No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Health and Care Sciences rtp022@post.uit.no +4777058373 Tromsø Campus Harstad

Prestbakmo, Ragnhild Teigland • Prestbakmo, Ragnhild T.. Samotnosc jako wynik rozwoju cywilizacyjnego The loneliness as the result of the development of civilization. 2007.s 49 - 57.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Wybrane modele opieki geriatrycznej na podstawie konkretnych rozwiazán systemowych i przykladów z opieki geritrycznej w Norwegii Chosen model of geratric care supported with concrete system solutions and examples for the care of elderly in Norway. 2007.s 101 - 116.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. En studie av veiledningssamtalen mellom kontaktsykepleier og student. Vård i Norden 2006; Volum 26 (2 = 80). ISSN 0107-4083.s 36 - 39.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. A study of the dialogue between supervisor (nurse) and student in the training program in nursing Studium nad konsultacjami udzielanymi studentom podczas praktyk pielegniarskich. utenTitteltekst 2005-07-12 - 2005-07-15 2005.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Kommunikasjon er formidling av mening og budskap. Foredrag ved Narvik sykehjem 2005-11-10 - 2005-11-10 2005.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Veiledningssamtalen. Foredrag ved Nordland trygdeetat, Narvik 2005-10-10 - 2005-10-10 2005.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Veiledningsseminar for trygdeetaten. Veiledningsseminar for trygdeetaten i Nordland 2005-01-19 - 2005-01-19 2005.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Kompendium i praksisveiledning. 2005.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Forholdet mellom språk og praksis i lys av Vygotskys virksomhetsteori. Doktorgradskurs 2004-10-18 - 2004-10-18 2004.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Er det fruktbart å skille mellom kroppslig, praktisk og diskursiv kunnskap ved opplæringen av ufaglærte i sykehjem?. Forskerkurs i helsefagenes filosofi og vitenskapsteori 2004-01-20 - 2004-01-20 2004.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Å være forskende deltaker : forskningsintervju og samtale som metode. 2003 (6) ISBN 8278231168.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Veiledning og veiledningssamtalen : kan veiledning gjennom samtaler og ved å vise gjennom eksempler gi den ufaglærte økt kompetanse?. Yrkespedagogisk konferanse 2003-01-01 - 2003-01-01 2003.
 • Prestbakmo, Ragnhild T.. Veiledningssamtalen : en studie av veiledningssamtalen mellom kontaktsykepleier og student. 1999 (2) ISBN 82-7823-045-5.
 • Look at all works in CRIStin →
  Campus Harstad