No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Health and Care Sciences kjersti.s.mahre@uit.no +4777058353 Harstad HARSTAD 386

Kjersti Sunde Mæhre


Assosiated proffesor Department of health and care sciencies, Faculty of health sciences, UiT The Arctic University of Norway

Job description

 Subject manager for  common subject SYP-3001-B


 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Fortellingens betydning for å fremme livsmotet i møte med alvorlig sykdom
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2019 External link
 • Kjersti Sunde Mæhre, Rikke Gürgens Gjærum:
  Det er selve livet vi har satt på spill: om iscenesatt praksisforberedende pedagogikk
  DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift 2013
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  I rommet mellom det å leve og det å la dø
  Fagbokforlaget 2012
 • Kjersti Sunde Mæhre, Synnøve Vestly:
  Om å være i bevegelse mot en profesjonell fagutøvelse
  UNIPED 2012 External link
 • Kjersti Sunde Mæhre, Sissel Lisa Storli:
  Refleksjonsgrupper for sykepleierstudenter i klinisk praksis : en læringsarena for dannelse mellom teori - og praksisfelt
  Nordisk tidsskrift for helseforskning 2011 External link
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Faglig skjønn, risikokunnskap i klinisk praksis
  Klinisk Sygepleje 2009
 • Rolf Thorsen, Kjersti Sunde Mæhre, Kari Marie Martinsen:
  Fortellinger om etikk
  Fagbokforlaget 2012
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Bemanning,kompetanse og kvalitet. Omsorg
  Harstad Tidende 13. March 2019
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Samhandlingsreformen og utfordringer for spesialist og kommunehelsetjenesten
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Field work with observation and qualitative interviews with patients,relatives and nurses in an Advanced nursing home following the Coordination Reform Godkjent abstract /Poster til Nordic Conference in Nursing Research in Oslo 13-15 juni 2018.
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Vinterkurs for leger i Harstad 02022018 "Samhandlingsreformen- utfordringer"
  2018
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Vi må ha hjelp! Om erfaringer fra en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen
  2017
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Å være alvorlig syk i sykehjem
  2017
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen. ( Phd arbeid, avsluttet mai 2017)
  06. July 2017
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Vi må ha hjelp! Pasienter, pårørende og sykepleiere sine erfaringer av å være i en forsterket sykehjemsavdeling etter Samhandlingsreformen ( Phd studie avsluttet mai 2015)
  06. July 2017
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  "Vi må ha Hjelp!"
  2016
 • Kjersti Sunde Mæhre:
  Kunnskapsbasert praksis - den beste? : forfatter stiller spørsmålstegn ved at erfaringen som kilde til kunnskap fratas sin verdi
  Tidsskriftet sykepleien 2008
 • Kjersti Sunde Mæhre, Vera Johnsen:
  Veiledet praksis
  Tidsskriftet sykepleien 2007
 • See all publications in Cristin →  Member of research group  HARSTAD 386

  Click for bigger map