Personkort bilde
Researcher

Anette Fosse

Director National Centre of Rural Medicine
Norwegian flag icon Sami flag icon

Primary Health Care and integrated care

Elderly Care

Recruitment and retention of health care personell

 • Malterud, Kirsti; Aamland, Aase; Fosse, Anette. How can task shifting put patient safety at risk? A qualitative study of experiences among general practitioners in Norway. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2020; Volum 38 (1). ISSN 0281-3432.s 24 - 32.s doi: 10.1080/02813432.2020.1714143.

 • Fosse, Anette; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase. Doctors’ learning experiences in end-of-life care – a focus group study from nursing homes. BMC Medical Education 2017; Volum 17 (1). ISSN 1472-6920.s 1 - 8.s doi: 10.1186/s12909-017-0865-8.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Helpful strategies for GPs seeing patients with medically unexplained physical symptoms: a focus group study. British Journal of General Practice 2017; Volum 67 (661). ISSN 0960-1643.s 572 - 579.s doi: 10.3399/bjgp17X691697.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, Froukje; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home physicians’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands. Journal of the American Medical Directors Association 2017; Volum 18 (8). ISSN 1525-8610.s 713 - 718.s doi: 10.1016/j.jamda.2017.03.005.

 • Fosse, Anette. Døden i sykehjem. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin 2015; Volum 32 (1). ISSN 0800-7489.s 75 - 78.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine; Malterud, Kirsti. End-of-life expectations and experiences among nursing home patients and their relatives — a synthesis of qualitative studies. Patient Education and Counseling 2014; Volum 97 (1). ISSN 0738-3991.s 3 - 9.s doi: 10.1016/j.pec.2014.05.025.

 • Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders. Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette. Effektivt smittevern krever god lokalkunnskap.. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Wensaas, Knut-Arne; Thorsen, Bente. Pakk sammen pakkeforløp hjem!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Fosse, Anette; Nordberg, Eva MK; Svensson, Anders. En handlingsplan som overser distriktsperspektivet. (Fulltekst: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/09/en-handlingsplan-som-overser-distriktsperspektivet/ Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.s doi: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/09/en-handlingsplan-som-overser-distriktsperspektivet/.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin. Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. 2020. ISSN 0804-5135.

 • Fasting, Anne; Staats, Katrine; Fosse, Anette; Ervik, Bente; Sørstrøm, Anne Kristine. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Malterud, Kirsti; Ruths, Sabine. Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/1956/17874 (Omtale: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118093/sykehjemspasienten-legen-og-d%C3%B8den) 2018 ISBN 978-82-308-3740-5.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen 2017-10-19 - 2017-10-19 2017.

 • Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 20th Nordic Congress of General Practice 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) 2016-06-16 - 2016-06-18 2016.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. Nursing Home Research International Working Group 2016-11-09 - 2016-11-10 2016.

 • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine. Vil beholde LCP for døende. (Fulltekst: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/20/vil-beholde-lcp-for-doende/ Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. (http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Fulltekst: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/ (Omtale: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Sammendrag: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Prosjekt: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) Dagens medisin 2013 (21). ISSN 1501-4290.s 20 - 21.s doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/.

 • Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders. Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette. Effektivt smittevern krever god lokalkunnskap.. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Wensaas, Knut-Arne; Thorsen, Bente. Pakk sammen pakkeforløp hjem!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette. Rekruttering og stabilisering av helsepersonell til distrikt. 2020.

 • Abelsen, Birgit; Fosse, Anette; Nordberg, Eva MK; Svensson, Anders. En handlingsplan som overser distriktsperspektivet. (Fulltekst: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/09/en-handlingsplan-som-overser-distriktsperspektivet/ Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.s doi: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/09/en-handlingsplan-som-overser-distriktsperspektivet/.

 • Abelsen, Birgit; Gaski, Margrete; Fosse, Anette; Kvamme, Maria Fredriksen; Ekeland, Eilin. Tilrettelegging for ALIS i by-kommuner. Fokus og status i innledende arbeid. 2020. ISSN 0804-5135.

 • Fasting, Anne; Staats, Katrine; Fosse, Anette; Ervik, Bente; Sørstrøm, Anne Kristine. Palliasjon: Forskning i primærhelsetjenesten må til. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.

 • Nordberg, Eva Muriel Kibsgaard; Fosse, Anette; Abelsen, Birgit; Brandstorp, Helen. Uklarheter – ikke spøkelser, Bent Høie. Dagens medisin 2019. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Schaufel, Margrethe Aase; Malterud, Kirsti; Ruths, Sabine. Livets slutt i sykehjem. Pasientens ønsker og legens rolle. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/1956/17874 (Omtale: https://www.uib.no/nye-doktorgrader/118093/sykehjemspasienten-legen-og-d%C3%B8den) 2018 ISBN 978-82-308-3740-5.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Allmennlegers beste strategier i møte med pasienter med medisinsk uforklarte plager og symptomer - En kvalitativ studie om norske allmennlegers erfaringer. Nidaroskongressen 2017-10-19 - 2017-10-19 2017.

 • Fosse, Anette; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Barriers and strategies for end-of-life care in nursing homes in Norway and the Netherlands. 20th Nordic Congress of General Practice 2017-06-14 - 2017-06-16 2017.

 • Aamland, Aase; Fosse, Anette; Ree, Eline; Abildsnes, Eirik; Malterud, Kirsti. Strategies experienced as valuable by GPs when seeing patients with MUS. 4th annual scientific conference of the European Association for Psychosomatic Medicine (EAPM) 2016-06-16 - 2016-06-18 2016.

 • Fosse, Anette; Zuidema, Sytse; Boersma, KF; Malterud, Kirsti; Schaufel, Margrethe Aase; Ruths, Sabine. Nursing home doctors’ assessments of barriers and strategies for end-of-life care in Norway and the Netherlands.. Nursing Home Research International Working Group 2016-11-09 - 2016-11-10 2016.

 • Jansen, Kristian; Fosse, Anette; Iden, Kristina Riis; Aase, Margrethe; Ruths, Sabine. Vil beholde LCP for døende. (Fulltekst: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2015/07/20/vil-beholde-lcp-for-doende/ Dagens medisin 2015. ISSN 1501-4290.

 • Fosse, Anette; Austad, Bjarne; Eid, John-Tore; Bell, Hege Therese; Brænd, Anja Maria Lyche; Fidjeland, Heidi Lidal; Vallersnes, Odd Martin; Vik, Ingvild; Gullbrå, Frøydis; Jansen, Kristian; Schei, Edvin; Simonsen, Kristian Anton; Laue, Johanna; Sandvik, Reidun Karin. Primærhelsetjenesten - fremtidens forskningsfront. (http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Fulltekst: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/ (Omtale: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Sammendrag: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) (Prosjekt: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/) Dagens medisin 2013 (21). ISSN 1501-4290.s 20 - 21.s doi: http://www.dagensmedisin.no/artikler/2013/12/09/primarhelsetjenesten---fremtidens-forskningsfront/.

 • [Loading...]