Senior Lecturer

Schjelde, Tor Jørgen

School of Business and Economics in Harstad
Flag icon Flag icon

 • Lie, Ingrid Nilsen; Schjelde, Tor Jørgen. Læring og narrativer: digitale fortellinger fra praksis.. Tidsskriftet Norges Barnevern 2019; Volum 96 (1-2). ISSN 0800-1014.s 104 - 116.s doi: 10.18261/ISSN.1891-1838-2019-01-02-08.

 • Schjelde, Tor Jørgen; Bottolfsen, Trond; Korsnes, Lena; Michalsen, Bård Borch. Læring og vurdering. Om læringsformer, undervisningsformer og bruk av ulike vurderingsformer i høyere utdanning. Evaluering del 2 etter pilotprosjektet UiTspire.. 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Råd og veiledning til Polarkonsult i arbeid med e-læringsprogram til Equinor, opplæring på Johan Castberg.. Fagmøte 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Forskningsdagene 2019: Nysgjerrigper på Harstad skole. Forskningsdagene 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Ja takk, begge deler - både overflatelæring og dybdelæring. Bedre Skole 2017 (2). ISSN 0802-183X.s 48 - 52.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Hvordan føles det? Om forholdet mellom følelser og læring.. Bedre Skole 2015 (1). ISSN 0802-183X.s 57 - 59.

 • Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor Jørgen. Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.. 2015 (1) ISBN 978-82-453-0234-9. ISSN 0807-2698.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Studentenes erfaringer med tilbakemeldinger. En utprøving av den norske utgave av Assessment Experience Questionnaire (AEQ). 2014 ISBN 978-82-453-0233-2.

 • Schjelde, Tor Jørgen; Lie, Ingrid Nilsen; Bendiksen, Rikke Rindahl. Digitale historiefortellinger i høyere utdanning. Digital historiefortelling i høyere utdanning 2014-11-10 - 2014-11-11 2014.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Tema: Barn og ungdoms digitale hverdag, med oppmerksomhet på dataspill. Sosialpedagogisk konferanse 2012-10-04 - 2012-10-04 2012.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Motivasjon for skolearbeid blant ungdomsskoleelever i Harstad kommune. En spørreskjemaundersøkelse våren 2012. 2012 ISBN 82-453-0231-7.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Motivasjon for skolearbeidet. Harstad Tidende 2012.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Studentevaluering av undervisning og læringsmiljø ved Høgskolen i Harstad. En utprøving av spørreskjema: Erfaringer med studie (EMS) våren 2011 ved bachelorutdanningen i barnevernspedagogikk ved Høgskolen i Harstad. 2011 ISBN 82-453-0232-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Rett til dårlig opplæringstilbud. Harstad Tidende 2009.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Elevene skal lære for livet, ikke for eksamen. Harstad Tidende 2007.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Fra lærestyrt pensum til studentutvalgte kunnskapskilder. Å lære informasjonskompetanse gjennom problembasert læring. 2007 ISBN 82-453-0216-3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Hvordan få seniorer til å bli værende i Kvæfjord kommune? En kartlegging av seniorenes kompetanse, deres vurdering av arbeidsmiljøet, samt hvilke tiltak som kan motivere dem til å fortsette å arbeide etter fylte 62 år.. 2007 ISBN 82-453-0219-8.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Aktiv seniorpolitikk en nødvendighet i Kvæfjord?. Bladet Vesterålen 2007. ISSN 1891-6147.s 2 - 2.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Nye tider, nye læringsmåter. Harstad Tidende 2005.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Utvikling av LMS-systemet ClassFronter: - til å bli et samarbeidsverktøy - til å støtte opp mot målet å utdanne selvregulerte studenter. 2005 ISBN 82-453-0196-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Den inkluderende skoleklasse. Faglig tilpasning og sosial tilhørighet i en skoleklasse for alle.. Spesialpedagogikk 2003. ISSN 0332-8457.s 16 - 22.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Læring og forståelse. 2002 ISBN 82-453-0179-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Lære å studere. 2002 ISBN 82-453-0169-8.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Nye yrkesgrupper inn i skolen. Hva kan de, og hva skal de gjøre?. Spesialpedagogikk 1999 (7). ISSN 0332-8457.s 19 - 25.

 • Andreassen, Viggo; Schjelde, Tor Jørgen. En konsekvensanalyse av mulig flytting av oppvekst- og kulturkontoret i Grovfjord til Evenskjer.. 1999.

 • Schjelde, Tor Jørgen; Bottolfsen, Trond; Korsnes, Lena; Michalsen, Bård Borch. Læring og vurdering. Om læringsformer, undervisningsformer og bruk av ulike vurderingsformer i høyere utdanning. Evaluering del 2 etter pilotprosjektet UiTspire.. 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Råd og veiledning til Polarkonsult i arbeid med e-læringsprogram til Equinor, opplæring på Johan Castberg.. Fagmøte 2019-12-03 - 2019-12-03 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Forskningsdagene 2019: Nysgjerrigper på Harstad skole. Forskningsdagene 2019-09-20 - 2019-09-20 2019.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Ja takk, begge deler - både overflatelæring og dybdelæring. Bedre Skole 2017 (2). ISSN 0802-183X.s 48 - 52.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Hvordan føles det? Om forholdet mellom følelser og læring.. Bedre Skole 2015 (1). ISSN 0802-183X.s 57 - 59.

 • Clancy, Anne; Kvello, Øyvind; Neverdal, Sissel; Schjelde, Tor Jørgen. Kunnskapsoversikt om og forebygging av seksuelle overgrep mot barn og unge.. 2015 (1) ISBN 978-82-453-0234-9. ISSN 0807-2698.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Studentenes erfaringer med tilbakemeldinger. En utprøving av den norske utgave av Assessment Experience Questionnaire (AEQ). 2014 ISBN 978-82-453-0233-2.

 • Schjelde, Tor Jørgen; Lie, Ingrid Nilsen; Bendiksen, Rikke Rindahl. Digitale historiefortellinger i høyere utdanning. Digital historiefortelling i høyere utdanning 2014-11-10 - 2014-11-11 2014.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Tema: Barn og ungdoms digitale hverdag, med oppmerksomhet på dataspill. Sosialpedagogisk konferanse 2012-10-04 - 2012-10-04 2012.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Motivasjon for skolearbeid blant ungdomsskoleelever i Harstad kommune. En spørreskjemaundersøkelse våren 2012. 2012 ISBN 82-453-0231-7.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Motivasjon for skolearbeidet. Harstad Tidende 2012.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Studentevaluering av undervisning og læringsmiljø ved Høgskolen i Harstad. En utprøving av spørreskjema: Erfaringer med studie (EMS) våren 2011 ved bachelorutdanningen i barnevernspedagogikk ved Høgskolen i Harstad. 2011 ISBN 82-453-0232-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Rett til dårlig opplæringstilbud. Harstad Tidende 2009.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Elevene skal lære for livet, ikke for eksamen. Harstad Tidende 2007.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Fra lærestyrt pensum til studentutvalgte kunnskapskilder. Å lære informasjonskompetanse gjennom problembasert læring. 2007 ISBN 82-453-0216-3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Hvordan få seniorer til å bli værende i Kvæfjord kommune? En kartlegging av seniorenes kompetanse, deres vurdering av arbeidsmiljøet, samt hvilke tiltak som kan motivere dem til å fortsette å arbeide etter fylte 62 år.. 2007 ISBN 82-453-0219-8.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Aktiv seniorpolitikk en nødvendighet i Kvæfjord?. Bladet Vesterålen 2007. ISSN 1891-6147.s 2 - 2.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Nye tider, nye læringsmåter. Harstad Tidende 2005.s 3 - 3.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Utvikling av LMS-systemet ClassFronter: - til å bli et samarbeidsverktøy - til å støtte opp mot målet å utdanne selvregulerte studenter. 2005 ISBN 82-453-0196-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Den inkluderende skoleklasse. Faglig tilpasning og sosial tilhørighet i en skoleklasse for alle.. Spesialpedagogikk 2003. ISSN 0332-8457.s 16 - 22.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Læring og forståelse. 2002 ISBN 82-453-0179-5.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Lære å studere. 2002 ISBN 82-453-0169-8.

 • Schjelde, Tor Jørgen. Nye yrkesgrupper inn i skolen. Hva kan de, og hva skal de gjøre?. Spesialpedagogikk 1999 (7). ISSN 0332-8457.s 19 - 25.

 • Andreassen, Viggo; Schjelde, Tor Jørgen. En konsekvensanalyse av mulig flytting av oppvekst- og kulturkontoret i Grovfjord til Evenskjer.. 1999.

 • Member of research group

  [Loading...]