Bilde av Lind, Anders T. Hjertø
Bilde av Lind, Anders T. Hjertø
Department of Social Sciences anders.t.lind@uit.no +4777646710 Tromsø

Anders T. Hjertø Lind


PhD-candidate

Job description

PhD-candidate in political science focusing on corporatization and local democracy. 


 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Sortland kommune – plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll 2024–2027 Beslutningsgrunnlag
  NORCE Norwegian Research Centre 2024
 • Johan Kristian Andreasen, Unni Soltun Andreassen, Trine Fossland, Sofie Alexandra Engli Høgestøl, Ingrid Lund, Guro Elisabeth Lind et al.:
  Mangelfulle systemer for konfliktutsatte stipendiater
  Khrono.no 2023 FULLTEKST
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  No skal ferske forskarar både sjåast og høyrast
  Khrono.no 2023
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  For få stipendiater fullfører til normert tid, hva gjør vi med det?
  Khrono.no 2022
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Lytt mer til stipendiater og postdoktorer
  Khrono.no 2022
 • Anders Torgeir Hjertø Lind, Runa Falck, Ingvill Stuvøy, Kjersti Lohne :
  Regjeringen må på banen for fremtidens forskning
  Morgenbladet 2021
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Høyresidens nedbygging av høyere utdanning
  Khrono.no 2021
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Vi trenger et felles løft for demokratiet
  Khrono.no 2021
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Ta ansvar og ta tak – gi stipendiatene forlengelser!
  Khrono.no 2021
 • Anders Torgeir Hjertø Lind :
  Fortsatt valgt rektor ved UiT!
  Khrono.no 2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →