Photo: Jan Fredrik Frantzen
Associate Professor

Skjelbakken, Tove

Associate Professor (20 % position) Department of Community Medicine
Flag icon Flag icon

Risk factors of venous thromboembolism and cardiovascular diseases

Haematological malignancies

Quality and safety in health

Previous academic positions 

2008                 Post.doc, Institute of Community medicine, Univ of Tromsø

2006-07            Research fellow, Institute of Community medicine, Univ of Tromsø (20-50%)

2000-05            PhD student, Institute of Community medicine, Univ of Tromsø (50%)

1991-92            Student scholarship (50%) Univ. of Tromsø (Norw. research council for general science)

 

Academic degree

2006                 Dr. med (PhD in Epidemiology) University of Tromsø

1993                 Cand.med, (MD), University of Tromsø

1986                 One-year study in Psychology, University of Oslo

 

Publications: 13 original full papers in peer-reviewed journals listed in PubMed.

Associate Professor Department of Hematology, Department of Clinical Medicine, University of Tromsø (20 % position)

Head of Department, Division of Internal Medicine, University Hospital North Norway

Consultant in Hematology, University Hospital of North Norway. 

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Utne, Elisabeth Bøe; Horsch, Alexander; Skjelbakken, Tove. The association between anemia and falls in community-living women and men aged 65 years and older from the fifth Tromsø Study 2001-02: a replication study. BMC Geriatrics 2017; Volum 17 (1). ISSN 1471-2318.s 292 - .s doi: 10.1186/s12877-017-0689-8.

 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Skjelbakken, Tove; Mathiesen, Ellisiv B.; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Brox, Jan; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with future risk of incident stroke: The Tromsø Study. Thrombosis and Haemostasis 2016; Volum 115 (1). ISSN 0340-6245.s 126 - 134.s doi: 10.1160/TH15-03-0234.

 • Torfoss, Dag; Fladhagen, Tone; Holte, Harald; Brinch, Lorentz; Schjesvold, Fredrik Hellem; Fløisand, Yngvar; Nyquist, Emil; Dalgaard, Jakob; Meyer, Peter Albert; Lehmann, Anne Kristine; Hammerstrøm, Jens; Skjelbakken, Tove; Høiby, Ernst Arne; Sandvik, Leiv; Kvaløy, Stein Olav. Benzylpenicillin plus an aminoglycoside versus meropenem in neutropenic lymphoma and leukaemia patients with a suspected bacterial infection: a randomized, controlled trial. Clinical Microbiology and Infection 2016; Volum 23 (3). ISSN 1198-743X.s 179 - 187.s doi: 10.1016/j.cmi.2016.10.019.

 • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident venous thromboembolism (VTE) and case-fatality after VTE in a general population. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (1). ISSN 0340-6245.s 193 - 200.s doi: 10.1160/TH14-04-0335.

 • Ellingsen, Trygve; Lappegård, Jostein; Skjelbakken, Tove; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Impact of red cell distribution width on future risk of cancer and all-cause mortality among cancer patients – the Tromsø Study. Haematologica 2015; Volum 100 (10). ISSN 0390-6078.s e387 - e389.s doi: 10.3324/haematol.2015.129601.

 • Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Vik, Anders; Skjelbakken, Tove; Brox, Jan; Mathiesen, Ellisiv B.; Johnsen, Stein Harald; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width and carotid atherosclerosis progression: The tromsø study. Thrombosis and Haemostasis 2015; Volum 113 (3). ISSN 0340-6245.s 649 - 654.s doi: 10.1160/TH14-07-0606.

 • Skjelbakken, Tove; Lappegård, Jostein; Ellingsen, Trygve; Barrett-Connor, Elizabeth; Brox, Jan; Løchen, Maja-Lisa; Njølstad, Inger; Wilsgaard, Tom; Mathiesen, Ellisiv B.; Brækkan, Sigrid Kufaas; Hansen, John-Bjarne. Red cell distribution width is associated with incident myocardial infarction in a general population: The tromsø study. Journal of the American Heart Association 2014; Volum 3:e001109 (4). ISSN 2047-9980.s doi: 10.1161/JAHA.114.001109.

 • Nyrnes, Audhild; Njølstad, Inger; Mathiesen, Ellisiv B.; Wilsgaard, Tom; Hansen, John-Bjarne; Skjelbakken, Tove; Jørgensen, Lone; Løchen, Maja-Lisa. Inflammatory biomarkers as risk factors for future atrial fibrillation. An eleven-year follow-up of 6315 men and women: the Tromsø Study. Gender Medicine 2012; Volum 9 (6). ISSN 1550-8579.s 536 - 547.s doi: 10.1016/j.genm.2012.09.001.

 • Jørgensen, Lone; Skjelbakken, Tove; Løchen, Maja-Lisa; Ahmed, Luai; Bjørnerem, Åshild; Joakimsen, Ragnar M; Jacobsen, Bjarne K.. Anemia and the risk of non-vertebral fractures: the Tromso Study. Osteoporosis International 2010; Volum 21 (10). ISSN 0937-941X.s 1761 - 1768.s doi: 10.1007/s00198-009-1131-7.

 • Tangen, Jon-Magnus; Fløisand, Yngvar; Haukås, Einar; Næss, Inger Anne; Skjelbakken, Tove; Stapnes, Camilla I; Tjønnfjord, Geir Erland. Overlevelse hos voksne med akutt lymfoblastisk leukemi :. Tidsskrift for Den norske legeforening 2010; Volum 130 (17). ISSN 0029-2001.s 1710 - 1713.s doi: 10.4045/tidsskr.09.1293.

 • Skjelbakken, Tove; Dahl, inger marie; Løchen, Maja-Lisa. Changes in Body Mass Index and Smoking Habits Have a Different Impact on Hemoglobin Concentration in Men and Women: A Longitudinal Follow-Up of the Tromso Study, 1994-2002. Gender Medicine 2010; Volum 7 (3). ISSN 1550-8579.s 230 - 239.s doi: 10.1016/j.genm.2010.06.006.

 • Johnsen, H.; Husebekk, Anne; Skjelbakken, Tove. Severe antibody-mediated agranulocytosis. International Journal of Laboratory Hematology (IJLH) 2008; Volum 30. ISSN 1751-5521.s 71 - 74.s doi: 10.1111/j.1365-2257.2007.00899.x.

 • Skjelbakken, Tove; Wilsgaard, Tom; Førde, Olav Helge; Arnesen, Egil; Løchen, Maja-Lisa. Haemoglobin predicts total mortality in a general young and middle-aged male population. The Tromso Study. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation 2006; Volum 66 (7). ISSN 0036-5513.s 567 - 576.

 • Skjelbakken, Tove; Dahl, inger marie; Wilsgaard, Tom; Langbakk, Bodil; Løchen, Maja-Lisa. Changes in haemoglobin levels according to changes in body mass index and smoking habits, a 20-year follow-up of a male cohort - The Tromso Study 1974-1995. European Journal of Epidemiology (EJE) 2006; Volum 21. ISSN 0393-2990.s 493 - 499.s doi: 10.1007/s10654-006-9032-y.

 • Skjelbakken, Tove; Langbakk, B; Dahl, Inger Marie; Løchen, Maja-Lisa. Haemoglobin and anaemia in a gender perspective: The Tromso Study. European Journal of Haematology 2005; Volum 74. ISSN 0902-4441.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Øvernes, Leif Arvid; Lauritzen, Mirjam; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for voksne med primær psykose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-009-5.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Rakkenes, Kirsti; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for muskelknuter i livmor: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-054-5.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Skjelbakken, Tove. Gir tillegg av cellegift bedre effekt enn hormonbehandling alene mot prostatakreft med spredning? Cochrane - Kort oppsummert. (fulltekst) (omtale) Sykepleien 2019. ISSN 0802-9768.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Måseide, Anna Klara; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for prostatakreft uten spredning: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-027-9.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Skjelbakken, Tove. Tidlig hormonbehandling mot prostatakreft med spredning gir trolig bedre resultat. Cochrane - kort oppsummert. (data) (fulltekst) (omtale) Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.

 • Jørgensen, Lone; Skjelbakken, Tove; Løchen, Maja-Lisa; Ahmed, Luai A.; Bjørnerem, Åshild; Joakimsen, Ragnar M; Jacobsen, Bjarne K.. Anemia and the risk of non-vertebral fractures. Bone 2010; Volum 46. ISSN 8756-3282.s S72 - S72.s doi: 10.1016/j.bone.2010.01.176.

 • Skjelbakken, Tove. Haemoglobin, anaemia and haematological malignancies. 2006 (86) ISBN 82-90262-96-5.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Øvernes, Leif Arvid; Lauritzen, Mirjam; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for voksne med primær psykose: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-009-5.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Rakkenes, Kirsti; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for muskelknuter i livmor: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-054-5.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Skjelbakken, Tove. Gir tillegg av cellegift bedre effekt enn hormonbehandling alene mot prostatakreft med spredning? Cochrane - Kort oppsummert. (fulltekst) (omtale) Sykepleien 2019. ISSN 0802-9768.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Måseide, Anna Klara; Skjelbakken, Tove. Nytteverdien av behandling for prostatakreft uten spredning: dokumentasjonsgrunnlag for samvalgsverktøy. (fulltekst) 2019 ISBN 978-82-8406-027-9.

 • Dalsbø, Therese Kristine; Dahm, Kristin Thuve; Skjelbakken, Tove. Tidlig hormonbehandling mot prostatakreft med spredning gir trolig bedre resultat. Cochrane - kort oppsummert. (data) (fulltekst) (omtale) Sykepleien Forskning 2019. ISSN 1890-2936.

 • Jørgensen, Lone; Skjelbakken, Tove; Løchen, Maja-Lisa; Ahmed, Luai A.; Bjørnerem, Åshild; Joakimsen, Ragnar M; Jacobsen, Bjarne K.. Anemia and the risk of non-vertebral fractures. Bone 2010; Volum 46. ISSN 8756-3282.s S72 - S72.s doi: 10.1016/j.bone.2010.01.176.

 • Skjelbakken, Tove. Haemoglobin, anaemia and haematological malignancies. 2006 (86) ISBN 82-90262-96-5.

 • [Loading...]