Bilde av Fjørtoft, Kjersti
Bilde av Fjørtoft, Kjersti
Institute of philosophy and first semester studies kjersti.fjortoft@uit.no +4777645915 77648159619

Kjersti Fjørtoft • Kjersti Fjørtoft :
  Democratic Equality
  Routledge 2023 ARKIV / DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Er kjærlighet en forutsetning for rettferdighet?
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Equality of opportunity and democratic equality in the case of indigenous citizenship.
  Universitetsforlaget 2022 DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Hva er et rettferdig utdanningssystem?
  Fagbokforlaget 2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2020 ARKIV / DOI
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  In defense of moderate inclusivism: Revisiting rawls and habermas on religion in the public sphere
  Etikk i praksis 2018 DATA / ARKIV / DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Rettferdighet som deltakelse på like vilkår
  Agora 2015
 • Kjersti Fjørtoft :
  Mary Wollstonecraft - The Call for a Revolution in Female manners
  Springer Science+Business Media B.V. 2015 DOI
 • Kjersti Fjørtoft :
  Skjønn og rimelighet- Hvordan sikre likebehandling på tvers av saker og institusjoner i medisinsk forskningsetikk.
  Universitetsforlaget 2015 DOI
 • Roar Anfinsen, Kjersti Fjørtoft :
  Vitenskap, etikk og samfunn
  Universitetsforlaget 2014
 • Kjersti Fjørtoft :
  Familien- fra samfunnskontrakt til romantikk
  Arr - Idéhistorisk tidsskrift 2014
 • Kjersti Fjørtoft :
  Mary Wollstonecraft - Likeverd og frihet fra vilkårlig makt
  Pax Forlag 2013
 • Kjersti Fjørteft :
  Justicia, reconocimiento y participation
  arenal 2012
 • Melina Duarte, Lisa Katrin Losleben, Kjersti Fjørtoft :
  Gender Diversity, Equity, and Inclusion in Academia A Conceptual Framework for Sustainable Transformation
  Routledge 2023 FULLTEKST
 • Trygve Lavik, Kjersti Fjørteft, Jørgen Pedersen :
  Filosofi for samfunnsvitere
  Universitetsforlaget 2014
 • Mariann Solberg, Roar Anfinsen, Erik Christensen, Kjersti Fjørtoft, Petter Nafstad :
  Menneske og samfunn. En lærebok i filosofi
  Universitetsforlaget 2012
 • Melina Duarte, Lisa Katrin Losleben, Kjersti Fjørtoft :
  Introduction to the edited volume
  Routledge 2023
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Camilla C. Cooper, Gudmund Waaler, Mathea Slåttholm Sagdahl, Ole-Anders Turi :
  Oppenheimers dilemma
  Dagsavisen 18. July 2023 DATA
 • Kjersti Fjørtoft :
  Lea Ypi om frihetens pris.
  Agora 2023
 • Kjersti Fjørtoft :
  Patriotism, Love and Shared Fate.
  2023
 • Lisa Katrin Losleben, Ann Therese Lotherington, Kjersti Fjørtoft :
  Understanding Intersectional Inequalities through Nussbaum's Capabilities Approach and Bacchi's Policy Analysis WPR, I
  2023
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Norunn Kosberg :
  Naturødeleggelser og krig: miljøet må beskyttes for å forebygge konflikt
  Stratagem 30. November 2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Ingeborg W. Owesen: The Genealogy of Modern Feminist Thinking, Thought as Historical Present.
  Tidsskrift for kjønnsforskning 2022
 • May Britt Thorseth, Kjersti Fjørtoft, Terje Hansen, Norunn Kosberg, Gudmund Waaler, Mathias Slåttholm Sagdahl et al.:
  Trenger Forsvaret moralsk opprustning? Moralsk styrketrening må bli like naturlig som den fysiske styrketreningen i Forsvaret, mener Etisk råd for forsvarssektoren (ERF)
  Forsvarets forum 26. November 2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Democratic equality in academia
  2022
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality: In and Beyond Education
  2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Ways forward: Do we need feminism in theory and practice?
  2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Democratic equality in academia
  2022
 • Kjersti Fjørtoft :
  Martha Nussbaum: Is Justice a Matter of Love?
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Writers' Workshop
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Workshop Guidebook for Gender Balance in Higher Education
  2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Filosofi og kjønns(u)balanse- Strukturelle og kulturelle faktorer
  2021
 • Katrin Losleben, Melina Duarte, Kjersti Fjørtoft :
  Writers' Workshop, revised versions
  2021
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft, Andrew Kristiansen :
  Conceptualizations of Knowledge and Hopes of Democratic Equality – in and Beyond Education
  2021
 • Kjersti Fjørtoft :
  Kan Livsformer kritiseres? Rahel Jaeggi - Critique of Forms of Life
  Agora 2020
 • Kjersti Fjørtoft :
  What is happening when we assess each other?
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Fra hverdagspraksis til strukturell urettferdighet- Implisitt bias og epistemisk urett.
  2019
 • Cindy Horst, Kjersti Fjørtoft, Jonas Jakobsen, Jdid Noor, Per Mouritsen, Tore Vincents Olsen et al.:
  Active Citizenship Today
  Institutt for fredsforskning 2019 FULLTEKST
 • Kjersti Fjørtoft :
  Indigenous Citizenship and Education
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Citizenship education and indigenous citizenship
  2019
 • Kjersti Fjørtoft :
  Citizenship, National Identity and Indigenous Citizenship.
  2018
 • Kjersti Fjørtoft :
  What is Good, democratic Citizenship?
  2017
 • Jonas Jakobsen, Kjersti Fjørtoft :
  The Ethics of Citizenship: Rawls, Habermas and the Case of Religious Reasons
  2016
 • Bjørn Hvinden, Vidar Enebakk, Kjersti Fjørtoft, Ingegerd Holand, Roar Johnsen, Ivar Kolstad et al.:
  Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi
  2016 DATA
 • Kjersti Fjørtoft :
  Forskning på sårbare grupper
  2015
 • Ruth Chadwick, Leonardo De Castro, Siri Granum Carson, Kjersti Fjørtoft, Prakash S. Sethi, May Thorseth et al.:
  Journal editors panel on "Publishing in Peer-reviewed Journals" and "How to Measure Publication Quality"
  2014
 • Kjersti Fjørtoft :
  Human Rights and Democratic Legitimacy
  2013
 • Kjersti Fjørtoft :
  Public reason as an ideal of democratic citizenship
  2012
 • Mariann Solberg, Kjersti Fjørtoft :
  Leder
  Norsk Filosofisk tidsskrift 2012 DATA
 • Kjersti Fjørtoft :
  Privacy,Autonomy and Integrity
  2011

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Political philosophy, democracy, citizenship, theories of justice, public reason, global justice,feminism, ethics, research etihics.

  Teaching

  Feminist philosophy, political philosophy, ex. phil, global justice, research ethics  Member of project