Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Bilde av Heimkjær, Trine-Lise
Enhet for administrative tjenester BFE trinelise.heimkjaer@uit.no +4777646044 Tromsø NFH A 010

Trine-Lise Heimkjær


Koordinator for Internshipordningen

Job description

Jeg arbeider med:

Internship ordningen ved NFH. Er behjelpelig når studenter ønsker arbeidspraksis i en bedrift i løpet av studietiden. Kan også kontaktes av bedrifter som ønsker å samarbeid med en student.

Studiekonsulent for realfag ved NFH, saker som angår studenter og studieverdagen.

Rekruttering av nye studenter.