#
#
Department of Language and Culture lise-mari.lauritzen@uit.no 77644712 45424820 Tromsø ILP 3.002

Lise-Mari Lauritzen


Doctoral Research Fellow


  • Lauritzen, Lise-Mari; Antonsen, Yngve; Nesby, Linda Hamrin. «Jeg er så veldig redd for hvordan jeg påvirker elevene.» Utfordringer og muligheter i undervisningen av folkehelse og livsmestring i norskfaget. (fulltekst) Acta Didactica Norden (ADNO) 2021; Volum 15 (1). ISSN 2535-8219.s doi: 10.5617/adno.7848.
  • Lauritzen, Lise-Mari. Bridging Disciplines: On Teaching Empathy Through Fiction. Tidsskrift for forskning i sygdom og samfund 2019 (31). ISSN 1604-3405.s 127 - 140.s doi: 10.7146/tfss.v16i31.116960.
  • Lauritzen, Lise-Mari. En affektiv vending i norskfagets litteraturundervisning. Et grunnlag for folkehelse og livsmestring. Det Norske Samlaget 2019; Volum . (.) ISBN 9788252199277. ISSN 0078-1266.s 185 - 200.
  • Nesby, Linda; Lauritzen, Lise-Mari. Selvbiografiske sykdomsskildringer i videregående skole. Norsklæreren 2016; Volum 4. ISSN 0332-7264.
  • Pedersen, Lasse Østnes; Sollid, Hilde; Lauritzen, Lise-Mari. Wiki som motivasjonskilde for skriving. Om motivasjon, skriving og digitale ferdigheter på mellomtrinnet. 2019.
  • Lauritzen, Lise-Mari; Nesby, Linda Hamrin. Psykisk helse i skolen. Pro Ted Senter for fremragende lærerutdanning 2018.
  • Look at all works in CRIStin →