Personkort bilde
Lecturer

Johansen, Leif Inge

Department of Social Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Kassah, Bente lilljan lind; Kassah, Kwesi Alexander; Johansen, Leif Inge. Makt - et viktig begrep for å forstå utfordringer som følger av samhandlingsreformen. Fagbokforlaget 2014 ISBN 9788245015164.s 33 - 49.

  • [Loading...]