Bilde av Johnsen, Ragni Vik
Photo: Torje Jenssen
Bilde av Johnsen, Ragni Vik
Department of Education ragni.v.johnsen@uit.no +4777645645 Tromsø ILP 4.051

Johnsen, Ragni Vik


Associate professor

Job description

I lecture and research on sociolinguistics, multilingualism and Norwegian as a second language in the teacher education. 


 • Ragni Vik Johnsen :
  Norsk som en del av et flerspråklig familierepertoar i en trespråklig familie
  NOA - Norsk som andrespråk 2022 FULLTEKST / ARKIV
 • Ragni Vik Johnsen :
  ‘Then suddenly I spoke a lot of Spanish’ – Changing linguistic practices and heritage language from adolescents’ points of view
  International Multilingual Research Journal 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  “Quiero juksar en la julaftenito” – Playfulness and metalinguistic awareness in translingual family interactions
  Multilingua - Journal of Cross-cultural and Interlanguage Communiciation 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Teasing and policing in a multilingual family — Negotiating and subverting norms and social hierarchies
  Journal of Pragmatics 2020 ARKIV / DOI
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Byen som kanskje ville være samisk likevel? Utviklinger i det språklige og semiotiske landskapet i Tromsø sentrum
  2022
 • Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid :
  Tracing multilingulism as language choice in educational statistics
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Anne Hvenekilde-forelesningen: "Leken språkbruk i hos ungdom i flerspråklige familier: Flerspråklighet som ressurs i sosiale samhandlinger"
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Flerspråklige unge leker med språket hjemme
  Forskning.no 2022
 • Ragni Vik Johnsen, Frida Eidset, Johanne Gåsland :
  «Æ trur ikke æ ville vært den æ e viss æ ikke hadde hatt språket» En kvalitativ studie av et utvalg elevers refleksjoner rundt samisk språk og identitet
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Vi må unngå å se på barn i et mangelperspektiv
  Periskop 2022
 • Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid, Bente Ailin Svendsen :
  Sociolinguistic change in Norway - from unity («felleskulturen» eller «enhetskulturen”) to linguistic and cultural pluralism?
  2022
 • Aafke Diepeveen, Rafael Lomeu Gomes, Samantha Goodchild, Ingunn Indrebø Ims, Ragni Vik Johnsen, Hilde Sollid et al.:
  Language, Globalisation and the Nation. The workshop series from a Norwegian perspective
  2022
 • Ragni Vik Johnsen :
  Bokmelding av Blikk for språk: Sosiokulturelle perspektiver på norsk språkvirkelighet
  Målbryting 2021 DOI
 • Ragni Vik Johnsen :
  Teasing and playfulness in translingual family interactions
  2020
 • Ragni Vik Johnsen :
  "Don't be a potetsur" – Erting og verbal forulemping i en flerspråklig familie
  2019
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Quiero juksear en la julaftenito» – Flerspråklige praksiser, metaspråk og kreativitet i flerspråklige familier
  2019
 • Ragni Vik Johnsen :
  Identity, language choice and agency in a transnational family
  2018
 • Ragni Vik Johnsen, Maria Antonina Obojska :
  ‘We tried speaking Norwegian to practice but that we've given up’ – linguistic mudes in transnational families in Norway
  2017
 • Kristin Myklestu, Ragni Vik Johnsen :
  More or less Norwegian? Foreign accented Norwegian: Attitudes, intelligibility, comprehensibility.
  2017
 • Ragni Vik Johnsen :
  Multilingual families in Tromsø Ideologies, practice and identity
  2016
 • Ragni Vik Johnsen :
  Adolescents in Russian and Latin American families in Tromsø.
  2016
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Relativt bra norsk» - En sosiolingvistisk studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent
  2015
 • Ragni Vik Johnsen :
  «Snakka relativt bra norsk» - En studie av ungdommers forståelse av og holdninger til norsk med utenlandsk aksent
  2015

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  Sociolinguistics, multilingualism, youth language, family multilingualism, language and identity, language ideologies