Associate Professor

Bård A. Berg

Associate professor, PhD Department of Philosophy
Flag icon Flag icon

 • Berg, Bård A. Alta controversy. Pax Forlag 2016 ISBN 9788253038575.s 31 - 33.

 • Berg, Bård A. Historiefagene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 84 - 105.

 • Berg, Bård A. Samene og 1814. Rødt! 2014 (4/2014). ISSN 1504-4777.s 98 - 107.

 • Berg, Bård A. Historisme og tidlig hermeneutikk. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 63 - 83.

 • Berg, Bård A. Universitetenes historie. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 35 - 62.

 • Berg, Bård A. Paideia og retorikk i den greske og romerske antikken. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 17 - 34.

 • Berg, Bård A. Utviklingen av reindriften i nordre Nordland 1750-2000. Pax Forlag 2008 ISBN 978-82-530-3113-2.s 151 - 194.

 • Berg, Bård A. Lulesamisk reindrift 1750-2000. 2007; Volum 2007 (14) ISBN 978-82-583-0940-3. ISSN 0333-2306.s 251 - 284.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Innledning. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A. Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor. I: Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge.. Tromsø: Historisk institutt, Universitetet i Tromsø 2006. ISBN 82-92201-09-2. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2006 (7). ISSN 1503-1241.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. Forestillingen om en samisk nasjon. Speculum Boreale, Skriftserie Institutt for historie, Universitetet i Tromsø 2004. ISSN 1503-1241.

 • Berg, Bård A. Introduksjon til menneskevitenskapene. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 177 - 200.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Energi, modernisering og byutvikling i Nord-Norge. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 47 - 57.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Fortidsforestillinger. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004 (4) ISBN 82-92201-07-6. ISSN 1503-1241.s 59 - 82.

 • Berg, Bård A; Niemi, Einar A. Bruk og misbruk av nordnorsk historie. 2004.

 • Berg, Bård A. The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission.. Gjesteforelesning 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Berg, Bård A. Samepolitisk virksomhet på Helgeland 1917-1948. Helgeland som samepolitisk arena i et historisk perspektiv. 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Berg, Bård A. Reindriftens utvikling med fokus på Nordland.. Gjesteforelesning 2017-04-21 - 2017.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonshistorie.. Gjesteforelesning 2017-04-22 - 2017-04-22 2017.

 • Berg, Bård A. "Kampen om reinmerkereglene.Samiske og andre synspunkter på reinmerkereglene i forkant av Reindriftsloven av 1933.". Sørsamisk merkeseminar. 2015-05-26 - 2015-05-27 2015.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonsarbeid og politisk virksomhet i Norge det 20. århundre. Gjesteforelesning 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Berg, Bård A. Læstadianismens betydning for samene. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Norge etter 1750. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 131 - 152.

 • Berg, Bård A. Innledning. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 11 - 15.

 • Berg, Bård A. Finnmark Arbeiderparti og den kalde krigen. 2012 ISBN 978-82-303-2173-7.s 356 - 374.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter. Samisk fagdag for medisinerstudenter 2012-02-02 - 2012.

 • Berg, Bård A. Samer i norsk media.. Gjesteforelesning 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.

 • Berg, Bård A. Samene i Sverige og Norge. 2010 ISBN 978-82-516-3501-1.

 • Berg, Bård A. Kautokeino-opprørets bakgrunn (17.1.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Tromsø - byen med det store hjertet (14.2.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Urfolk og naturressurser (23.9.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Nordland på 1900-tallet. Det 23. nordnorske historieseminaret 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Nordland. Gjesteforelesing for masterstudiet i historie 2008-10-03 - 2008.

 • Berg, Bård A. Den samiske reindriften i et historisk perspektiv. Forholdet mellom kyst og innland før og nå. Kurs for museumsansatte i Finnmark 2008-10-17 - 2008.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter 2008-02-07 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sámi history 1750-2000. Kurs om samiske forhold for utenlandske studenter 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Kautokeino omkring midten av 1800-tallet. Seminar omkring premieren på filmen "Kautokeinoopprøret" 2008-01-18 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sami history 1750-2000. Kurs i samisk kultur og historie for utenlandske studenter 2007-09-25 - 2007.

 • Berg, Bård A. Remapping Sapmi: Sami cooperation and connectivity across national borders (1970-2005). Åpent foredrag (omtale) 2007-04-20 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and Political Revitalization 1970-2005. Northern Studies Speaker Series (omtale) 2007-03-29 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and political revitalization 1970-2000. Gjesteforelesning 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.

 • Berg, Bård A. ”Læreplaner som identitetsbygger” - hvordan kan læreplanene bidra til samisk identitetsbygging?. Sametingets fagseminar om samisk historie, Radisson SAS Hotell 2006-01-11 - 2006-01-11 2006.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. "Flyttsamer og fastboende samer i Troms gjennom tidene". Samisk kunnskapsmaraton i Tromsø Rådhus 2005-09-02 - 2005-09-02 2005.

 • Berg, Bård A. "Tromsø - en urfolksby?". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård a. "Norway in the 20th Century". Gjesteforelesning 9.-15.3.2005 2005-03-09 - 2005-03-15 2005.

 • Berg, Bård A. "Nasjonsbygging og minoriteter". Norge og naboer i nord 2005-11-25 - 2005-11-26 2005.

 • Berg, Bård A. ”Den svenske fare.” Norske holdninger til svensk reindrift etter unionsoppløsningen. Konferansen "Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905" 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Berg, Bård A. "Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor". Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.

 • Berg, Bård A. "Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig". Åarjel-saemieh = Samer i sør 2004 (8). ISSN 0333-4899.s 123 - 144.

 • Berg, Bård A. The historical background for and recent debate about the Norwegian Truth and Reconciliation Commission.. Gjesteforelesning 2018-02-05 - 2018-02-05 2018.

 • Berg, Bård A. Samepolitisk virksomhet på Helgeland 1917-1948. Helgeland som samepolitisk arena i et historisk perspektiv. 2018-06-16 - 2018-06-16 2018.

 • Berg, Bård A. Reindriftens utvikling med fokus på Nordland.. Gjesteforelesning 2017-04-21 - 2017.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonshistorie.. Gjesteforelesning 2017-04-22 - 2017-04-22 2017.

 • Berg, Bård A. "Kampen om reinmerkereglene.Samiske og andre synspunkter på reinmerkereglene i forkant av Reindriftsloven av 1933.". Sørsamisk merkeseminar. 2015-05-26 - 2015-05-27 2015.

 • Berg, Bård A. Samisk organisasjonsarbeid og politisk virksomhet i Norge det 20. århundre. Gjesteforelesning 2014-04-25 - 2014-04-25 2014.

 • Berg, Bård A. Læstadianismens betydning for samene. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Norge etter 1750. Gjesteforelesning 2014-03-21 - 2014-03-21 2014.

 • Berg, Bård A. Sametinget og reindriften/Samediggi ja boazodolallu. 2014 ISBN 978-82-91200-19-4.s 131 - 152.

 • Berg, Bård A. Innledning. Universitetsforlaget 2014 ISBN 9788215023113.s 11 - 15.

 • Berg, Bård A. Finnmark Arbeiderparti og den kalde krigen. 2012 ISBN 978-82-303-2173-7.s 356 - 374.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter. Samisk fagdag for medisinerstudenter 2012-02-02 - 2012.

 • Berg, Bård A. Samer i norsk media.. Gjesteforelesning 2011-08-25 - 2011-08-25 2011.

 • Berg, Bård A. Samene i Sverige og Norge. 2010 ISBN 978-82-516-3501-1.

 • Berg, Bård A. Kautokeino-opprørets bakgrunn (17.1.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Tromsø - byen med det store hjertet (14.2.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Urfolk og naturressurser (23.9.2008). Nordlys 2008. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Nordland på 1900-tallet. Det 23. nordnorske historieseminaret 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriftens historie i Nordland. Gjesteforelesing for masterstudiet i historie 2008-10-03 - 2008.

 • Berg, Bård A. Den samiske reindriften i et historisk perspektiv. Forholdet mellom kyst og innland før og nå. Kurs for museumsansatte i Finnmark 2008-10-17 - 2008.

 • Berg, Bård A. Samisk historie. Foredrag om samisk historie for medisinerstudenter 2008-02-07 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sámi history 1750-2000. Kurs om samiske forhold for utenlandske studenter 2008-09-28 - 2008.

 • Berg, Bård A. Reindriften i Kautokeino omkring midten av 1800-tallet. Seminar omkring premieren på filmen "Kautokeinoopprøret" 2008-01-18 - 2008.

 • Berg, Bård A. Sami history 1750-2000. Kurs i samisk kultur og historie for utenlandske studenter 2007-09-25 - 2007.

 • Berg, Bård A. Remapping Sapmi: Sami cooperation and connectivity across national borders (1970-2005). Åpent foredrag (omtale) 2007-04-20 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and Political Revitalization 1970-2005. Northern Studies Speaker Series (omtale) 2007-03-29 - 2007.

 • Berg, Bård A. The Sami in Norway: Cultural and political revitalization 1970-2000. Gjesteforelesning 2006-11-17 - 2006-11-17 2006.

 • Berg, Bård A. ”Læreplaner som identitetsbygger” - hvordan kan læreplanene bidra til samisk identitetsbygging?. Sametingets fagseminar om samisk historie, Radisson SAS Hotell 2006-01-11 - 2006-01-11 2006.

 • Niemi, Einar A; Berg, Bård A. Innledning. 2006 (7) ISBN 82-92201-09-2. ISSN 1503-1241.s 5 - 10.

 • Berg, Bård A. "Flyttsamer og fastboende samer i Troms gjennom tidene". Samisk kunnskapsmaraton i Tromsø Rådhus 2005-09-02 - 2005-09-02 2005.

 • Berg, Bård A. "Tromsø - en urfolksby?". Nordlys 2005. ISSN 0805-5440.

 • Berg, Bård a. "Norway in the 20th Century". Gjesteforelesning 9.-15.3.2005 2005-03-09 - 2005-03-15 2005.

 • Berg, Bård A. "Nasjonsbygging og minoriteter". Norge og naboer i nord 2005-11-25 - 2005-11-26 2005.

 • Berg, Bård A. ”Den svenske fare.” Norske holdninger til svensk reindrift etter unionsoppløsningen. Konferansen "Grenseoverskridende reindrift før og etter 1905" 2005-11-24 - 2005-11-25 2005.

 • Berg, Bård A. "Evakuering og gjenreisning som moderniseringsmotor". Det 29. nordnorske historieseminar 2004-10-01 - 2004-10-03 2004.

 • Berg, Bård A. "Reindriften på Helgeland i årene omkring andre verdenskrig". Åarjel-saemieh = Samer i sør 2004 (8). ISSN 0333-4899.s 123 - 144.

 • [Loading...]