Maria Knutson; Cornér, Solveig; Tandberg, Ina; Malnes, Magnus. NOKUTs tilsynsrapporter: NTNU. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. 2013.

 • Salvesen, Helge; Emerek, Leif. NOKUTs tilsynsrapporter: Bibliotek - styring og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 2012.

 • Häggström, Iréne; Clementsen, Kjetil; Salvesen, Helge. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Norsk høgskole for helhetsterapi. 2011.

 • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johansson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Universitetet i Agder. 2011.

 • Salvesen, Helge; Bjerke, Christian Hemmestad; Cornér, Solveig; Skarpenes, Nina. NOKUTs tilsynsrapporter: Høgskolen i Volda. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga. 2011.

 • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johanson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder Rapport fra sakkyndig komité. 2011.

 • Salvesen, Helge. Røros i den store verden. 2010 ISBN 00-0000-000-0.s 10 - 13.

 • Hansén, Sven-Erik; Fasting, Ingvild; Salvesen, Helge; Skarpenes, Nina. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges musikkhøgskole. 2010.

 • Wahlbin, Clas; Karseth, Berit; Salvesen, Helge; Orten, Gunnhild. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. 2009.

 • Salvesen, Helge. Ödesbölen i Jämtland som nøkkel til å forstå årsakene til agrarkrisen i senmiddelalderen. Foredrag 2008-05-19 - 2008-05-19 2008.

 • Salvesen, Helge; Iversland, Leif Magne; Christie, Hana; Johansen, Stein O.; Egeland, Lars; Pettersen, Sissel; Brygfjeld, Svein Arne; Høgetveit, Knut Øysteinson. BIBSYS behovsanalyse. 2008.

 • Salvesen, Helge. Jørn Sandnes - Minneord. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2007. ISSN 0803-1983.s 163 - 167.

 • Salvesen, Helge. Open Accsess Initiative - why, and are we willing to try?. Open Online Sccsess to Research 2003-07-11 - 2003.

 • Salvesen, Helge. Bendik Rugaas. 2003.

 • Salvesen, Helge. Ravnetrykk - en skriftserie ved UB.. Tromsøflaket. Avis for Universitetet i Tromsø 2002 (8).

 • Salvesen, Helge; Bakken, Frode. Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene. ? 2002 (6).s 24 - 25.

 • Bakken, Frode; Salvesen, Helge. Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene. Bibliotekspressen 2002 (22). ISSN 1395-0401.s 708 - 709.

 • Salvesen, Helge. Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid. (Redigert av Ola Khylberg). Namn och bygd 2001; Volum 98. ISSN 0077-2704.

 • Salvesen, Helge. Den store franske Encyklopedi 1751-72/80. (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/arkiv/maanedens/1999/199904.htm Hugins øye 1999.

 • Salvesen, Helge. Norge - historie - 1130-1536: Norsk høy- og senmiddelalder. Kunnskapsforlaget 1998.

 • Salvesen, Helge. Einar Niemi - utdyping (NBL-artikkel). (Fulltekst: http://www.snl.no/.nbl_biografi/Einar_Niemi/utdypning 1998.

 • Salvesen, Helge. Bosetningshistorie og historisk geografi - anmeldelse av Mats Widgren: Bysamfällighet och tegskiftet i Bohuslän 1300-1750. Heimen - Lokal og regional historie 1998; Volum 35. ISSN 0017-9841.

 • Salvesen, Helge. Nettbaserte bibliotektjenester. Fagreferentkonferansen 1998-03-10 - 1998.

 • Salvesen, Helge. The climate as a factor of historical causation. ESF project "European palaeoclimate and man" 1990-03-01 - 1990-03-03 1990.

 • Salvesen, Helge. Vitenskapsteoretisk problemorientering. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1978 (2). ISSN 0015-7945.s 33 - 36.

 • Salvesen, Helge. Metodeproblemer i tverrfaglig forskningssamarbeid. Noen synspunkter på historikeren som koordinator og synteseskaper. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1975 (5). ISSN 0015-7945.s 20 - 26.

 • Salvesen, Helge. Da setra vart gard. Ulike haldepunkt for å tidfeste den eldste gardsbusetnaden. 1975.

 • Salvesen, Helge. Fra landnåm til matrikkelgård. Studier i framveksten av utkantgården Hoset.. 1974.

 • Salvesen, Helge. Diktekunsten og litteraturvitenskapens mål og begrensning. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1974 (5). ISSN 0015-7945.s 30 - 31.

 • Salvesen, Helge. Nytt folkebibliotek på Røros. 2018.

 • Palmér, Ingegerd; Bargum, Alexander; Fjellström, Mona; Kaunismäki, Erik; Salvesen, Helge; Nordblad, Mirella. Auditering av yrkeshögskolan Arcada 2018. 2018 ISBN 978-952-206-443-1.

 • Meisdal, Simen; Salvesen, Helge. Vil ha nytt bibliotek. 2017.

 • Salvesen, Helge. Böter och fredsköp. Jämtlands och Härjedalens saköreslängder 1601-1645. Med historisk indledning av Per Sörlin och ortsregister utarbetat av Karl Göran Eriksson.Jämtlands läns fornskriftsälskap och Landsarkivet i Östersund,Östersund 2016.. Historisk Tidsskrift (Norge) 2017; Volum 96 (3). ISSN 0018-263X.s 360 - 363.s doi: 10.18261/issn.1504-2944-2017-04-08.

 • Salvesen, Helge. Lars Rumar: Historien och Härjedalsdomen. En kritisk analys.. Heimen - Lokal og regional historie 2017; Volum 54 (3). ISSN 0017-9841.s 288 - 290.

 • Salvesen, Helge; Cornér, Solveig; Haugen Sandvik, Rasmus; Aas, Gro Hanne. Rudolf Steinerhøyskolen. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen.. 2016.

 • Skarpenes, Nina; Salvesen, Helge; Häggström, Iréne; Langset, Anders Kvernmo. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Nord-Trøndelag. 2013.

 • Salvesen, Helge; Øgaard, Torvald; Wedel, Maria Knutson; Cornér, Solveig; Tandberg, Ina; Malnes, Magnus. NOKUTs tilsynsrapporter: NTNU. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen. 2013.

 • Salvesen, Helge; Emerek, Leif. NOKUTs tilsynsrapporter: Bibliotek - styring og ledelse. Mastergradsstudium ved Høgskolen i Oslo og Akershus. 2012.

 • Häggström, Iréne; Clementsen, Kjetil; Salvesen, Helge. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Norsk høgskole for helhetsterapi. 2011.

 • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johansson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanning ved Universitetet i Agder. 2011.

 • Salvesen, Helge; Bjerke, Christian Hemmestad; Cornér, Solveig; Skarpenes, Nina. NOKUTs tilsynsrapporter: Høgskolen i Volda. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanninga. 2011.

 • Salvesen, Helge; Haraldseid, Gunn; Rovio-Johanson, Airi; Welle-Strand, Anne; Aasprong, Marius Lervåg. Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Universitetet i Agder Rapport fra sakkyndig komité. 2011.

 • Salvesen, Helge. Røros i den store verden. 2010 ISBN 00-0000-000-0.s 10 - 13.

 • Hansén, Sven-Erik; Fasting, Ingvild; Salvesen, Helge; Skarpenes, Nina. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Norges musikkhøgskole. 2010.

 • Wahlbin, Clas; Karseth, Berit; Salvesen, Helge; Orten, Gunnhild. NOKUTs tilsynsrapporter: Evaluering av system for kvalitetssikring av utdanningen ved Høgskolen i Gjøvik. 2009.

 • Salvesen, Helge. Ödesbölen i Jämtland som nøkkel til å forstå årsakene til agrarkrisen i senmiddelalderen. Foredrag 2008-05-19 - 2008-05-19 2008.

 • Salvesen, Helge; Iversland, Leif Magne; Christie, Hana; Johansen, Stein O.; Egeland, Lars; Pettersen, Sissel; Brygfjeld, Svein Arne; Høgetveit, Knut Øysteinson. BIBSYS behovsanalyse. 2008.

 • Salvesen, Helge. Jørn Sandnes - Minneord. Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab. Årbok 2007. ISSN 0803-1983.s 163 - 167.

 • Salvesen, Helge. Open Accsess Initiative - why, and are we willing to try?. Open Online Sccsess to Research 2003-07-11 - 2003.

 • Salvesen, Helge. Bendik Rugaas. 2003.

 • Salvesen, Helge. Ravnetrykk - en skriftserie ved UB.. Tromsøflaket. Avis for Universitetet i Tromsø 2002 (8).

 • Salvesen, Helge; Bakken, Frode. Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene. ? 2002 (6).s 24 - 25.

 • Bakken, Frode; Salvesen, Helge. Norge trenger et innsatsprogram for bibliotekene. Bibliotekspressen 2002 (22). ISSN 1395-0401.s 708 - 709.

 • Salvesen, Helge. Hus och tomt i Norden under förhistorisk tid. (Redigert av Ola Khylberg). Namn och bygd 2001; Volum 98. ISSN 0077-2704.

 • Salvesen, Helge. Den store franske Encyklopedi 1751-72/80. (Fulltekst: http://www.ub.uit.no/arkiv/maanedens/1999/199904.htm Hugins øye 1999.

 • Salvesen, Helge. Norge - historie - 1130-1536: Norsk høy- og senmiddelalder. Kunnskapsforlaget 1998.

 • Salvesen, Helge. Einar Niemi - utdyping (NBL-artikkel). (Fulltekst: http://www.snl.no/.nbl_biografi/Einar_Niemi/utdypning 1998.

 • Salvesen, Helge. Bosetningshistorie og historisk geografi - anmeldelse av Mats Widgren: Bysamfällighet och tegskiftet i Bohuslän 1300-1750. Heimen - Lokal og regional historie 1998; Volum 35. ISSN 0017-9841.

 • Salvesen, Helge. Nettbaserte bibliotektjenester. Fagreferentkonferansen 1998-03-10 - 1998.

 • Salvesen, Helge. The climate as a factor of historical causation. ESF project "European palaeoclimate and man" 1990-03-01 - 1990-03-03 1990.

 • Salvesen, Helge. Vitenskapsteoretisk problemorientering. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1978 (2). ISSN 0015-7945.s 33 - 36.

 • Salvesen, Helge. Metodeproblemer i tverrfaglig forskningssamarbeid. Noen synspunkter på historikeren som koordinator og synteseskaper. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1975 (5). ISSN 0015-7945.s 20 - 26.

 • Salvesen, Helge. Da setra vart gard. Ulike haldepunkt for å tidfeste den eldste gardsbusetnaden. 1975.

 • Salvesen, Helge. Fra landnåm til matrikkelgård. Studier i framveksten av utkantgården Hoset.. 1974.

 • Salvesen, Helge. Diktekunsten og litteraturvitenskapens mål og begrensning. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd 1974 (5). ISSN 0015-7945.s 30 - 31.

 • [Loading...]

  Member of research group