Personkort bilde
Higher Executive Officer

Torhild Skillingstad

Student adviser for Nordic, Russian and German languages Department of Language and Culture
Norwegian flag icon Sami flag icon

Peace theory, litterature, history, Chinese studies, Taiwan, memory theory, cultural memory, iconoclasm, languages (Chinese, Taiwanese, Thai, English), academic writing

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine. Akademiske skrivesentres rolle i høyere utdanning – en kartlegging av behovet for opplæring i akademisk skriving blant studenter ved en høyere utdanningsinstitusjon i Norge. UNIPED 2019; Volum 42 (2). ISSN 1893-8981.s 290 - 307.s doi: 10.18261/issn.1893-8981-2019-03-05.

  • Ryan, Susanne Nordøy; Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild. Dette kunne blitt en solskinnshistorie (sak om Akademisk skrivesenter ved HSL-fakultetet). 2019.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine; Fagervik, Andreas. Rapport om Akademisk skrivesenter ved HSL H2014-V2017. 2017.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Strøm, Janine Tessem. Skriveprosessen som ledd i den akademiske dannelsen. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning 2017-11-01 - 2017-11-02 2017.

  • Ryan, Susanne Nordøy; Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild. Dette kunne blitt en solskinnshistorie (sak om Akademisk skrivesenter ved HSL-fakultetet). 2019.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Tessem Strøm, Janine; Fagervik, Andreas. Rapport om Akademisk skrivesenter ved HSL H2014-V2017. 2017.

  • Dahl Hambro, Cathinka; Skillingstad, Torhild; Strøm, Janine Tessem. Skriveprosessen som ledd i den akademiske dannelsen. Akademisk dannelse og førsteårsstudenten i høyere utdanning 2017-11-01 - 2017-11-02 2017.

  • [Loading...]