Bilde av Stenseth, Anna-Maria
Photo: Torje Jenssen

Anna-Maria Stenseth • Anna Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Reflexivity and educational decision-making processes among secondary school pupils
  Routledge 2022 DOI
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Unn-Doris K. Bæck :
  Being Able to Stay or Learning to Stay: A Study of Rural Boys’ Educational Orientations and Transitions
  Journal of Applied Youth Studies (JAYS) 2021 ARKIV / DOI
 • Steinar Thorvaldsen, Anna-Maria Helena Stenseth, Gunstein Egeberg, Geir Olaf Pettersen, John Andreas Rønning :
  Cyber Harassment and Quality of Life
  Brill|Sense 2016 ARKIV / OMTALE / PROSJEKT
 • Knut-Rune Olsen, Elise Wedde, Yngve Antonsen, Eva Bjerkholt, Gunn Gallavara, Heidi Gilberg et al.:
  Lærerstudenters forventninger til arbeidet som profesjonelle lærere i skolen. Resultater fra en spørreundersøkelse i regi av NFR-prosjektet STEP: Partnerskap for bærekraftig overgang fra lærerutdanning til yrke. USN Skriftserien nr. 105 2022
  2022
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Anna Loppacher, Anne Birgitte Fyhn, Paloma Guzman :
  Et mangfoldig akademia er en ressurs for norsk forskning
  Khrono.no 2021
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Young people navigating the education system in Norway
  2020
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Reflexivity and educational decision-making processes among young students
  2019
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Students engagement and decision-making in education in education in a rural community
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth, Daniel Andre Voll Rød :
  Educational decision-making process in a rural context
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Student’s engagement in education in a rural community
  2018
 • Anna-Maria Helena Stenseth :
  Looking into the intersection between gender and rural space
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →