Ådne Danielsen


Associate professor


 • Ådne Martin Danielsen :
  En gjennomgang av elleve årganger med forskning på høyere utdanning i Uniped og tanker om tidsskriftets vei videre
  UNIPED 2023 DOI
 • Ådne Danielsen :
  Er utdanning alltid viktig?
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Ådne Danielsen, Tove Bull, Peter Arbo :
  Utdanning som mål og middel
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  Lokale studiesentra - ny plante i den nordnorske kompetansefloraen
  Orkana Forlag 2012
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  Regionenes kamp om kompetansen- et nordnorsk eksempel
  Orkana Forlag 2012
 • Ådne Danielsen, Hilde Marie Pettersen :
  Virkninger av et videreutdanningstiltak - hva skjer i studentens møte med egen arbeidsplass?
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Ådne Danielsen :
  Ingenting er så praktisk som god teori? - Refleksjoner om forholdet mellom arbeidslivspraksis og videreutdanning for studenter på høyere nivå
  Gyldendal Akademisk 2008
 • Peter Arbo, Tove Bull, Ådne Danielsen :
  Utdanningssamfunnet og livslang læring: Festskrift til Gunnar Grepperud
  Gyldendal Akademisk 2013
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Evaluering av lederstrukturen ved Institutt for helse- og omsorgsfag ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2019
 • Ann Karin Tobiassen, Ådne Danielsen :
  Ledelse av studieprogrammer - Analyser og tiltak Rapport fra dialogkonferanse om "Ledelse av studieprogrammer" 2019.
  UiT Norges arktiske universitet 2019 ARKIV
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Frank Holen :
  Ledelse av studieprogrammer. Erfaringer og utfordringer
  2017
 • Gunnar Grepperud, Kine Dørum, Ådne Danielsen, Trine Fossland :
  Et "puff" i riktig retning? Evaluering av fire forskerskoler ved det helsevitenskapelige fakultet, UiT Norges arktiske universitet
  UiT Norges arktiske universitet 2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Lisbet Holm, Berit Fjellberg :
  Nord-Troms kommunene tar grep
  Nordlys 2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos :
  Varsel om en mulig krise. Rapport nr. 4 fra prosjektet "Utdanning for utvikling- studie-og læringssentrenes rolle og funksjon". Septentrio Reports 2016:2
  2016
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen :
  En svale gjør ingen sommer. Evaluering av enhet for helsefaglig pedagogisk utvikling (HELPED)
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Gunilla Roos :
  Levende studie- og læringssentra? Erfaringer og funksjoner
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Gunilla Roos, Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Levende studie-og læringssentra? Kompetensutmaningar i tre rurala regioner
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Ådne Danielsen :
  Foredrag om kommunereformen
  2015
 • Ådne Danielsen :
  Presentasjon av resultater fra "Kompetanseprosjektet i Nord-Troms"
  2015
 • Ådne Danielsen :
  Moderator for seksjon om "Utdanning og arbeid". Peter F.Hjort seminaret 2015.
  2015
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud, Gunilla Roos :
  Levende studie- og læringssentra? Funksjoner og framvekst.
  UiT Norges arktiske universitet 2015
 • Frank Holen, Ådne Danielsen :
  Faglig ledelse av studieprogrammer ved UiT – Norges arktiske universitet – En gjennomgang
  2014
 • Ådne Danielsen :
  Prosessledelse for dialogkonferanse om bolyst og boligutvikling
  2014
 • Ådne Danielsen, Gunnar Grepperud :
  Det er for seint å snyte seg når nesa er borte - Om betydningen av å utvikle lokale kompetanseutviklingstrategier i distriktssamfunn
  Nordlys 23. July 2013 ARKIV
 • Ådne Danielsen, Morten Brattvoll :
  Framtidas reiseliv i Finnmark. Dialogkonferanserapport
  UiT Norges arktiske universitet 2013
 • Ådne Danielsen :
  Næringsutvikling, FoU og høyere utdanning i Finnmark - Rapport fra dialogkonferansen i Alta 20. august 2013
  UiT Norges arktiske universitet 2013 ARKIV
 • Morten Brattvoll, Ådne Danielsen :
  Dialogseminarer Videregående skolestruktur i Finnmark
  UiT Norges arktiske universitet 2012 DATA
 • Ådne Danielsen :
  Rundt neste sving? En organisasjonsteoretisk analyse av studiesentre som idé og praksis
  UiT Norges arktiske universitet 2011
 • Gunnar Grepperud, Ådne Danielsen, Arne Rydningen :
  Fleksibel høyere utdanning: Status, utfordringer og nye initiativer
  2007
 • Geir Bye, Ådne Danielsen :
  Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS høsten 2004 og våren 2005. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat
  UiT Norges arktiske universitet 2005
 • Geir Bye, Ådne Danielsen, Hanne C Gabrielsen, Anne Katrine Normann :
  Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 21. og 22. oktober 2003. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2004
 • Geir Bye, Ådne Danielsen :
  Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Båtsfjord AS 26. – 27. november 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2003
 • Geir Bye, Ådne Danielsen :
  Arbeidsbeskrivelser i mottaket og andre utfordringer. Tilbakemelding etter besøk ved Aarsæther Kjøllefjord AS 9. – 10. april 2002. Verdiskaping 2010 – Norges forskningsråd, arbeidsnotat.
  UiT Norges arktiske universitet 2002
 • Geir Bye, Ådne Danielsen :
  Fokus på ’FOKUS kompetanse’. Hva er gjort og hva kan gjøres? Vurdering av et kompetanseprosjekt i fiskeri- og havbruksnæringen. Rapport Norut samfunnsforskning 02/02.
  2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →