Inger Dagsvold


Researcher

Job description

I work as a researcher at the Center for Sami Health Research. I am working with part 1 in SAMINOR 3; "Stories about health - A qualitative interview survey. Part of  SAMINOR – The Population-based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations". I have been project manager for planning and carrying out the study. The interview study explores what the population themselves believe is relevant in terms of health and living conditions, and which they believe a health survey in their residential areas should therefore focus on. The results from the interview study have been used to create new and more relevant questions for the questionnaire in SAMINOR 3. In this way, the population themselves has had a hand in defining which research questions should be emphasized. In addition, the interview material is used for qualitative research, to contribute to knowledge about the multi-ethnic population's views on health and living conditions-related topics, as told by them themselves. I now mainly work with data management of the interview material and write articles based on these interviews. In my doctoral degree, investigated how Sami language and culture are made (or not made) relevant in outpatient mental health care for Sami patients. 


 • Gwen K. Healey Akearok, Ay’aqulluk Jim Chaliak, Katie Cueva, David Cook, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir et al.:
  Diverse methodological approaches to a Circumpolar multi-site case study which upholds and responds to local and Indigenous community research processes in the Arctic
  International Journal of Circumpolar Health 2024 DOI
 • Malory Peterson, Gwen Healey Akearok, Katie Cueva, Josée G. Lavoie, Christina VL Larsen, Lára Jóhannsdóttir et al.:
  Public health restrictions, directives, and measures in Arctic countries in the first year of the COVID-19 pandemic
  International Journal of Circumpolar Health 2023 ARKIV / DOI
 • Inger Dagsvold :
  Språklig og kulturell tilrettelegging av helsetjenester – Kollektiv rettighet, helsefaglig utfordring, individuelle behov.
  UiT Norges arktiske universitet 2022 FULLTEKST / DOI
 • Inger Dagsvold, Snefrid Møllersen, Bodil Hansen Blix :
  Clinicians’ assumptions about Sami culture and experience providing mental health services to Indigenous patients in Norway
  Transcultural Psychiatry 2020 ARKIV / DOI
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Håper ny forskning kan fortelle hvordan fornorskninga påvirker folk i dag
  20. February 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hvordan virker fornorskningen på vår helse i dag
  Nordnorsk debatt - Nordlys 04. February 2023 FULLTEKST
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Mattis Danielsen :
  Skal undersøke konsekvensene av fornorskning
  19. February 2023 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  KRONIKK: FORNORSKNINGEN AV KVENER OG NORSKFINNER – VIRKER DET INN PÅ DERES HELSE I DAG?
  Ruijan Kaiku 15. March 2023 FULLTEKST
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Erfaringer fra brukermedvirkning i «Fortell om helse på samisk», Helse og levekårsundersøkelsen SAMINOR 3.
  2023
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Refleksjoner rundt forskning på samers liv, helse og kultur(er)
  2023
 • Inger Johanne Dagsvold :
  Om Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting – SAMINOR 3; status datainnsamling i sørsamiske kommuner.
  2023
 • Inger Dagsvold :
  Om fornorskning."Forsoningssamtaler starter i Tromsø domkirke". Intervju, NRK kvensk
  08. June 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Arrangement "Begynnelsen på en samtale - konsert og panelsamtale etter Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport". Avholdt i Domkirken i Tromsø. https://uit.no/tavla/artikkel/811909/begynnelsen_pa_en_samtale_-_konsert_og_panelsamta
  08. June 2023
 • Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Forventninger til rapporten fra Sannhets - og forsoingskommisjonen. https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-troms/sesong/202306/DKTR01010223?fbclid=IwAR3PZblH9cWsweKX18LwNIbRBr6B1USTNrm35IStw1GnTMuloWHxc_NTBhc#t=2h17m55s
  01. June 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Kan fornorskning påvirke helsa. Intervju på NRK Helgemorgen 19.02.2023. https://tv.nrk.no/serie/helgemorgen-tv/202302/DNRR62001523/avspiller
  19. February 2023
 • Inger Dagsvold, Egil Thomassen :
  Dialog om og kartlegging av et nasjonalt traume. UiT, https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=814217&fbclid=IwAR3slyesl_hjjWzxUaZ2Q5EWCwRaOMHzxAFpLUxSLzxAqLzi5LNsg4AZvoE
  02. June 2023
 • Inger Dagsvold :
  Intervju på NRK Nordnytt om fornorskning. https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-nordnytt/202306/DKTR98060723/avspiller
  07. June 2023
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Utarbeidet tekst om SAMINOR til utstillingen "Alltid en fremmed" ved Norges arktiske universitetsmuseum. https://uit.no/tavla/artikkel/813706/alltid_en_fremmed
  11. June 2023
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Bjarne Koster Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspektijve COVID-19-pandemijese saemien seabradahkine Nöörjesne Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway. Nunamed
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR. Fra klassisk epidemiologisk forskning til storskala mix-metode
  2022
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Brugerinddragelse i "Sundheds- og levevilkårsundersøgelsen i områder med samisk og norsk bosættelse - SAMINOR 3" - Befolkningen ved, hvad vi har brug for mere viden om
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Samisk språk - skam, savn, stolthet
  2022
 • Inger Dagsvold :
  När forskningen går in i själ och hjärta.
  04. August 2022 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Iselin Caroline Finn :
  Kommunikasjon
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Marita Melhus :
  Helse- og levekårsundersøkelsen i områder med samisk og norsk bosetting ‒ SAMINOR-undersøkelsen
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Saminor – stemmen til forsker og bruker
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  SAMINOR 3. En innovativ forskningsdesign
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Gunnhild Skjold, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri :
  Et nytt prosjekt i SSHF. Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Noreg
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Helsetjenester til den samiske pasienten; kvalitet, trygghet, respekt.
  2022
 • Inger Dagsvold :
  Dál mii iskagoahtit boazodoallonissoniid dearvvašvuoda
  23. February 2022
 • Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Gunnhild Skjold, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold, Bjarne K. Jacobsen, Ann Ragnhild Broderstad :
  Perspektiv på covid-19 i samiske samfunn i Norge
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Egil Thomassen :
  SAMINOR 3. Ikke noe om oss, uten oss
  2022
 • Gunnhild Skjold, Ann Ragnhild Broderstad, Bjarne K. Jacobsen, Susanna Ragnhild Andersdatter Siri, Marie Wasmuth Lundblad, Inger Dagsvold :
  Perspectives on COVID-19 in Sami communities in Norway
  2022
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Vi trenger mer kunnskap om helsen til folk i nord
  UiT Helseblogg 06. February 2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Hva vet vi om urfolks helse i nord?
  Forskning.no 06. February 2021 FULLTEKST / DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold :
  Kultursensitivitet; samisk kultur i møte med helsevesenet
  2021
 • Inger Dagsvold :
  «Kulturell tilrettelegging av psykiske helsevern tilbud til samiske pasienter»
  2021
 • Inger Dagsvold :
  Language-appropriate health services to Sami patients in outpatient mental health clinics in Northern Norway
  2021
 • Inger Dagsvold, Ann Ragnhild Broderstad :
  Participatory research and user involvement in The Population based Study on Health and Living Conditions in Regions with Sami and Norwegian Populations. The SAMINOR 3
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri, Bjarne K. Jacobsen :
  The Sami Covid-19 Case Study in Norway
  2021
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Ann-Mari Andersen et al.:
  LUB 5 del 2: Læringsaktiviteter om samiske rettigheter i helse- og sosialtjenestene
  2021 DATA
 • Ann Ragnhild Broderstad, Iselin Caroline Finn, Marita Melhus, Inger Dagsvold, Susanna Ragnhild Siri :
  SAMISK HELSEFORSKNING
  2021 DATA / FULLTEKST
 • Inger Dagsvold :
  Presentasjon av PhD for pasient - og brukerombudene i NOrge
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Samer som urfolk inkludert i helsefagene.
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Inger Dagsvold, Bodil Hansen Blix, Ingrid Petrikke Olsen, Else Målfrid Boine, trine Glad :
  Kunnskap om samer som urfolk. Hva forstår arbeidsgruppe ved FLUB 5
  2020
 • Ann Ragnhild Broderstad, Marita Melhus, Inger Dagsvold :
  Senter for samisk helseforskning. Noen hovedfunn fra SAMINOR studien.
  2020
 • Stig Brøndbo, Berit Andersdatter Bongo, Inger Dagsvold, Randi Inger Johanne Nymo :
  Tre forskere om samisk forståelse i helsevesenet
  2020

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →