Bilde av Hagen, Roar
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Hagen, Roar
Department of Social Sciences roar.hagen@uit.no +4777644334 Tromsø D 0136

Hagen, Roar • Roar Hagen :
  Collective Action: Why is it so Difficult for the Social Sciences to Grasp the Rational Aspects of Collective Action?
  Brill Academic Publishers 2018 DOI
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Individuell frihet og kollektiv selvbegrensning
  Sosiologisk Tidsskrift 2016 FULLTEKST / DOI
 • Roar Hagen :
  Abduction-Asessing fruitfulness and the construction of scientific concepts
  Brill|Nijhoff 2016 DOI
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Styring gjennom samhandling: Samhandlingsreformen som kasus
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Roar Hagen :
  Samfunn som handlingsdyktig fellesskap
  Universitetsforlaget 2012
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  Selvreferanse og refleksjon: Forholdet mellom teori og empiri i forskningsprosessen
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Roar Hagen, Anita Carin Gudmundsen :
  SELF-REFERENCE AND REFLECTION: CONNECTING GENERAL THEORY AND EMPERICAL RESEARCH
  Tidsskrift for samfunnsforskning 2011
 • Roar Hagen :
  Collective power: Reception and prospect of a scientific concept
  2010
 • Roar Hagen, Graham Chapman, Terje Tvedt :
  Water, Geopolitics and Collective Power in the New World Order
  I.B. Tauris 2010
 • Roar Hagen :
  Hva betyr kollektiv binding? Niklas Luhmanns bidrag til en teori om det politiske systemets funksjon
  Unge Pædagoger 2010
 • Elin Johnsen, Luis Fernandez-Luque, Roar Hagen :
  Det Sosiale Nettet og helse
  Gyldendal Akademisk 2010
 • Roar Hagen :
  Teori og kritikk
  Sosiologisk Årbok 2008
 • Terje Tvedt, Roar Hagen, Graham Chapman :
  A History of Water, Series II, Vol 3, Water, Geopolitics and the New World Order (Series Editor Terje Tvedt)
  I.B. Tauris 2010
 • Roar Hagen :
  Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene: Refleksjonsteorier for det moderne samfunnet
  Universitetsforlaget 2006
 • Roar Hagen :
  Rasjonell solidaritet
  Universitetsforlaget 1999
 • Truls Tunby Kristiansen, Roar Hagen :
  Koronakrisen skaper solidaritet -kan sosiologien forklare hvordan?
  sosiologen.no 24. April 2020 FULLTEKST
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Rethinking Medicalisation - Can the Patient be Empowered Within Medical Treatment
  2015
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Institutional change through rational collective action
  2014
 • Roar Hagen :
  En sur rev og et hull i teorien
  Morgenbladet 2013
 • Roar Hagen :
  Faget er for kritisk - Norske sosiologer er mer opptatt av samfunnskritikk enn å utarbeide konstruktive alternativer:
  Klassekampen 2013
 • Roar Hagen, Truls Tunby Kristiansen :
  Norwegian society must be defended - The aftermath of the 22.July attack: A case study of institutional change in the Norwegian model
  2013
 • Roar Hagen :
  Jørgen Pedersen (red.)Moderne politisk teori. Pax forlag. 2010
  Sosiologisk Tidsskrift 2011
 • Roar Hagen :
  Water, Climate Change and the Problem of Collective Action
  2011
 • Roar Hagen :
  Sociological theory and the Nordic society
  2011
 • Roar Hagen :
  Hva er god samhandling?
  2011
 • Roar Hagen, Sissel H. Eriksen :
  Kjønn, sannhet og sosiologi
  Nordlys 2010
 • Roar Hagen :
  Hanssens politiske testamente
  Klassekampen 29. October 2010
 • Roar Hagen :
  Sosiologi versus økonomi
  Sosiolog-nytt 2010
 • Roar Hagen :
  Hjernevask?
  2010
 • Roar Hagen :
  Why systems theory? Niklas Luhmann on theory formation
  2010
 • Roar Hagen :
  Hvordan utvikle samfunnsvitenskapelige begreper om individ og samfunn? En metodologisk-konstruktivistisk posisjon
  2009
 • Roar Hagen :
  From epistemological to methodological constructivism
  2009
 • Roar Hagen :
  Water and the new world order. Geopolitics, collective power and economic man
  2009
 • Roar Hagen, Leif Martin Haugen :
  World politics and World Soicety
  2009
 • Elin Johnsen, Roar Hagen, Luis Fernandez-Luque :
  Internett, pasienter og deling av helseinformasjon
  2009
 • Roar Hagen :
  Luhmann on collective power: What does it mean – collectively binding?
  2008
 • Roar Hagen :
  Nyfunksjonalisme
  Universitetsforlaget 2008
 • Roar Hagen :
  Collective power: Reception and prospect of a scientific concept
  2008
 • Roar Hagen :
  Bokpresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Societal knowledge and social structure
  2006
 • Roar Hagen :
  Samfunnsbegrep og pedagogisk teori
  2006
 • Roar Hagen :
  Presentasjon av Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Bokresentasjon Nyliberalismen og samfunnsvitenskapene
  2006
 • Roar Hagen :
  Norsk sosiologi i offentligheten
  2006
 • Roar Hagen :
  Hva er det moderne samfunnet?
  Morgenbladet 06. May 2006
 • Roar Hagen, Elin Johnsen :
  Samarbeidets politiske refleksjonsteori (Presentation of paper. 20 pages)
  2005
 • Roar Hagen, Elin Johnsen :
  Information Technology and the Selv-Observation of Society, i "Technology and Democracy: Technology in the Public Sphere". Proceedings from Workshop 1,A. Feenberg, T. Hviid Nielsen and L. Winner (eds.) TMV skriftserie nr. 27 1997
  1997
 • Elin Johnsen, Roar Hagen :
  Informasjonsteknologi og kommunikasjon, i "Informasjonsteknologi & Samfunn", rapport fra forskerseminar Leangkollen 3-4 juni 1996, i regi av programmet Informasjonsteknologi & Samfunn
  1997

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →  D 0136