Personkort bilde
Senior Adviser

Janne Wilhelmsen

Tromsøundersøkelsen
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Furberg, Anne-Sofie; Wilhelmsen, Janne; Kanstad, Kristin Maren. Tromsøundersøkelsen - samarbeid med Tromsø og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidsmøte på Teams 2020-05-28 - 2020-05-28 2020.

  • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye. Kunsten å ile langsomt. NFF konferansen - Lære(r)rollen i endring 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.

  • Støkken, Anne Marie; Wilhelmsen, Janne. Jeg har en motor inni meg som driver meg sjøl...Livet som voksen, fleksibel student. 2004 (feb.04) ISBN 8291308365.

  • Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Furberg, Anne-Sofie; Wilhelmsen, Janne; Kanstad, Kristin Maren. Tromsøundersøkelsen - samarbeid med Tromsø og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidsmøte på Teams 2020-05-28 - 2020-05-28 2020.

  • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye. Kunsten å ile langsomt. NFF konferansen - Lære(r)rollen i endring 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.

  • Støkken, Anne Marie; Wilhelmsen, Janne. Jeg har en motor inni meg som driver meg sjøl...Livet som voksen, fleksibel student. 2004 (feb.04) ISBN 8291308365.

  • [Loading...]

    Member of research group