No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education endre.kanestrom@uit.no Tromsø

Kanestrøm, Endre • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Marionettepedagogikk: Opplæringslovens formål betinger frihet og en indrestyrt utvikling av skolekulturen
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Ytrestyrt eller indrestyrt pedagogisk praksis
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Pedagogikk eller mekanikk
  Bedre Skole 24. November 2016
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm, Kjærsti Vekseth Sakshaug, Pål Asp :
  Egge-modellen
  Spesialpedagogikk 2014
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Essayet: Den profesjonelle lærer
  2014
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Marionetteskolen
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Spesialpedagogiske perspektiver
  2015
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm, Arve Thorshaug :
  Lærerens underlige verden
  2015
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen, Ninni Rotmo Olsen :
  Spesialpedagogisk entré, -ulike innganger til spesialpedagogisk arbeid
  2014
 • Ole Petter Vestheim, Endre Kanestrøm :
  Testing i skolen: Hva skal evalueres og ikke?
  www.adressa.no 2020
 • Ole Petter Vestheim, Endre Kanestrøm :
  Nasjonale prøver: Iveren etter gode resultater har sin pris
  Adressavisen 2020
 • Ole Petter Vestheim, Endre Kanestrøm :
  Lærermangel - et rekrutteringsproblem?
  trønderdebatt.no 2020
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Å gjøre mer av det elever ikke lykkes med, må være dårlig anvendelse av skolens skrinne budsjett Debatt: Resultatorienteringen i skolen gjør det vanskelig for lærere å skape en god skolekultur for alle elever
  Utdanningsnytt.no 08. December 2020 DATA
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Marionetteskolen
  2018
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Innledning
  Cappelen Damm Akademisk 2018
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Å begripe sin egen rolle og identitet som lærer
  2015
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Hva vil vi med utdanningene? -Kronikk om universitets- og høgskolereformen. Fremsnakker et midtnorsk profesjonsuniversitet - HiNT, HiST, NTNU og DMMH.
  Trønder-avisa 21. May 2015
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Marionettepedagogikk og klok praksis
  2015
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm, Kjærsti Vekseth Sakshaug, Pål Asp :
  Skoler i Steinkjer blir lagt merke til
  www.steinkjer.kommune.no 11. February 2015 SAMMENDRAG
 • Endre Kanestrøm, Liv Iren Grandemo, Heidi Kristin Holmen, Arve Thorshaug, Hege Myhre, Eldar Taraldsen :
  Hva vil politikerne? Innlegg omkring HiNTs stilling i forhold til strukturendringer i UH-sektoren med oppfordring til regionens politikere om å komme på banen.
  Trønder-avisa 10. February 2015
 • Alfred Oftedal Telhaug, Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Progressiv og essayistisk pedagogikk -Et særdeles utfordrende innlegg i norsk pedagogisk debatt, der forfatterne ønsker seg sydende begeistring og brennende engasjement i klasserom og forelesningssaler.
  Utdanning 23. January 2015
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Å begripe sin egen rolle og identitet som speialpedagog
  2015
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  I skyggen av Opplæringslova
  Trønder-avisa 18. September 2015
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Kan pedagogikk bli mekanikk?
  2015
 • Øyvind Bones, Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm, Kjærsti Vekseth Sakshaug, Pål Asp :
  Egge-modellen vekker oppsikt: Reportasje/intervju om Egge-modellen der en ny undervisningsmodell for grunnskolen er utviklet og gjennomført som aksjonsforskningsstudie ved Egge Barneskole med gode resultater i et samarbeid mellom Egge Barneskole og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studien er presentert i "Spesialpedagogikk" nr.07-2014 s.12-17
  www.steinkjer-avisa.no 13. February 2015 DATA / PROSJEKT
 • Einar Sundsdal, Maria Øksnes, Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Klasseledelsens blindflekker. -om uro, klasseledelse og ny-enkel pedagogikk. Bok 3 i serien "Den profesjonelle lærer"
  2014
 • Kjetil Steinsholt, Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Profesjonell lærer -muligheter og begrensninger. Bok 2 i serien: Den profesjonelle lærer
  2014
 • Oddbjørn Johansen, Ingunn Skjesol Bulling, Endre Kanestrøm :
  Samhandling rundt barn og unge med sammensatte behov i Overhalla kommune (SARBU) : sluttrapport
  Høgskolen i Nord-Trøndelag 2014 FULLTEKST / DATA
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Skolens liv og lære Misforholdet mellom Opplæringslovens krav om å vise elevene tillit og respekt og den økende objektiveringen av elevene (og lærerne) innenfor norsk skoleutvikling
  Trønder-avisa 18. September 2014
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Studenter fra HiNT forfattet egen lærebok. Studentene på Spesialpedagogikk 1, Musikk og Kunst og Håndverk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag har dokumentert og offentliggjort sin egen læringsreise gjennom boken "Spesialpedagogisk entré - ulike innganger til spesialpedagogisk arbeid"
  27. November 2014
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  Å lete etter det skjulte i bokserien "Den profesjonelle lærer"
  2014
 • Endre Kanestrøm, Eldar Taraldsen :
  SAL-Studentaktive Arbeidsmodeller i Lærerutdanningen
  2014
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Ettertanker - en pedagogisk selfie
  2014
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm, Bjørnar Olav Leknes :
  Lansering av boka "Pedagogisk Basiskunnskap" ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 22.11.2012. Intervju med redaktør Eldar Taraldsen og forfatter og student Ida Aunan Ulvik: http://www.hint.no/aktuelt/nyheter /laererstudenter_med_boklansering
  19. November 2012
 • Eldar Taraldsen, Endre Kanestrøm :
  Pedagogisk basiskunnskap (1.del av SAL-prosjektet - en 3-årig aksjonsforskningsstudie for å utvikle studentaktive arbeidsmodeller i lærerutdanningen)
  2012
 • Aud Selboe, Endre Kanestrøm :
  Kjønna møteplasser – et segregert ungdomstiltak i integrasjonens tjeneste
  2009
 • Aud Selboe, Endre Kanestrøm, Eldar Bromstad :
  Prosjekt medborgerskap
  2008
 • Endre Kanestrøm, Eldar Bromstad :
  Mobilisering av ansvar. Aksjonsretta tilnærming
  2008
 • Endre Kanestrøm :
  "Ungdom i Stiklestad: Vil ha tilbake tilbudene som forsvant". Barn og unge i Stiklestad krets i Verdal kommune ble mobilisert til å utlede behov og ønsker om en aktiv fritid
  27. January 2005
 • Endre Kanestrøm :
  Spæll i lag! - en mediepresentasjon våren 2005 der HiNT og Verdal kommune tilrettelegger studium for kulturskolelærere med profil innrettet mot ungdomskulturen med rock som virkemiddel
  2005
 • Endre Kanestrøm :
  Ungdom i Stiklestad vil ha tilbake tilbudene som forsvant - Idedugnad om oppvekstmiljø
  27. January 2005
 • Endre Kanestrøm :
  Hva er primæroppgaven til PPT
  2005
 • Endre Kanestrøm :
  Skal PPT være flue på veggen og vente på en ytrestyrt anledning - eller skal vi ta ballen?
  2005
 • Endre Kanestrøm :
  Oppvekstmiljøet i Verdal - nye veier å gå. Prosjektet finansiert av Barne- og familiedepartementet, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Verdal vekst AS: Verdal kommune erkjente uheldig samfunnsutvikling særlig innenfor oppvekstsektoren. Ved hjelp av aksjonsrettede, deltakende arbeidsmåter utviklet prosjektet tiltaksstrukturer for å gjenreise renomme og ønsket utvikling
  2005
 • Endre Kanestrøm :
  Unikt kultursamarbeid - Nytt studium i samarbeid mellom Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Studium om kulturskolen som aktør i forhold til barn og unge som sliter i skolen
  13. January 2005
 • Endre Kanestrøm :
  Heftige rytmer på Stiklestad - Musikk som forebyggende, sosialpedagogisk, virkemiddel for barn og unge
  19. March 2005
 • Endre Kanestrøm, Cathrine Thorhus, Kåre Ingebrigt Lines, Knut Arne Hovdal :
  Kommunedemokrati i Innherred samkommune gjennom aktiv medvirkning
  2005
 • Endre Kanestrøm :
  Spælle på lag - Nytt studium i samarbeid mellom Verdal kommune og Høgskolen i Nord-Trøndelag om kultur som tiltak innen folkehelsearbeidet
  13. January 2005
 • Endre Kanestrøm :
  "Kultur hjelper barn". Verdal kommune samarbeider med Høgskolen i Nord-Trøndelag om tilrettelegging av nytt studietilbud: "Spæll i lag"
  19. June 2004
 • Endre Kanestrøm :
  "Kalte inn hele Leksdal til gruppearbeid". Medvirkningsmøte med foreldre hvor en med hjelp av PLA-baserte (Participatory Learning and Action) arbeidsmåter tok det lokale foreldreperspektivet. Verdal kommune
  22. January 2004

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →