Dummy personkort bilde
Doctoral Research Fellow

Rønnebu, Gaute Lund

Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Fram i indre styrke. Arbeiderbevegelsen i Bodø og Salten før 1940". Orkana Forlag 2020 ISBN 978-82-8104-426-5.

 • Crossland, James; Rønnebu, Gaute Lund. The Red Cross “Shield”: The Semiotic Duality of the Red Cross during the Occupation of Norway, 1940–1945. Routledge 2020 ISBN 9780367504069.s doi: https://www.routledge.com/War-and-Semiotics-Signs-Communication-Systems-and-the-Preparation-Legitimization/Jacob/p/book/9780367504069.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "En ualminnelig vemmelig sak" – Operasjon Asfalt 1951. Heimen - Lokal og regional historie 2014 (4). ISSN 0017-9841.s 341 - 352.

 • Rønnebu, Gaute Lund; Pillak, Peep. Under the North Star. Estonian Volunteers in the Battle of Narvik 1940. 2020 ISBN 978-9949-9385-2-0.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Kvarts, kraft og innovasjon. Elkem Salten gjennom 50 år. 2017 ISBN 9788230336380.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Etterretningen fra felten i Norge var uvurderlig". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Mannen og tonen. Et portrett av Torleif Engan". Saltenposten 2021.s 15 - 19.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "De tyske okkupantene var lite interessert i samene som egen 'rase'". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Den tyske hæren var helt avhengig av hjelp bak fronten". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Krigens ettertid. Saltenposten 2020.s 14 - 15.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Hvem var Theodor Broch?. "Mens vi venter på filmen 'Kampen om Narvik'" 2020-11-17 - 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Det finnes ikke en offisiell norsk fortelling om andre verdenskrig". forskning.no 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Verdenskrig og hverdag". Saltenposten 2020.s 14 - 16.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Talsmenn i brytningstider". Saltenposten 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. En fjern og nær krig. Sørfold 1940. Saltenposten 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Tyske bedrifter tjente store penger i det okkuperte Norge", forskning.no. (https://forskning.no/andre-verdenskrig-arbeid-bedriftsokonomi/tyske-bedrifter-tjente-store-penger-i-det-okkuperte-norge/1697523) 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Okkupasjonens virkelighet var langt mer kompleks enn den klassiske fortellingen om motstand eller kollaborasjon", forskning.no. (https://forskning.no/historie-krig-og-fred-narviksenteret/okkupasjonens-virkelighet-var-langt-mer-kompleks-enn-den-klassiske-fortellingen-om-motstand-eller-kollaborasjon/1732353) 2020.

 • Badanina, Elena; Rønnebu, Gaute Lund. Stjålne år. Barn i nord under 2. verdenskrig. Midlertidig utstilling 2020-09-08 - 2021-03-31 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Okkupanten og norske frivillige organisasjoner. Norges Røde Kors 1940-1945. Norske historiedager 2019 2019-06-15 - 2019.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Om forsknings- og formidlingsprosjektet "I en verden av total krig: Norge 1939–1945". Krigshistorisk kveld 2019-04-25 - 2019.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Norway and the Second World War. "Under the North Star - Estonian volunteers in the Battle of Narvik 1940" 2018-10-01 - 2018.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Inter arma caritas – Røde Kors-arbeidet i 1940. Malstrøm 2018; Volum IV. ISSN 2535-2539.s 14 - 16.

 • Rønnebu, Gaute Lund. The Mythos of the Red Cross. War and Semiotics 2018-11-09 - 2018-11-10 2018.

 • Rønnebu, Gaute Lund; Torgersen, Ulf Eirik; Grundekjøn, Hege B.; Pillak, Peep. Under Nordstjernen – estiske frivillige i slaget om Narvik 1940. Midlertidig utstilling 2018-09-12 - 2019-03-01 2018.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Etterretningen fra felten i Norge var uvurderlig". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Mannen og tonen. Et portrett av Torleif Engan". Saltenposten 2021.s 15 - 19.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "De tyske okkupantene var lite interessert i samene som egen 'rase'". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Den tyske hæren var helt avhengig av hjelp bak fronten". forskning.no 2021.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Krigens ettertid. Saltenposten 2020.s 14 - 15.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Hvem var Theodor Broch?. "Mens vi venter på filmen 'Kampen om Narvik'" 2020-11-17 - 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Det finnes ikke en offisiell norsk fortelling om andre verdenskrig". forskning.no 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Verdenskrig og hverdag". Saltenposten 2020.s 14 - 16.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Talsmenn i brytningstider". Saltenposten 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. En fjern og nær krig. Sørfold 1940. Saltenposten 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "Tyske bedrifter tjente store penger i det okkuperte Norge", forskning.no. (https://forskning.no/andre-verdenskrig-arbeid-bedriftsokonomi/tyske-bedrifter-tjente-store-penger-i-det-okkuperte-norge/1697523) 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. "– Okkupasjonens virkelighet var langt mer kompleks enn den klassiske fortellingen om motstand eller kollaborasjon", forskning.no. (https://forskning.no/historie-krig-og-fred-narviksenteret/okkupasjonens-virkelighet-var-langt-mer-kompleks-enn-den-klassiske-fortellingen-om-motstand-eller-kollaborasjon/1732353) 2020.

 • Badanina, Elena; Rønnebu, Gaute Lund. Stjålne år. Barn i nord under 2. verdenskrig. Midlertidig utstilling 2020-09-08 - 2021-03-31 2020.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Okkupanten og norske frivillige organisasjoner. Norges Røde Kors 1940-1945. Norske historiedager 2019 2019-06-15 - 2019.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Om forsknings- og formidlingsprosjektet "I en verden av total krig: Norge 1939–1945". Krigshistorisk kveld 2019-04-25 - 2019.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Norway and the Second World War. "Under the North Star - Estonian volunteers in the Battle of Narvik 1940" 2018-10-01 - 2018.

 • Rønnebu, Gaute Lund. Inter arma caritas – Røde Kors-arbeidet i 1940. Malstrøm 2018; Volum IV. ISSN 2535-2539.s 14 - 16.

 • Rønnebu, Gaute Lund. The Mythos of the Red Cross. War and Semiotics 2018-11-09 - 2018-11-10 2018.

 • Rønnebu, Gaute Lund; Torgersen, Ulf Eirik; Grundekjøn, Hege B.; Pillak, Peep. Under Nordstjernen – estiske frivillige i slaget om Narvik 1940. Midlertidig utstilling 2018-09-12 - 2019-03-01 2018.

 • [Loading...]