Dummy personkort bilde
Professor

Ringholm, Toril M

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Ringholm, Toril Merete. Lost or Found? Translating Innovative Participation.. Palgrave Macmillan 2020 ISBN 9783030461355.s 171 - 188.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Agger, Annika. Innovative Forms of Citizen Participation at the Fringe of the Formal Planning System. Urban Planning 2019; Volum 4 (1). ISSN 2183-7635.s 7 - 18.s doi: 10.17645/up.v4i1.1680.

 • Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril Merete. Lost in motivation? The case of a Norwegian community healthcare project on ethical reflection. Cogent Business & Management 2019; Volum 6:1632045. ISSN 2331-1975.s doi: 10.1080/23311975.2019.1632045.

 • willumsen, tord; Bråtå, Hans Olav; Higdem, Ulla; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril Merete. Ordførerroller i kommunale innovasjonssystemer.. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7.s 67 - 83.

 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete. Hva skjer i møterommet?. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7.s 227 - 241.

 • Ringholm, Toril Merete; Holmen, Ann-Karin Tennås. Innovasjon i møtet mellom ide og institusjon. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7.s 13 - 29.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M. Planlegging og næringsutvikling: Er lova ein høveleg reiskap?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 435 - 450.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Medvirkning i demokratiske spenningsfelt. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 259 - 276.

 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Medvirkning. Universitetsforlaget 2018 ISBN 9788215030593.s 317 - 333.

 • Ringholm, Toril M; Hanssen, Gro Sandkjær. Medvirkning i lokal planlegging. Cappelen Damm Akademisk 2018 ISBN 9788202587338.s 191 - 210.

 • Hanssen, Gro Sandkjær; Aarsæther, Nils; Hofstad, Hege; Anker, Helle Tegner; Kalbro, Thomas; Buanes, Arild; Børrud, Elin; Grønning, Marius; Holth, Fredrik; Higdem, Ulla; Kvalvik, Karoline Jacobsen; Nordahl, Berit Irene; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M; Riseth, Jan Åge; Strand, Arvid; Winge, Nikolai K. En operativ lov? Spenningen mellom lovens intensjoner og planpraksis - behov for forbedring?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 481 - 519.

 • Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege. Strategisk vending i planleggingen?. Universitetsforlaget 2018 ISBN 978-82-15-03058-6.s 107 - 121.

 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Participation according to the law? The research-based knowledge on citizen participation in Norwegian municipal planning. European Journal of Spatial Development 2018 (67). ISSN 1650-9544.s 1 - 20.

 • Ringholm, Toril. When Municipalities Met Goliat on the Coast of Finnmark: Collaborative Dynamics Between Local Authorities and an International Oil and Gas Company. Springer 2017 (1) ISBN 978-3-319-46150-2. ISSN 2510-0475.s 189 - 201.s doi: 10.1007/978-3-319-46150-2_15.

 • Ringholm, Toril. Ambiguous Accountability in Municipal Innovation. The Innovation Journal - Public Sector Innovation Journal 2017; Volum 22 (3). ISSN 1715-3816.

 • Ringholm, Toril. Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 103 - 117.

 • Teigen, Håvard; Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils. Innovatør frå alders tid. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 15 - 30.

 • Ringholm, Toril M; Aarsæther, Nils. Demokrati i kommunale innovasjonsprosesser?. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 310 - 327.

 • Arbo, Peter; Iversen, Audun; Knol, Maaike; Ringholm, Toril M; Sander, Gunnar. Arctic futures: conceptualizations and images of a changing Arctic. Polar Geography 2012. ISSN 1088-937X.s doi: 10.1080/1088937X.2012.724462.

 • Ringholm, Toril M; Angell, Elisabeth. Felles fylkesplan i Trøndelag : produktivt samspill eller plan på skrøpelig fundament?. (http://fagbokforlaget.no/?isbn=004732781204) Kart og Plan 2012; Volum 72, årg. 105 (4). ISSN 0047-3278.s 298 - 313.

 • Førde, Anniken; Ringholm, Toril M. Planlegging for lokal utvikling; kreativitet og forankring. Cappelen Damm Akademisk 2012 ISBN 978-82-7634-901-6.s 238 - 254.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M. The Rural Municipality as Developer - Entrepreneurial and Planning Modes in Community Development. Lex Localis 2011; Volum 9 (4). ISSN 1581-5374.s 373 - 387.s doi: 10.4335/9.4.373-387(2011).

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Ringholm, Toril. Håp, engasjement - men kommer det flere folk?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2011; Volum 6. ISSN 0805-083X.s 32 - 36.

 • Ringholm, Toril M; Löfgren, Karl. Introduction: New Network Modes of Nordic Local Governance. Local Government Studies 2009; Volum 35 (5). ISSN 0300-3930.s 505 - 514.

 • Hall, Patrik; Kettunen, Pekka; Löfgren, Karl; Ringholm, Toril M. Is there a Nordic Approach to Questions of Democracy in Studies of Network Governance?. Local Government Studies 2009; Volum 35 (5). ISSN 0300-3930.s 515 - 538.s doi: 10.1080/03003930903411675.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril. Municipal Response to Local Diversity: Flexibility in Community Governance. Local Government Studies 2008; Volum 34 (4). ISSN 0300-3930.s 471 - 489.s doi: 10.1080/03003930802217405.

 • Lotherington, Ann Therese; Tornes, Kristin; Johnsen, Elin; Ringholm, Toril M. Hierarki, marked og nettverk. Plan og Arbeid 1992 (6). ISSN 0032-0609.s 34 - 38.

 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete. Innovasjon møter kommune. Cappelen Damm Akademisk 2019 ISBN 978-82-02-61556-7.s 49 - 66.s doi: 10.23865/noasp.80.ch6.

 • Ringholm, Toril M; Teigen, Håvard; Aarsæther, Nils. Innovative kommuner. Cappelen Damm Akademisk 2013 ISBN 978-82-02-41182-4.s 15 - 30.

 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril Merete. Innovasjon og stratgiarbeid. Møte om hydrogenstrategi for Troms og Finnmark 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.

 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete. When ideas meets institutions. ECPR European conference of political reseach 2019-09-04 - 2019-09-07 2019.

 • Ringholm, Toril Merete. Lost and found in translation. AESOP annual conference 2019-07-09 - 2019-07-13 2019.

 • Ringholm, Toril Merete. Innspill på kunnskapsverksted om utvikling og innovasjon i distriktskommuner.. Kunnskapsverksted 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Ringholm, Toril. Kommuner som innovatører. Topplederkonferansen 2018-02-09 - 2018.

 • Ringholm, Toril M. Strategic planning and public participation in Norwegian municipalities.. Nordisk kommuneforskerkonferanse NORKOM 2018-11-30 - 2018-12-02 2018.

 • Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils. En plan for strategisk politisk styring?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (3). ISSN 0805-083X.s 18 - 23.

 • Ringholm, Toril M. Demokrati og innovasjon. Fagmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018-12-05 - 2018-12-05 2018.

 • Ringholm, Toril M. Bærekraftig medvirkning. Geoforums årskonferanse 2018-12-03 - 2018-12-04 2018.

 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet 2018-08-29 - 2018-08-29 2018.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Ringholm, Toril M. Hva gjør vi på Innovasjonsskolen?. Innovasjonslunch 2018-05-09 - 2018-05-09 2018.

 • Ringholm, Toril M. Nærdemokrati i Nye Asker. Folkemøte 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Ringholm, Toril. Kommentar til Innovasjonsstrategi for Helsedirektoratet. Ekspertmøte 2018-01-11 - 2018.

 • Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete. Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). 2017.

 • Ringholm, Toril. Implementing employee-driven innovation top-down. Converging or diverging narratives?. NORKOM Nordisk Kommuneforskerkonferanse 2017-12-01 - 2017-12-02 2017.

 • Ringholm, Toril. Employee-driven innovation from the top. PUBSIC Public sector innovation conference 2017-11-15 - 2017-11-17 2017.

 • Ringholm, Toril. Hvor i kommunene kommer innovasjonene fra – og hva kan vi lære av det?. Fagdag i forbindelse med Nils Aarsæthers 70-årsjubileum 2017-09-29 - 2017.

 • Ringholm, Toril. Presentasjon av Forkommune-programmet. Nytenking i Innlandskommunene – å skape merverdi gjennom samarbeid på tvers 2017-09-26 - 2017.

 • Ringholm, Toril. Opponent ved Kasper Søndergaard sin disputas med avhandlingen «Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne - Den socio-spatiale investeringsstat og landdistriktsudvikling i danske yder- og landkommuner». Disputas 2017-08-21 - 2017.

 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika. Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark. Plannord-konferansen 2017-08-16 - 2017-08-18 2017.

 • Ringholm, Toril. Medvirkning i kommunal planlegging. Seminar for Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdep. 2017-02-17 - 2017.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege. Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla. Samfunnsforskning i innlandet?. Gudbrandsdølen Dagningen 2016.

 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference 2016-07-10 - 2016-07-15 2016.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge. Vekst i Sør-Troms?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond. Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015.. 2015.

 • Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-298-3.

 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen. Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. 2015 ISBN 978-82-7571-250-7.

 • Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth. Kommuner og næring. Nationen 2015. ISSN 0805-3782.s 18 - .

 • Ringholm, Toril; Angel, Elisabeth. Kommuner og næring. (Fulltekst: http://ret-web05.int.retriever.no.ezproxy.hil.no/services/archive/displayDocument?documentId=05501720151028123563&serviceId=2 Nationen 2015. ISSN 0805-3782.

 • Ringholm, Toril. Framtidsbilder: Hva er utgangspunktet? -Destabilisering, kreativitet,innovasjon og demokrati. Kommunestyrekonferansen om kommunereformen for kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu 2015-05-28 - 2015.

 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Buanes, Arild; Ringholm, Toril Merete. Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014). 2014 ISBN 978-82-7492-280-8.

 • Ringholm, Toril. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.

 • Ringholm, Toril. Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?. Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Ringholm, Toril. Nærdemokrati og kommunesammenslåing.. Nærdemokrati og kommunesammenslåing 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Ringholm, Toril. Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen.. Presentasjon 2014-10-10 - 2014-10-10 2014.

 • Ringholm, Toril. Kommunenes handlingsrom.. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling 2014-02-13 - 2014-02-13 2014.

 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). 2014 ISBN 978-82-7492-298-3.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond. Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet. 2014 ISBN 978-82-7571-244-6.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril. Vekst og utvikling i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril. De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril. Fra næringshager til utviklingslandskap. Åpninga av kunnskapsparken på Finnsnes 2013-11-01 - 2013-11-01 2013.

 • Ringholm, Toril. Tre scenarier for norske kommuner. Foredrag for Sveriges kommuner och landsting 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Ringholm, Toril. Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner. HSS-konferansen 2013-06-13 - 2013-06-13 2013.

 • Ringholm, Toril. Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities. Nordisk kommunforskarkonferens 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Ringholm, Toril. Public innovation, innovation systems-and Democracy?. Public policy-conference 2013-07-26 - 2013-07-28 2013.

 • Ringholm, Toril. Erfaringer med evalueringer. Fagdag for regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2013-06-04 - 2013-06-04 2013.

 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.

 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M. Ti år med "fjellteksten". Nationen 2013. ISSN 0805-3782.

 • Ringholm, Toril. Value added in municipal innovation – experiences from two Norwegian studies.. Sunrise conference 2012-10-29 - 2012-10-31 2012.

 • Ringholm, Toril. Verdier i kommunale innovasjoner.. INOFF-seminar 2012-10-25 - 2012-10-25 2012.

 • Ringholm, Toril. Arctic Futures: Images and scenarios.. Arctic Frontiers 2012-01-26 - 2012-01-26 2012.

 • Ringholm, Toril. Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?. Innovasjon i offentlig sektor 2012-01-13 - 2012-01-13 2012.

 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril; Emaus, Per-Arne; Aanesen, Margrethe. Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?. 2012.

 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril. Kommunesektorens framtid 2012-2037. 2012 ISBN 978-82-7356-699-7.

 • Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth. Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. 2012; Volum 2012 (13) ISBN 978-82-7492-265-5. ISSN 0804-6069.

 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril M. Samhandlingens pris. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Ringholm, Toril M. Kostnader ved samhandlingsreformen. Presentasjon på ledermøte 2012-12-04 - 2012-12-04 2012.

 • Ringholm, Toril M. Innovative kommuner?. Forskningsdagene 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.

 • Ringholm, Toril M. Innovative kommuner?. Forskningsdagene 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.

 • Ringholm, Toril M. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. Presentasjon på møte i regi av Helgeland regionråd 2012-09-20 - 2012-09-20 2012.

 • Ringholm, Toril M. Forskning om innovasjon i norske kommuner. Innovasjon i offentlig sektor 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Ringholm, Toril M. Kommunen som kjøpesenter. Kommunedagen 2012-02-13 - 2013-02-13 2012.

 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M. Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. (Fulltekst: http://www.ks.no/PageFiles/26684/scenarier.pdf 2012 (1) ISBN 978-82-7356-699-7. ISSN 0809-1617.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond. Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt. 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril. The Role of the Municipality in Northern Local Community Development. Arctic Frontiers 2010 2010-01-27 - 2010-01-29 2010.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M. Kommuner som strekker seg. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril Merete; Aarsæther, Nils; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Karlstad, Stig Halgeir; Angell, Elisabeth. Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.. 2008 ISBN 978-82-7571-175-3.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.. 2006 ISBN 82-7571-149-5.

 • Arbo, Peter; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I. 2005 ISBN 82-7571-140-1.

 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Ringholm, Toril M. Skole og utdanning på dagsordenen? En undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale toppledere sin oppmerksomhet om innholdet i skole og utdanning. 2004.

 • Ringholm, Toril M; Johnsen, Elin. Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken. 1995 ISBN 82- 7697-072-9.

 • Ringholm, Toril M; Arbo, Peter Nicolai; Nordnes, May-Britt; Fagerthun, Hege W.; Pedersen, Paul. “....og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess”. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging. 1994.

 • Førde, Anniken; Cabrera, Astrid Maria; Brattland, Camilla; Nyseth, Torill; Ringholm, Toril Merete; Løkken, Gisle. Samfunnsplanlegging i et paradigmeskifte?. Nordlys 2020. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril Merete. Innovasjon og stratgiarbeid. Møte om hydrogenstrategi for Troms og Finnmark 2020-02-18 - 2020-02-18 2020.

 • Holmen, Ann-Karin Tennås; Ringholm, Toril Merete. When ideas meets institutions. ECPR European conference of political reseach 2019-09-04 - 2019-09-07 2019.

 • Ringholm, Toril Merete. Lost and found in translation. AESOP annual conference 2019-07-09 - 2019-07-13 2019.

 • Ringholm, Toril Merete. Innspill på kunnskapsverksted om utvikling og innovasjon i distriktskommuner.. Kunnskapsverksted 2019-02-28 - 2019-02-28 2019.

 • Ringholm, Toril. Kommuner som innovatører. Topplederkonferansen 2018-02-09 - 2018.

 • Ringholm, Toril M. Strategic planning and public participation in Norwegian municipalities.. Nordisk kommuneforskerkonferanse NORKOM 2018-11-30 - 2018-12-02 2018.

 • Ringholm, Toril M; Hofstad, Hege; Aarsæther, Nils. En plan for strategisk politisk styring?. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2018 (3). ISSN 0805-083X.s 18 - 23.

 • Ringholm, Toril M. Demokrati og innovasjon. Fagmøte i Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2018-12-05 - 2018-12-05 2018.

 • Ringholm, Toril M. Bærekraftig medvirkning. Geoforums årskonferanse 2018-12-03 - 2018-12-04 2018.

 • Ringholm, Toril M; Nyseth, Torill. Bærekraftig medvirkning. Avslutningsseminar for EVAPLAN-prosjektet 2018-08-29 - 2018-08-29 2018.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril M. Formidling av forskning om medvirkning. Møte med distrikstssenteret 2018-08-30 - 2018-08-30 2018.

 • Ringholm, Toril M. Hva gjør vi på Innovasjonsskolen?. Innovasjonslunch 2018-05-09 - 2018-05-09 2018.

 • Ringholm, Toril M. Nærdemokrati i Nye Asker. Folkemøte 2018-05-07 - 2018-05-07 2018.

 • Ringholm, Toril. Kommentar til Innovasjonsstrategi for Helsedirektoratet. Ekspertmøte 2018-01-11 - 2018.

 • Bye, Geir; Ringholm, Toril Merete. Innovasjonsarbeidet i Harstad kommune – Erfaringer fra arbeidet med kontinuerlig forbedring (Læringslean fase 2). 2017.

 • Ringholm, Toril. Implementing employee-driven innovation top-down. Converging or diverging narratives?. NORKOM Nordisk Kommuneforskerkonferanse 2017-12-01 - 2017-12-02 2017.

 • Ringholm, Toril. Employee-driven innovation from the top. PUBSIC Public sector innovation conference 2017-11-15 - 2017-11-17 2017.

 • Ringholm, Toril. Hvor i kommunene kommer innovasjonene fra – og hva kan vi lære av det?. Fagdag i forbindelse med Nils Aarsæthers 70-årsjubileum 2017-09-29 - 2017.

 • Ringholm, Toril. Presentasjon av Forkommune-programmet. Nytenking i Innlandskommunene – å skape merverdi gjennom samarbeid på tvers 2017-09-26 - 2017.

 • Ringholm, Toril. Opponent ved Kasper Søndergaard sin disputas med avhandlingen «Samspil om udvikling og velfærd i landdistrikterne - Den socio-spatiale investeringsstat og landdistriktsudvikling i danske yder- og landkommuner». Disputas 2017-08-21 - 2017.

 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Agger, Annika. Innovative forms of citizen participation: Examples in Norway and Denmark. Plannord-konferansen 2017-08-16 - 2017-08-18 2017.

 • Ringholm, Toril. Medvirkning i kommunal planlegging. Seminar for Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdep. 2017-02-17 - 2017.

 • Nyseth, Torill; Ringholm, Toril; Hansen, Gro Sandkjær; Winge, Nikolai K; Hofstad, Hege. Hvorfor mindre åpenhet i planleggingen, Sanner?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Ringholm, Toril; Higdem, Ulla. Samfunnsforskning i innlandet?. Gudbrandsdølen Dagningen 2016.

 • Ringholm, Toril; Nyseth, Torill; Hanssen, Gro Sandkjær. Performing Participation? The Norwegian Planning & Building Act and the practice of citizen participation.. World Planning School Conference 2016-07-10 - 2016-07-15 2016.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Heidi Rapp; Mikkelsen, Eirik Inge. Vekst i Sør-Troms?. Nordlys 2015. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Ringholm, Toril Merete; Bye, Geir; Nilsen, Trond. Skaper Goliat-utbyggingen kompetanseutvikling? En undersøkelse av kompetanseprosjekter finansiert av Eni Norge i tilknytning til Goliatutbyggingen. Norut, rapport 16/2015.. 2015.

 • Ringholm, Toril M; Mikkelsen, Eirik Inge; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter I Sør-Tromsregionen. (4/2015). 2015 ISBN 978-82-7492-298-3.

 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril; Bro, Jørgen. Brikker som mangler - Kunnskap om næringsrettet samfunnsutvikling og kommunestørrelse. 2015 ISBN 978-82-7571-250-7.

 • Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth. Kommuner og næring. Nationen 2015. ISSN 0805-3782.s 18 - .

 • Ringholm, Toril; Angel, Elisabeth. Kommuner og næring. (Fulltekst: http://ret-web05.int.retriever.no.ezproxy.hil.no/services/archive/displayDocument?documentId=05501720151028123563&serviceId=2 Nationen 2015. ISSN 0805-3782.

 • Ringholm, Toril. Framtidsbilder: Hva er utgangspunktet? -Destabilisering, kreativitet,innovasjon og demokrati. Kommunestyrekonferansen om kommunereformen for kommunene Lillehammer, Øyer, Gausdal og Ringebu 2015-05-28 - 2015.

 • Aure, Marit; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Nygård, Vigdis; Lie, Ivar. Vekst og utvikling i Nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Buanes, Arild; Ringholm, Toril Merete. Fylkesmannens prosjektskjønnsmidler - relevant for fylkeskommunen? (2/2014). 2014 ISBN 978-82-7492-280-8.

 • Ringholm, Toril. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen 2014-12-12 - 2014-12-12 2014.

 • Ringholm, Toril. Innovasjon for kommunesektorens utfordringer?. Innovasjon for kommunesektorens utfordringer? 2014-11-21 - 2014-11-21 2014.

 • Ringholm, Toril. Nærdemokrati og kommunesammenslåing.. Nærdemokrati og kommunesammenslåing 2014-10-23 - 2014-10-23 2014.

 • Ringholm, Toril. Befolkningsutvikling og sysselsetting i Sør-Tromsregionen.. Presentasjon 2014-10-10 - 2014-10-10 2014.

 • Ringholm, Toril. Kommunenes handlingsrom.. Bærekraftig by- og tettstedsutvikling 2014-02-13 - 2014-02-13 2014.

 • Ringholm, Toril; Alnes, Per Kristian; Hauge, Atle Jensen; Lie, Ivar; Nilsen, Heidi Rapp; Gløtvold-Solbu, Katrine. Økonomisk samspill og vekstmuligheter i Sør-Tromsregionen (4/2015). 2014 ISBN 978-82-7492-298-3.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond. Lokal samfunnsutvikling i kjølvannet av Goliatprosjektet.Møter mellom influenskommuner og Eni Norge under utbygging av Goliatfeltet. 2014 ISBN 978-82-7571-244-6.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Lie, Ivar; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril. Vekst og utvikling i nord. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling 2014 (6). ISSN 0805-083X.s 26 - 31.

 • Angell, Elisabeth; Aure, Marit; Ringholm, Toril. De svake blir enda svakere - om skolekutt i Troms. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril. Fra næringshager til utviklingslandskap. Åpninga av kunnskapsparken på Finnsnes 2013-11-01 - 2013-11-01 2013.

 • Ringholm, Toril. Tre scenarier for norske kommuner. Foredrag for Sveriges kommuner och landsting 2013-10-07 - 2013-10-07 2013.

 • Ringholm, Toril. Mellomromskompetanse i lokale innovasjoner. HSS-konferansen 2013-06-13 - 2013-06-13 2013.

 • Ringholm, Toril. Policy Formstion and Influence in Norwegian Mountain Municipalities. Nordisk kommunforskarkonferens 2013-11-21 - 2013-11-23 2013.

 • Ringholm, Toril. Public innovation, innovation systems-and Democracy?. Public policy-conference 2013-07-26 - 2013-07-28 2013.

 • Ringholm, Toril. Erfaringer med evalueringer. Fagdag for regionalt kunnskapssenter for barn og unge 2013-06-04 - 2013-06-04 2013.

 • Angell, Elisabeth; Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Aure, Marit; Lie, Ivar. Attraktive lokalsamfunn og arbeidsmarkedsregioner i Nord-Norge. 2013 ISBN 978-82-7571-232-3.

 • Skjeggedal, Terje; Overvåg, Kjell; Flognfeldt, Thor; Ringholm, Toril M. Ti år med "fjellteksten". Nationen 2013. ISSN 0805-3782.

 • Ringholm, Toril. Value added in municipal innovation – experiences from two Norwegian studies.. Sunrise conference 2012-10-29 - 2012-10-31 2012.

 • Ringholm, Toril. Verdier i kommunale innovasjoner.. INOFF-seminar 2012-10-25 - 2012-10-25 2012.

 • Ringholm, Toril. Arctic Futures: Images and scenarios.. Arctic Frontiers 2012-01-26 - 2012-01-26 2012.

 • Ringholm, Toril. Hvordan skjer innovasjoner i norske kommuner?. Innovasjon i offentlig sektor 2012-01-13 - 2012-01-13 2012.

 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril; Emaus, Per-Arne; Aanesen, Margrethe. Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?. 2012.

 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril. Kommunesektorens framtid 2012-2037. 2012 ISBN 978-82-7356-699-7.

 • Ringholm, Toril; Lie, Ivar; Angell, Elisabeth. Etter Toven. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. 2012; Volum 2012 (13) ISBN 978-82-7492-265-5. ISSN 0804-6069.

 • Abelsen, Birgit; Ringholm, Toril M. Samhandlingens pris. Dagens næringsliv 2012. ISSN 0803-9372.

 • Ringholm, Toril M. Kostnader ved samhandlingsreformen. Presentasjon på ledermøte 2012-12-04 - 2012-12-04 2012.

 • Ringholm, Toril M. Innovative kommuner?. Forskningsdagene 2012-09-27 - 2012-09-27 2012.

 • Ringholm, Toril M. Innovative kommuner?. Forskningsdagene 2012-09-25 - 2012-09-25 2012.

 • Ringholm, Toril M. Scenarier for Midtre og Ytre Helgeland. Presentasjon på møte i regi av Helgeland regionråd 2012-09-20 - 2012-09-20 2012.

 • Ringholm, Toril M. Forskning om innovasjon i norske kommuner. Innovasjon i offentlig sektor 2012-04-18 - 2012-04-18 2012.

 • Ringholm, Toril M. Kommunen som kjøpesenter. Kommunedagen 2012-02-13 - 2013-02-13 2012.

 • Selstad, Tor; Dølvik, Tor; Hompland, Andreas; Lesjø, Jon Helge; Ringholm, Toril M. Scenarier for kommunesektoren 2012-2037. (Fulltekst: http://www.ks.no/PageFiles/26684/scenarier.pdf 2012 (1) ISBN 978-82-7356-699-7. ISSN 0809-1617.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Evaluating strategies for recruiting workforce to the Norwegian rural areas. Tendenser i norsk evaluering 2011-08-31 - 2011-09-01 2011.

 • Ringholm, Toril; Nilsen, Trond. Finnmarkskart i endring? Samhandling mellom kommuner i Finnmark og Eni Norges Goliatprosjekt. 2011.

 • Aure, Marit; Nilsen, Heidi Rapp; Josefsen, Eva; Ringholm, Toril. Med håp og engasjement. En kunnskapsstatus om utfordringer og strategier i rekruttering av arbeidskraft til distriktskommuner. 2011.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril. The Role of the Municipality in Northern Local Community Development. Arctic Frontiers 2010 2010-01-27 - 2010-01-29 2010.

 • Aarsæther, Nils; Ringholm, Toril M. Kommuner som strekker seg. Nordlys 2010. ISSN 0805-5440.

 • Ringholm, Toril Merete; Aarsæther, Nils; Nygaard, Vigdis; Selle, Per. Kommunen som samfunnsutvikler. En undersøkelse av norske kommuners arbeid med lokal samfunnsutvikling. 2009 ISBN 978-82-7492-215-0.

 • Nygaard, Vigdis; Ringholm, Toril; Karlstad, Stig Halgeir; Angell, Elisabeth. Pakkeløsning for kystkrisen? Evaluering av ekstraordinære midler til 11 Finnmarkskommuner i 2004.. 2008 ISBN 978-82-7571-175-3.

 • Alteren, Gro; Ringholm, Toril; Angell, Elisabeth; Buanes, Arild; Aanesen, Margrethe. Hager i skiftende landskap. Evaluering av SIVAs Næringshagesatsing. 2008 ISBN 978-82-7492-206-8.

 • Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. Iverksetting av planprodukt og planprosess. Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 for Trøndelag, delrapport II.. 2006 ISBN 82-7571-149-5.

 • Arbo, Peter; Angell, Elisabeth; Ringholm, Toril. En plan som ikke var planlagt... Evaluering av felles fylkesplan 2005-2008 i Trøndelag. Delrapport I. 2005 ISBN 82-7571-140-1.

 • Bæck, Unn-Doris Karlsen; Ringholm, Toril M. Skole og utdanning på dagsordenen? En undersøkelse av kommunale og fylkeskommunale toppledere sin oppmerksomhet om innholdet i skole og utdanning. 2004.

 • Ringholm, Toril M; Johnsen, Elin. Resultater + Erfaringer = Nye spørsmål. Utprøving av desentralisert oppvekstforvaltning i bydelen Kroken. 1995 ISBN 82- 7697-072-9.

 • Ringholm, Toril M; Arbo, Peter Nicolai; Nordnes, May-Britt; Fagerthun, Hege W.; Pedersen, Paul. “....og alle var enige om at det hadde vært en fin prosess”. Erfaringer med strategisk næringsplanlegging. 1994.

 • [Loading...]