Bilde av Sommerseth, Ingrid
Bilde av Sommerseth, Ingrid
The Arctic University Museum of Norway ingrid.sommerseth@uit.no +4777623304 You can find me here

Ingrid Sommerseth


Researcher PhD archaeology

Job description

My principle task is the management and research of rock art in Northern Norway, which includes documentation, analyses, public management, and research partially financed by The Directorate for Cultural Heritage. This work is carried out in close cooperation with Nordland, Troms and Finnmark county council, The Sami Parliament and UNESCO World Heritage Rock Art Centre - Alta Museum IKS.

 


 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jernalderens jaktpiler fra nordnorske fjell. Mistet eller skutt bort?
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bjørnen sover ikke. Spor etter samiske bjørnegraver i museets magasiner.
  Orkana Forlag 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway - hidden sites and rituals
  Brepols 2023 FULLTEKST / ARKIV / DATA / DOI
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Bergkunst i nord - nye lokaliteter og status for bergkunstforvaltningen
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Kulturlandskapet på Borg og de arkeologiske utgravningene.
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  En tilfeldig snarvei førte til sensasjonelt funnav 6-7000 år gammel bergkunst.
  30. May 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Sensasjonelt funn av bergkunst i Sør-Varanger.
  23. May 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Dronninggrava på Einangen, var det virkelig en dronning der?
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Vi ønsker velkommen til den nye samiske utstillinga Rávdnji - samiske spor i Tromsøområdet
  10. June 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Rávdni, den strie straumen- samiske spor i Tromsøområdet, en introduksjon av utstillingen
  2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  De fikk ikke tilgang til hjemmene sine - ny utstilling om Tromsøområdets samiske historie
  15. June 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Ny utstilling om Tromsøs samiske historie.
  13. June 2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Genialt, høyst på tide! om Rávdnji den nye utstillingen på Tromsø Museum
  18. June 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Ná loktejit oidnosii Romssa čiegus sámi historjjá
  17. June 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Tromsøs rike samiske historie vises fram i ny utstilling.
  06. June 2024 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Rávdnji - Samiske spor i Tromsøområdet, en presentasjon av utstillingen til Váissa sameforening fra Sverige og etterkommere fra reindrifta fra Ringvassøya og Kvaløya.
  2024
 • Ingrid Kristine Sommerseth, Trude Arthursdotter Fonneland :
  Ny utställning visar upp Tromsös samiska historia
  17. June 2024 DATA
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Camilla Brattland, Ingrid Kristine Sommerseth, Rossella Ragazzi :
  Rávdnji Rávdnji - den strie straumen. Samiske spor i Tromsøområdet
  Utstilling 2024
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Ingrid Kristine Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet - foredrag til utstillingsopning av Rávdnji
  2024
 • Trude Arthursdotter Fonneland, Ingrid Kristine Sommerseth, Camilla Brattland, Rossella Ragazzi :
  Rávdnji - den strie straumen
  2024
 • Ingrid Sommerseth :
  Forvaltning av bergkunsten i nord - "vi må ikke la det gro igjen det vi har åpnet!"
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Samiske spor i Tromsøområdet: Rávdnji - den strie straumen
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Kan være et skrytebilde som er hogget inn i berget
  03. April 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Befaringsrapport av tre hellemalingslokaliteter på gnr. 7/1, Klubben i Porsanger kommune
  UiT Norges arktiske universitet 2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Prehistoric drawings near Kirkenes.
  03. August 2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Dyreberget på Leiknes - de eldste helleristningene i Skandinavia /Judosbákte Leknjárgan - oabmásamos báktesarggoma Skandinavian
  Bårjås 2023
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  Jakt og Fangsttradisjoner hos samene på bjørn, ulv, jerv og annnet småvilt
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Nord-Norges største hellemalerier kan gå tapt
  03. May 2023 DATA
 • Ingrid Kristine Sommerseth :
  En reise 7000 år tilbake i tid - Bergkunsten på Tennes, turer og aktiviteter gjennom Den norske turistforening.
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Et felles løft gjennom 27 år for bergkunsten i nord - status, roller og utfordringer.
  2023
 • Ingrid Sommerseth :
  Bergkunst i Alta, hvordan tar vi vare på kulturarven og problemer med hærverk
  21. October 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Fant 5000 år gamle hellemaleri i Alta:-Det kriblet litt ekstra i magen
  21. June 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Tromsø Museum feiret jubileumet; Les om gjenstandene i museets samlinger- Helleristningene ved Hella
  15. October 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Det er et sjeldent funn: Lars sin nye hobby gjorde at han fant 1000 år gammel pilespiss
  30. September 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport vedrørende sikring av bergkunst i Nord-Norge 2022
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene; et perspektiv om alder, tid og bruk
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  De samiske bjørnegravene: gravtradisjon, myter og landskap
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Nye hellemalinger i nord - takk til finnerne
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Sámi bear graves in Norway: hidden sites, stories, and toponymy.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Rapport arkeologisk nødutgravning. Smeerenburg 2017.
  2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Hulemaleriene i nord og forvaltning
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Research Dissemination - using social media in my work with management and research of ancient rock art in Northern Norway.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Høydepunkter og forvaltningsutfordringer av bergkunst i årene 2020 - 2021.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeolog Ingrid Sommerseth forteller om sitt arbeide med bergkunsten i Nord-Norge. Bergkunsten i museumsdistriktet dekker et stort område fra Lurøy i Nordland til Sør-Varanger i Finnmark. Vi har 102 bergkunstfelt med over 3800 unike figurer. Bergkunsten finnes under heller, i huler, på steiner, svaberg og fjell. De eldste uttrykkene ble skapt så langt tilbake som i den eldre steinalderen, for 10 000 år siden.
  23. March 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Foredrag om jakt og fangst på villrein i steinalderen og om verdensarven i Alta, bergkunst og landskap på HIFO Tromsøs reiseseminar.
  2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Mest leste nyhetssaker i 2021: Samiske kvinner jaktet, fisket og hadde en sterk stilling i nomadefamilien.
  11. January 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Helleristningene på Tennes prestegård og Frk. Larsens ærgjerrighet
  Ottar 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Nå kan du lese 150 års jubileumsutgaven av "Ottar", museets populærvitenskapelige tidsskrift. Arkeolog Ingrid Sommerseth er en av bidragsyterne, hun skriver om Tennes, det første helleristningsfeltet som ble oppdaget i Norge, ved prestegården i Balsfjord, om lag to timer utenfor Tromsø.
  06. April 2022 DATA
 • Ingrid Sommerseth :
  Arkeologisk rapport fra graving av prøveruter på Hjemmeluft, Alta kommune i 2021.
  UiT Norges arktiske universitet 2022
 • Ingrid Sommerseth :
  Da bergkunsten ble oppdaget for første gang i nord. En presentasjon av populærvitenskapelig artikkel i tidsskriftet Ottar: 150 år med innsamling, forskning og formidling i og om nord.
  2022

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →


  Research interests

  My research focus are Sámi bear grave sites related to place names in Sápmi.

  Among my other research interests are themes discussed in my PhD, the archaeological remains and the affiliation to the landscape in the wild reindeer hunt and the transition to the nomadic reindeer herding culture.  


  Member of research group