Personkort bilde
Chief Engineer

Gunilla Eriksen

Department Engineer The Norwegian College of Fishery Science
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Valegård, Karin; Andralojc, P. John; Haslam, Richard P.; Pearce, F. Grant; Eriksen, Gunilla Kristina; Madgwick, Pippa J.; Kristoffersen, Anne Karin; van Lun, Michiel; Klein, Uwe; Eilertsen, Hans Christian; Parry, Martin A.J.; Andersson, Inger. Structural and functional analyses of Rubisco from arctic diatom species reveal unusual posttranslational modifications. Journal of Biological Chemistry 2018; Volum 293 (34). ISSN 0021-9258.s 13033 - 13043.s doi: 10.1074/jbc.RA118.003518.

 • Eilertsen, Hans Christian; Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Hansen, Espen. The effect of freeze/thaw cycles on reproducibility of metabolic profiling of Marine microalgal extracts using direct infusion high-resolution mass spectrometry (HR-MS). Molecules 2014; Volum 19 (10). ISSN 1420-3049.s 16373 - 16380.s doi: 10.3390/molecules191016373.

 • Huseby, Siv; Degerlund, Maria; Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen. Chemical Diversity as a Function of Temperature in Six Northern Diatom Species. (Fulltekst: http://www.mdpi.com/1660-3397/11/11/4232 Marine Drugs 2013; Volum 11 (11). ISSN 1660-3397.s 4232 - 4245.s doi: 10.3390/md11114232.

 • Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre; Braathen, Torgeir. Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR. 2016.

 • Egge, Petter; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. Har satt verdensrekord i algedyrking. 2016.

 • Braathen, Torgeir; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr. 2016.

 • Egge, Petter; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. En liten, grønn revolusjon. 2016.

 • Simonsen, Maria Holm; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper. 2015.

 • Braathen, Torgeir Pande; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving. Disse algene spiser opp CO2 fra røyken på smelteverket. 2015.

 • Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre. Hunting for new medicines in arctic water. (http://www.youtube.com/watch?v=t2kyuGstYE0) (Fulltekst: http://www.newscientist.com/article/mg22129530.800-antibiotic-abyss-the-extreme-quest-for-new-medicines.html?full=true#.UuLA5vvKyE0 2014.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers. 2013.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil. BFE sin varebil 2013-10-25 - 2013.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Andersen, Jeanette hammer. Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom. 2013.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. OMGJØR CO2 TIL LAKSEMAT - Ny klimaforskning ved UIT har gitt oppsiktsvekkende kunnskap om alger:. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. Jakter i iskaldt dyp etter ny medisin. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. r ny medisin. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. Dette er bio-fremtiden. 2012.

 • Unni, Eikeseth; Sverre, Kruger; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jaktar på havets superorganismer. (Fulltekst: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8125445 (Sammendrag: Forskarane jaktar på mikroorganismane som kan bli nye kjelder til marine feittsyrer.) 2012.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jakt på havets superorganismer. 2012.

 • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.

 • Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre; Braathen, Torgeir. Forsøk med algedyrking kan gi INDUSTRI-EVENTYR. 2016.

 • Egge, Petter; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. Har satt verdensrekord i algedyrking. 2016.

 • Braathen, Torgeir; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Bergum, Jon Steinar; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Her har de satt en uvanlig rekord - kan bli nytt industrieventyr. 2016.

 • Egge, Petter; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Svenning, Jon Brage. En liten, grønn revolusjon. 2016.

 • Simonsen, Maria Holm; Eilertsen, Hans Christian; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Svenning, Jon Brage; Ingebrigtsen, Richard Andre. Det ser kanskje ikke slik ut, men dette er gyldne dråper. 2015.

 • Braathen, Torgeir Pande; Strømholt, Jo; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving. Disse algene spiser opp CO2 fra røyken på smelteverket. 2015.

 • Eriksen, Gunilla Kristina; Ingebrigtsen, Richard Andre. Hunting for new medicines in arctic water. (http://www.youtube.com/watch?v=t2kyuGstYE0) (Fulltekst: http://www.newscientist.com/article/mg22129530.800-antibiotic-abyss-the-extreme-quest-for-new-medicines.html?full=true#.UuLA5vvKyE0 2014.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Mikroskopfoto av planteplankton brukt i Svalbard Life boken av Paul Wassmann og Rudi Cayers. 2013.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina. Planteplanktonbilder brukt til collage trykket på siden av BFE sin varebil. BFE sin varebil 2013-10-25 - 2013.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Hansen, Espen; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla Kristina; Osvik, Renate Døving; Andersen, Jeanette hammer. Forskere henter opp stoffer fra havet som de håper kan hindre hjertesykdom. 2013.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. OMGJØR CO2 TIL LAKSEMAT - Ny klimaforskning ved UIT har gitt oppsiktsvekkende kunnskap om alger:. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. Jakter i iskaldt dyp etter ny medisin. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. r ny medisin. 2012.

 • Rapp, Ole Magnus; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla. Dette er bio-fremtiden. 2012.

 • Unni, Eikeseth; Sverre, Kruger; Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jaktar på havets superorganismer. (Fulltekst: http://www.nrk.no/vitenskap-og-teknologi/1.8125445 (Sammendrag: Forskarane jaktar på mikroorganismane som kan bli nye kjelder til marine feittsyrer.) 2012.

 • Ingebrigtsen, Richard Andre; Eriksen, Gunilla; Eilertsen, Hans Christian. Jakt på havets superorganismer. 2012.

 • Hegstad, Sveinulf; Eilertsen, Hans Christian; Eriksen, Gunilla; Ingebrigtsen, Richard Andre. GLIMT: MIKROGLIMT. 2011.

 • [Loading...]