Photo: June Åsheim
Associate Professor

Roger Jørgensen

The Arctic University Museum of Norway
Flag icon Flag icon

 • Jørgensen, Roger. A needle in a haystack-an infield survey for iron production sites. Skrifter 2019 (2). ISSN 0368-6310.s 57 - 70.

 • Günther, Torsten; Malmström, Helena; Svensson, Emma M.; Omrak, Ayça; Sánchez-Quinto, Frederico; Kılınç, Gülşah M.; Krzewinska, Maja; Eriksson, Gunilla; Fraser, Magdalena; Edlund, Hanna; Munteres, Arielle R.; Coutinho, Alexandra; Simões, Luciana G.; Vicente, Mário; Sjölander, Anders; Sellevold, Berit J.; Jørgensen, Roger; Claes, Peter; Shriver, Mark D.; Valdiosera, Cristina; Netea, Mihai G.; Apel, Jan; Lidén, Kerstin Birgitta; Skar, Birgitte; Storå, Jan; Götherström, Anders; Jakobsson, Mattias. Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation. PLoS Biology 2018; Volum 16 (1). ISSN 1544-9173.s doi: 10.1371/journal.pbio.2003703.

 • Jørgensen, Roger. Slutten på en epoke. Pomorenes fangststasjon på Kapp Lee, Svalbard.. Viking 2017; Volum 80. ISSN 0332-608X.s 203 - 222.s doi: 10.5617/viking.5480.

 • Jørgensen, Roger. How did the natives of North Norway secure the supply of iron in the Iron Age?. 2015 ISBN 9788278870426.s 99 - 106.

 • Jørgensen, Roger. A Pomor Outpost at Kapp Lee, Svalbard. 2013 ISBN 978-83-934218-2-4.s 29 - 39.

 • Jørgensen, Roger. Bowles Bay, Goeshaven eller Gåshamna. En hvalfangststasjon i Hornsund på Svalbard. 2013 (XXXIV) ISBN 978-82-7142-064-2. ISSN 0085-7394.s 109 - 132.

 • Jørgensen, Roger. Forhistorisk jernproduksjon i Nord-Norge – få, enkeltstående eksperimenter eller toppen av et isfjell?. Portal forlag 2013 ISBN 9788292712979.s 73 - 82.

 • Jørgensen, Roger. The social and material context of the iron age blacksmith in North Norway :. Acta Borealia 2012; Volum 29 (1). ISSN 0800-3831.s 1 - 34.s doi: 10.1080/08003831.2012.678718.

 • Jørgensen, Roger. Prehistoric Iron Production in North Norway. Acta Archaeologica 2011; Volum 82 (1). ISSN 0065-101X.s 97 - 128.

 • Jørgensen, Roger. Archaeology on Svalbard past, present and future. Acta Borealia 2005 (Vol. 22, no. 1). ISSN 0800-3831.s 49 - 61.s doi: 10.1080/08003830510020370.

 • Jørgensen, Roger. The Iron Age of Arctic Norway. 2004 (7) ISBN 82-7142-035-6.s 22 - 33.

 • Bertelsen, Reidar; Jørgensen, Roger. Archaeological research on Svalbard and the preservation of historical monuments, a resource crisis?. Acta Borealia 1989; Volum 1. ISSN 0800-3831.s 5 - 9.

 • Jørgensen, Roger; Olsen, Bjørnar. Asbestkeramiske grupper i Nord Norge, 2100 f.Kr. - 100 e.Kr. Tromura. Kulturhistorie 1988; Volum 13. ISSN 0333-2802.

 • Jørgensen, Roger; Olsen, Bjørnar. Asbestkeramikk i Nordnorge. Finskt Museum 1987. ISSN 0355-1814.

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Jørgensen, Roger. Hvor ble det av bronsen? Har vi egentlig hatt en bronsealder i Nord-Norge?. Gløtt 2019-11-29 - 2019-11-29 2019.

 • Storå, Jan; Skar, Birgitte; Lidén, Kerstin Birgitta; Eriksson, Gunilla; Apel, Jan; Jørgensen, Roger; Sellevold, Berit J.. Archaeological background - Supplementary to Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation. (fulltekst) PLOS ONE 2018. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pbio.2003703.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi og reinfangst i Nord. NORARK innsikt artikkel. (fulltekst) 2018.

 • Niemi, Anja Roth; Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Vassdrag i Nord-Norge. Tanker om kunnskapshull og potensial for ny kunnskap. Sektoravgift: Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Seminar om kunnskapshull/kunnskapspotensial 2017-04-19 - 2017.

 • Günther, Torsten; Malmström, Helena; Svensson, Emma; Omrak, Ayça; Sánchez-Quinto, Frederico; Kılınç, Gülşah Merve; Krzewińska, Maja; Eriksson, Gunilla; Fraser, Magdalena; Edlund, Hanna; Munters, Arielle R.; Coutinho, Alexandra; Simões, Luciana G.; Vicente, Mário; Sjölander, Anders; Sellevold, Berit J.; Jørgensen, Roger; Claes, Peter; Shriver, Mark D.; Valdiosera, Cristina; Netea, Mihai G; Apel, Jan; Lidén, Kerstin; Skar, Birgitte; Storå, Jan; Götherström, Anders; Jakobsson, Mattias. Genomics of Mesolithic Scandinavia reveal colonization routes and high-latitude adaptation. biorxiv 2017.s doi: 10.1101/164400.

 • Jørgensen, Roger. Det første oljeeventyret.. (fulltekst) 2017.

 • Jørgensen, Roger. Den første kommersielle hvalfangsten. Ottar 2017; Volum 2 (315). ISSN 0030-6703.s 19 - 26.

 • Jørgensen, Roger. Praktsverdet fra Vargneset.. Årbok for Bardu 2016. ISSN 1894-6585.s 91 - 100.

 • Bunse, Laura; Breian, Line; Storm, Dikka; Jørgensen, Roger; Wickler, Stephen. Mannen i myra. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.

 • Jørgensen, Roger. Måløyhatten. Undersøkelse av funnsted for menneske-kjeve i grotte på Måløyhatten, Måløya, gnr. 30, Steigen kommune, Nordland fylke.. 2015.

 • Jørgensen, Roger. Produksjon og handel - komplementære strategier for erhverv av jern.. Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten - en uppdatering av forskningsläget 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Jørgensen, Roger. The Early Use of Metal in the North.. 13th Nordic Bronze Age symposium 2015-06-09 - 2015-09-13 2015.

 • Jørgensen, Roger. The Northern Trade - an Alternative to Local Iron Production?. 21st annual meeting of the European Association of Archaeologists Glasgow 2015 2015-09-02 - 2015-09-05 2015.

 • Jørgensen, Roger. Som nåla i høystakken. Søk etter jernvinne i innmark.. Bruk av LiDAR og geofysiske metoder ved registrering og undersøkelser av jernfremstillingsplasser. 2015-03-12 - 2015-03-13 2015.

 • Jørgensen, Roger. Vikingens sverd - bare et drapsvåpen?. Ottar 2015; Volum 305 (2). ISSN 0030-6703.s 35 - 41.

 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Jørgensen, Roger. Velkomst, bakgrunn for workshopen. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen og litt om hvorfor det ble slik?. Forskningsseminar ved TMU 2013-02-27 - 2013.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra befaring av fjellfunn lokaliteter i Seiland nasjonalpark, vest Finnmark. 2013.

 • Jørgensen, Roger. Handel med jern. Eksterne kontakter og sosial organisasjon.. NFR-prosjekt "Forskning i felllesskap" - Utmarksnettverket Workshop på Det norske instituttet i Roma 3.-4- desember 2012. 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen?. Forskning i fellesskap-Utmarksnettverket Workshop 2012-12-03 - 2012-12-04 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra registrering av kulturminner i Nord-Rekvika, Arnøya, Skjervøy kommune, Troms fylke. 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra fjellfunn befaring ved Blåisen, Narvik kommune, Nordland fylke. 2012.

 • Hultgreen, Tora; Jørgensen, Roger; Ahlquist, Aud. Russisk fangst på Svalbard. temporær utstilling 2005-02-01 - 2005-12-31 2005.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Henriksen, Jørn Erik; Jørgensen, Roger; Lind, Keth Elisabeth; Niemi, Anja Roth; Skandfer, Marianne; Sommerseth, Ingrid; Wickler, Stephen. Faglig program 2020 - 2025. Arkeologiske undersøkelser. Norges arktiske universitetsmuseum. 2020; Volum 2020 (56). ISSN 2535-4248.

 • Jørgensen, Roger. Hvor ble det av bronsen? Har vi egentlig hatt en bronsealder i Nord-Norge?. Gløtt 2019-11-29 - 2019-11-29 2019.

 • Storå, Jan; Skar, Birgitte; Lidén, Kerstin Birgitta; Eriksson, Gunilla; Apel, Jan; Jørgensen, Roger; Sellevold, Berit J.. Archaeological background - Supplementary to Population genomics of Mesolithic Scandinavia: Investigating early postglacial migration routes and high-latitude adaptation. (fulltekst) PLOS ONE 2018. ISSN 1932-6203.s doi: 10.1371/journal.pbio.2003703.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi og reinfangst i Nord. NORARK innsikt artikkel. (fulltekst) 2018.

 • Niemi, Anja Roth; Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Vassdrag i Nord-Norge. Tanker om kunnskapshull og potensial for ny kunnskap. Sektoravgift: Faglig program for Midt- og Nord-Norge. Seminar om kunnskapshull/kunnskapspotensial 2017-04-19 - 2017.

 • Günther, Torsten; Malmström, Helena; Svensson, Emma; Omrak, Ayça; Sánchez-Quinto, Frederico; Kılınç, Gülşah Merve; Krzewińska, Maja; Eriksson, Gunilla; Fraser, Magdalena; Edlund, Hanna; Munters, Arielle R.; Coutinho, Alexandra; Simões, Luciana G.; Vicente, Mário; Sjölander, Anders; Sellevold, Berit J.; Jørgensen, Roger; Claes, Peter; Shriver, Mark D.; Valdiosera, Cristina; Netea, Mihai G; Apel, Jan; Lidén, Kerstin; Skar, Birgitte; Storå, Jan; Götherström, Anders; Jakobsson, Mattias. Genomics of Mesolithic Scandinavia reveal colonization routes and high-latitude adaptation. biorxiv 2017.s doi: 10.1101/164400.

 • Jørgensen, Roger. Det første oljeeventyret.. (fulltekst) 2017.

 • Jørgensen, Roger. Den første kommersielle hvalfangsten. Ottar 2017; Volum 2 (315). ISSN 0030-6703.s 19 - 26.

 • Jørgensen, Roger. Praktsverdet fra Vargneset.. Årbok for Bardu 2016. ISSN 1894-6585.s 91 - 100.

 • Bunse, Laura; Breian, Line; Storm, Dikka; Jørgensen, Roger; Wickler, Stephen. Mannen i myra. Mannen i myra 2015-09-16 - 2016-02-15 2015.

 • Jørgensen, Roger. Måløyhatten. Undersøkelse av funnsted for menneske-kjeve i grotte på Måløyhatten, Måløya, gnr. 30, Steigen kommune, Nordland fylke.. 2015.

 • Jørgensen, Roger. Produksjon og handel - komplementære strategier for erhverv av jern.. Förhistoria och medeltid i och kring Norrbotten - en uppdatering av forskningsläget 2015-12-07 - 2015-12-08 2015.

 • Jørgensen, Roger. The Early Use of Metal in the North.. 13th Nordic Bronze Age symposium 2015-06-09 - 2015-09-13 2015.

 • Jørgensen, Roger. The Northern Trade - an Alternative to Local Iron Production?. 21st annual meeting of the European Association of Archaeologists Glasgow 2015 2015-09-02 - 2015-09-05 2015.

 • Jørgensen, Roger. Som nåla i høystakken. Søk etter jernvinne i innmark.. Bruk av LiDAR og geofysiske metoder ved registrering og undersøkelser av jernfremstillingsplasser. 2015-03-12 - 2015-03-13 2015.

 • Jørgensen, Roger. Vikingens sverd - bare et drapsvåpen?. Ottar 2015; Volum 305 (2). ISSN 0030-6703.s 35 - 41.

 • Storm, Dikka; Jørgensen, Roger. Workshop om Skjoldehamnfunnet. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014-11-05 2014.

 • Jørgensen, Roger. Velkomst, bakgrunn for workshopen. Workshop om Skjoldehamnfunnet 2014-11-04 - 2014.

 • Wickler, Stephen; Sommerseth, Ingrid; Jørgensen, Roger. Høyfjellsarkeologi i Nord-Norge. Spor etter fonnefangst på villrein. Snow Patch Archaeological Research Project (SPARC) brukermøte 2013-01-07 - 2013-01-08 2013.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen og litt om hvorfor det ble slik?. Forskningsseminar ved TMU 2013-02-27 - 2013.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra befaring av fjellfunn lokaliteter i Seiland nasjonalpark, vest Finnmark. 2013.

 • Jørgensen, Roger. Handel med jern. Eksterne kontakter og sosial organisasjon.. NFR-prosjekt "Forskning i felllesskap" - Utmarksnettverket Workshop på Det norske instituttet i Roma 3.-4- desember 2012. 2012-12-03 - 2012-12-03 2012.

 • Jørgensen, Roger. Hvordan sikret nordlendingene seg tilgang på jern i jernalderen?. Forskning i fellesskap-Utmarksnettverket Workshop 2012-12-03 - 2012-12-04 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra registrering av kulturminner i Nord-Rekvika, Arnøya, Skjervøy kommune, Troms fylke. 2012.

 • Wickler, Stephen; Jørgensen, Roger. Rapport fra fjellfunn befaring ved Blåisen, Narvik kommune, Nordland fylke. 2012.

 • Hultgreen, Tora; Jørgensen, Roger; Ahlquist, Aud. Russisk fangst på Svalbard. temporær utstilling 2005-02-01 - 2005-12-31 2005.

 • Ahlquist, Aud; Hansen, Monica Kristin; Jørgensen, Roger. Spannforma leirkar. Temporær utstilling 2004-05-10 - 2004-12-31 2004.

 • Member of research group

  [Loading...]