Bilde av Fjørtoft, Kjersti
Bilde av Fjørtoft, Kjersti
Centre for Women's and Gender Research kjersti.fjortoft@uit.no +4777645915 77648159619 Tromsø Breiviklia N-111

Fjørtoft, Kjersti • Kjersti Fjørtoft :
  Equality of opportunity and democratic equality in the case of indigenous citizenship.
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Er kjærlighet en forutsetning for rettferdighet?
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Hva er et rettferdig utdanningssystem?
  Fagbokforlaget 2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere
  Etikk i praksis 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Skjønn og rimelighet- Hvordan sikre likebehandling på tvers av saker og institusjoner i medisinsk forskningsetikk.
  Universitetsforlaget 2015 DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Rettferdighet som deltakelse på like vilkår
  Agora 2015
 • Kjersti Fjørtoft :
  Mary Wollstonecraft - The Call for a Revolution in Female manners
  Springer Science+Business Media B.V. 2015 DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Familien- fra samfunnskontrakt til romantikk
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014
 • Roar Anfinsen, Kjersti Fjørtoft :
  Vitenskap, etikk og samfunn
  Universitetsforlaget 2014
 • Kjersti Fjørtoft :
  Mary Wollstonecraft - Likeverd og frihet fra vilkårlig makt
  Pax Forlag 2013
 • Kjersti Fjørteft :
  Justicia, reconocimiento y participation
  arenal 2012
 • Melina Duarte, Lisa Katrin Losleben, Kjersti Fjørtoft :
  Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia A Conceptual Framework for Sustainable Transformation
  Routledge 2023
 • Lisa Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Gender Diversity, Equity, and Inclusion. A Conceptual Framework for Sustainable Transformation
  Routledge 2023
 • Trygve Lavik, Kjersti Fjørteft, Jørgen Pedersen :
  Filosofi for samfunnsvitere
  Universitetsforlaget 2014
 • Mariann Solberg, Roar Anfinsen, Erik Christensen, Kjersti Fjørtoft, Petter Nafstad :
  Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi
  Universitetsforlaget 2012
 • Roar Anfinsen, Erik Christensen, Kjersti Fjørtoft, Finn r Johannessen, Petter Nafstad, Mariann Solberg :
  Menneske, natur og samfunn. En innføring i filosofi. Prøveutgave
  Universitetsforlaget 2011
 • Kjersti Fjørtoft, Nils GIlje, Harald Grimen, Trygve Lavik, Lars Fredrik Svendsen, Simo T S Säätelä :
  filosofi og vitenskapsteori til ExPhil
  Universitetsforlaget 2011
 • Melina Duarte, Lisa Katrin Losleben, Kjersti Fjørtoft :
  Introduction to the edited volume
  Routledge 2023
 • Kjersti Fjørtoft :
  Ways forward: Do we need feminism in theory and practice?
  2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Democratic equality in academia
  2022
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Terje Hansen, Norunn Kosberg, Gudmund Waaler, Mathias Slåttholm Sagdahl et al.:
  Trenger Forsvaret moralsk opprustning? Moralsk styrketrening må bli like naturlig som den fysiske styrketreningen i Forsvaret, mener Etisk råd for forsvarssektoren (ERF)
  Forsvarets forum 26. November 2022
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Norunn Kosberg :
  Naturødeleggelser og krig: miljøet må beskyttes for å forebygge konflikt
  Stratagem 30. November 2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Ingeborg W. Owesen: The Genealogy of Modern Feminist Thinking, Thought as Historical Present.
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Democratic equality in academia
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education
  2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Filosofi og kjønns(u)balanse- Strukturelle og kulturelle faktorer
  2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Writers' Workshop
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Writers' Workshop, revised versions
  2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life
  Agora 2020
 • Kjersti Fjørtoft :
  What is happening when we assess each other?
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Citizenship education and indigenous citizenship
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Indigenous Citizenship and Education
  2019
 • Cindy Horst, Kjersti Fjørtoft, Jonas Jakobsen, Jdid Noor, Per Mouritsen, Tore Vincents Olsen et al.:
  Active Citizenship Today
  2019 FULLTEKST
 • Kjersti Fjørtoft :
  Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.
  2018
 • Kjersti Fjørtoft :
  What is Good, democratic Citizenship?
  2017
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons
  2016
 • Bjørn Hvinden, Vidar Enebakk, Kjersti Fjørtoft, Ingegerd Holand, Roar Johnsen, Ivar Kolstad et al.:
  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi
  2016 DATA
 • Kjersti Fjørtoft :
  Forskning på sårbare grupper
  2015
 • Ruth Chadwick, Leonardo De Castro, Siri Granum Carson, Kjersti Fjørtoft, Prakash S. Sethi, May Thorseth et al.:
  Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality"
  2014
 • Kjersti Fjørtoft :
  Human Rights and Democratic Legitimacy
  2013
 • Kjersti Fjørtoft :
  Public reason as an ideal of democratic citizenship
  2012
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 DATA
 • Kjersti Fjørtoft :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2011
 • Kjersti Fjørtoft, Steffen Borge :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2011
 • Kjersti Fjørtoft, Roar Anfinsen :
  Liberalisme og demokrati
  2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Political philosophy, democracy, citizenship, theories of justice, public reason, global justice,feminism, ethics, research etihics.

  Teaching

  Feminist philosophy, political philosophy, ex. phil, global justice, research ethics  Member of project  Breiviklia N-111