#
#
National Centre for Rural Medicine anders.svensson@uit.no TROM

Anders Svensson  • Fosse, Anette; Svensson, Anders; Konradsen, Ingvill; Abelsen, Birgit. Lokalt smittevern i Norge under koronapandemien. 2021.
  • Fosse, Anette; Harbitz, Martin Bruusgaard; Hjortdahl, Magnus; Svensson, Anders. Legevakt i distrikt – staten må på banen!. Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.
  • Abelsen, Birgit; Fosse, Anette; Nordberg, Eva MK; Svensson, Anders. En handlingsplan som overser distriktsperspektivet. (fulltekst) Dagens medisin 2020. ISSN 1501-4290.s doi: https://www.dagensmedisin.no/artikler/2020/06/09/en-handlingsplan-som-overser-distriktsperspektivet/.
  • Brandstorp, Helen; Svensson, Anders. Kapittel 8. Koordinering og samarbeid ved beslutninger. (omtale) Gyldendal Akademisk 2020 ISBN 978-82-0551671-7.s 124 - 147.
  • Look at all works in CRIStin →