Personkort bilde
Lecturer

Johannessen, Mona Stenhaug

Department of Social Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Thomsen, Terje Øien; Johannessen, Mona Stenhaug. Den standhaftige tinsoldat: om musikk som aktiviserings- og inkluderingsverktøy. Specialpædagogik 2020; Volum 40 (1). ISSN 0107-0649.s 11 - 18.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Ka du veit? Om frivillighet i eldreomsorgen. (https://www.youtube.com/watch?v=Y4hPYNKU-4M) (Fulltekst: Kaduveit? (Prosjekt: Forskningsdagene 2021) 2021.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka. 2019.

 • Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug. Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse 2019-02-22 - 2019-02-22 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Teknologi, sang og frivillighet gir livsglede for eldre. Harstad Tidende 2019.s 18 - 18.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra frivillig arbeid til frivillig innsatas. Velferdsteknologi som motivasjonsfaktor i eldreomsorg. Møte. Eldrerådet Harstad kommune 2019-04-08 - 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? Presentasjon for Harstad kommune.Utvalg for helse og omsorg. Møte i utvalg for helse og omsorg. Harstad kommune 2019-04-03 - 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Turnè med St.Olavskor. Musikk som miljøarbeid.. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Monas ide ble konsert for byens beboere på livsgledehjem. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hyggestund for flere. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra livets start og levd liv. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Vernepleien 35 år Innovativ og bærekraftig utvikling av eldreomsorgen (Om frivillighetsarbeid Mona Stenhaug Johannessen og frivillighetskoordianator Terje Olsen). 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Prosjekt. Fra livets start og levd liv. Mona Stenhaug Johannessen, Kenneth Bjørkèn m. flere. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Suppe og snakk. Kreativ og nyskapende eldreomsorg. Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kind og Wolfgang Schmitt. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Forskningsdagene Mona Stenhaug Johannessen og Gunn Tove Minde. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Harstad Rotary. Demens og miljøarbeid Mona Stenhaug Johannessen. 2017.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra forsknings dagene 2017 SANG BYGGER FOLK, BYGGER LAND. Mona Stenhaug Johannessen og Jon-Roar Bjørkvold. 2017.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. En dag for å glede. 2016.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Musikk som miljøarbeid. 2016.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Åpent seminar om livsgledehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, vernepleieravdelingen v/Mona Stenhaug Johannessen og Ann Andreassen ved sykepleieravdelingen. 2016.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Ka du veit? Om frivillighet i eldreomsorgen. (https://www.youtube.com/watch?v=Y4hPYNKU-4M) (Fulltekst: Kaduveit? (Prosjekt: Forskningsdagene 2021) 2021.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Livsgledehjemmet garanterer aktivitet ute en gang i uka. 2019.

 • Minde, Gunn-Tove; Johannessen, Mona Stenhaug. Fra sykehjem til Livsgledehjem. Eldre og helse 2019-02-22 - 2019-02-22 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Teknologi, sang og frivillighet gir livsglede for eldre. Harstad Tidende 2019.s 18 - 18.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra frivillig arbeid til frivillig innsatas. Velferdsteknologi som motivasjonsfaktor i eldreomsorg. Møte. Eldrerådet Harstad kommune 2019-04-08 - 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hva motiverer til frivillig arbeid på livsgledehjem? Presentasjon for Harstad kommune.Utvalg for helse og omsorg. Møte i utvalg for helse og omsorg. Harstad kommune 2019-04-03 - 2019.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Turnè med St.Olavskor. Musikk som miljøarbeid.. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Monas ide ble konsert for byens beboere på livsgledehjem. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Hyggestund for flere. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra livets start og levd liv. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Vernepleien 35 år Innovativ og bærekraftig utvikling av eldreomsorgen (Om frivillighetsarbeid Mona Stenhaug Johannessen og frivillighetskoordianator Terje Olsen). 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Prosjekt. Fra livets start og levd liv. Mona Stenhaug Johannessen, Kenneth Bjørkèn m. flere. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Suppe og snakk. Kreativ og nyskapende eldreomsorg. Mona Stenhaug Johannessen, Henny Kind og Wolfgang Schmitt. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Forskningsdagene Mona Stenhaug Johannessen og Gunn Tove Minde. 2018.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Harstad Rotary. Demens og miljøarbeid Mona Stenhaug Johannessen. 2017.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Fra forsknings dagene 2017 SANG BYGGER FOLK, BYGGER LAND. Mona Stenhaug Johannessen og Jon-Roar Bjørkvold. 2017.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. En dag for å glede. 2016.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Musikk som miljøarbeid. 2016.

 • Johannessen, Mona Stenhaug. Åpent seminar om livsgledehjem. Samarbeidsprosjekt mellom Harstad kommune, vernepleieravdelingen v/Mona Stenhaug Johannessen og Ann Andreassen ved sykepleieravdelingen. 2016.

 • [Loading...]

  Member of research group