Personkort bilde
Senior Adviser

Janne Wilhelmsen

Tromsøundersøkelsen
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Langholz, Petja Lyn; Wilhelmsen, Janne. Dobbelt så mange har fått diabetes. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel/kortnytt?p_document_id=727782 2021.

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Wilhelmsen, Janne; Løchen, Maja-Lisa. Stadig flere overlever akutt hjerteinfarkt, men hva skjer etterpå?. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=749068 2021.

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Wilhelmsen, Janne; Årnes, Anders. Er du fysisk aktiv? Da føler du kanskje også mindre smerte. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=724633 2021.

 • Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Furberg, Anne-Sofie; Wilhelmsen, Janne; Kanstad, Kristin Maren. Tromsøundersøkelsen - samarbeid med Tromsø og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidsmøte på Teams 2020-05-28 - 2020-05-28 2020.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye. Kunsten å ile langsomt. NFF konferansen - Lære(r)rollen i endring 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.

 • Støkken, Anne Marie; Wilhelmsen, Janne. Jeg har en motor inni meg som driver meg sjøl...Livet som voksen, fleksibel student. 2004 (feb.04) ISBN 8291308365.

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Langholz, Petja Lyn; Wilhelmsen, Janne. Dobbelt så mange har fått diabetes. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel/kortnytt?p_document_id=727782 2021.

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Wilhelmsen, Janne; Løchen, Maja-Lisa. Stadig flere overlever akutt hjerteinfarkt, men hva skjer etterpå?. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=749068 2021.

 • Hopstock, Laila Arnesdatter; Wilhelmsen, Janne; Årnes, Anders. Er du fysisk aktiv? Da føler du kanskje også mindre smerte. (Fulltekst: https://uit.no/nyheter/artikkel?p_document_id=724633 2021.

 • Grimsgaard, Sameline; Hopstock, Laila Arnesdatter; Furberg, Anne-Sofie; Wilhelmsen, Janne; Kanstad, Kristin Maren. Tromsøundersøkelsen - samarbeid med Tromsø og Finnmark Fylkeskommune. Samarbeidsmøte på Teams 2020-05-28 - 2020-05-28 2020.

 • Nordkvelle, Yngve Troye; Wilhelmsen, Janne; Ramberg, Kirsti Rye. Kunsten å ile langsomt. NFF konferansen - Lære(r)rollen i endring 2009-11-18 - 2009-11-18 2009.

 • Støkken, Anne Marie; Wilhelmsen, Janne. Jeg har en motor inni meg som driver meg sjøl...Livet som voksen, fleksibel student. 2004 (feb.04) ISBN 8291308365.

 • [Loading...]

  Member of research group