Geir Ludvigsen

Faculty of Law
Flag icon Flag icon

  • Ludvigsen, geir ove. Kirkeasylbevegelsen i Norge, forsøk på noen juridiske avklaringer. Skriftserien - Senter for kvinne- og kjønnsforskning, Universitetet i Bergen 1930 (22). ISSN 0804-4813.

  • Ludvigsen, geir ove. Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem, Jus og politikk" Bokanmeldelse. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2008; Volum 1. ISSN 1502-4008.s 101 - 104.

  • Ludvigsen, geir ove. Fra forsettslæren i norsk strafferett. 1993.

  • Ludvigsen, geir ove. Vigdis Vevstad: "Utvikling av et felles europeisk asylsystem, Jus og politikk" Bokanmeldelse. Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning 2008; Volum 1. ISSN 1502-4008.s 101 - 104.

  • Ludvigsen, geir ove. Fra forsettslæren i norsk strafferett. 1993.

  • [Loading...]