Personkort bilde
Researcher

Sander Bernardus Goes

The Barents Institute
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Fedreheim, Gunn Elin; Goes, Sander Bernardus. Grad av tillit og kjennskap til norsk vannforvaltning. Vann 2021; Volum 02. ISSN 0042-2592.s 143 - 155.

  • Goes, Sander Bernardus; Skorstad, Berit. Legitimizing Business?: Environmental Awareness in the Norwegian Mining Industry. Springer Publishing Company 2018 (5) ISBN 978-3-319-62610-9. ISSN 2510-0475.s 61 - 80.s doi: 10.1007/978-3-319-62610-9_4.

  • Goes, Sander Bernardus; Skorstad, Berit. Bærekraftig mineralutvinning i nord-Norge: visjon eller realitet?. Orkana Forlag 2018 ISBN 978-82-8104-338-1.s 137 - 159.

  • Goes, Sander Bernardus. Educational Collaboration in the Barents Region: An Island of Peace?. Springer 2017 (48) ISBN 978-3-319-56832-4. ISSN 1571-0378.s 89 - 102.s doi: 10.1007/978-3-319-56832-4_5.

  • Goes, Sander Bernardus. Russian Space Meets Western Business Practices - Understanding the Law in the Petroleum Sector in Russia. Nordlit 2017 (39). ISSN 0809-1668.s 18 - 33.s doi: 10.7557/13.4190.

  • Goes, Sander Bernardus. Understanding informal networks in higher edcuation institutions: Theoretical concepts from a Russian and Norwegian perspective. (Fulltekst: http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62259/Goes.Sander.pdf?sequence=2 Barents Studies 2015; Volum 2 (1). ISSN 2324-0652.s 34 - 49.

  • Goes, Sander Bernardus. Utbyggingen av petroleumsssektoren i Barentshavet på russisk sokkel – luftslott eller virkelighet?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 81 - 92.

  • Goes, Sander Bernardus. Utbyggingen av petroleumsssektoren i Barentshavet på russisk sokkel – luftslott eller virkelighet?. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 81 - 92.

  • [Loading...]