Dummy personkort bilde
Professor

Fekjær, Silje Bringsrud

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Madsen, Aleksander Årnes; Brekke, Idunn; Bringsrud Fekjær, Silje. Women’s Attrition from Male-Dominated Workplaces in Norway: The Importance of Numerical Minority Status, Motherhood and Class. Work, Employment and Society 2021. ISSN 0950-0170.s doi: 10.1177/09500170211004247.

 • Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud. Female attrition from the police profession. Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 2020; Volum 43 (2). ISSN 1363-951X.s 375 - 389.s doi: 10.1108/pijpsm-09-2019-0147.

 • Bloksgaard, Lotte; Fekjær, Silje Bringsrud; Møberg, Rasmus Juul. Is “real” police work masculinely gendered? Conceptions of gender and competencies among Scandinavian police students.. Nordic Journal of Working Life Studies 2020; Volum 10 (2). ISSN 2245-0157.s 43 - 59.

 • Sadeghi, Talieh; Alecu, Andreea Ioana; Fekjær, Silje Bringsrud; Meldalen, Sindre Granly; Thørrisen, Mikkel Magnus. Ruskjøring: Straffes menn og kvinner ulikt?. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift 2019 (1). ISSN 0105-1121.s 9 - 24.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Producing legalists or dirty Harrys? Police education and field training. (Fulltekst: https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/10439463.2018.1467417?scroll=top&needAccess=true Policing and Society: An International Journal of Research and Policy 2018. ISSN 1043-9463.s 1 - 15.s doi: 10.1080/10439463.2018.1467417.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Old and new methods in police research. (Fulltekst: https://www.idunn.no/nordisk_politiforskning/2018/02/old_and_new_methods_in_police_research_______ Nordisk politiforskning 2018; Volum 5 (2). ISSN 1894-8693.s 104 - 123.s doi: 10.18261/issn.1894-8693-2018-02-02.

 • Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Frontline workers’ competency in activation work. International Journal of Social Welfare 2018; Volum 28 (1). ISSN 1369-6866.s 77 - 88.s doi: 10.1111/ijsw.12320.

 • Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud. Dedikasjon og deltidsønsker blant politi og sykepleierstudenter. Tidsskrift for samfunnsforskning 2017; Volum 58 (4). ISSN 0040-716X.s 389 - 408.s doi: 10.18261/ISSN.1504-291X-2017-04-02.

 • Skardhamar, Torbjørn; Fekjær, Silje Bringsrud; Pedersen, Willy. If it works there, will it work here?: The effect of a multi-component responsible beverage service (RBS) programme on violence in Oslo. Drug and Alcohol Dependence 2016; Volum 169. ISSN 0376-8716.s 128 - 133.s doi: 10.1016/j.drugalcdep.2016.10.019.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon. Norwegian police students’ attitudes towards armament. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/2357985 International Journal of Police Science and Management 2015; Volum 17 (3). ISSN 1461-3557.s 182 - 188.s doi: 10.1177/1461355715596476.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Police Students’ Social Background, Attitudes and Career Plans. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/217215 Policing: An International Journal of Police Strategies & Management 2014; Volum 37 (3). ISSN 1363-951X.s 467 - 483.s doi: 10.1108/PIJPSM-06-2011-0057.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto; Thomassen, Gunnar. From legalist to Dirty Harry: Police recruits’ attitudes towards non-legalistic police practice. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/224041 European Journal of Criminology 2014; Volum 11 (6). ISSN 1477-3708.s 745 - 759.s doi: 10.1177/1477370814525935.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Halrynjo, Sigtona. Promotion aspirations among male and female police students. International Journal of Police Science and Management 2012; Volum 14 (1). ISSN 1461-3557.s 71 - 82.s doi: 10.1350/ijps.2012.14.1.262.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Samme utdanning - ulik jobb? : spesialiseringspreferanser hos kvinnelige og mannlige politistudenter. (Fulltekst: http://www.nb.no/idtjeneste/URN:NBN:no-bibsys_brage_32970 Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab 2012; Volum 99 (2). ISSN 0029-1528.s 217 - 237.s doi: 10.7146/ntfk.v99i2.71799.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Leirvik, Mariann Stærkebye. Silent Gratitude : education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies 2011; Volum 37 (1). ISSN 1369-183X.s 117 - 134.s doi: 10.1080/1369183X.2011.521365.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Registerdata i praksis : ikke bare å trykke på play. Gyldendal Akademisk 2011 ISBN 9788205413917.s 181 - 197.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Klasse og innvandrerbakgrunn : to sider av samme sak?. Universitetsforlaget 2010 ISBN 978-82-15-01580-4.s 84 - 97.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Birkelund, Gunn Elisabeth. ’Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandrerbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5.s 91 - 106.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Utdanning: Et rasjonelt valg?. Sosiologisk Tidsskrift 2009; Volum 17 (4). ISSN 0804-0486.s 291 - 309.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Utdanning : Et rasjonelt valg ?. Sosiologisk Tidsskrift 2009 (4). ISSN 0804-0486.s 291 - 307.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Birkelund, Gunn Elisabeth. Finnes Ghettoskolen? Betydningen av andel elever med innvandererbakgrunn for elevenes prestasjoner i videregående skole. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5.s 91 - 108.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Brekke, Idunn. I samme båt. Frafall fra videregående skole og arbeidsmarkedstilknytning blant etterkommere av innvandrere og unge med majoritetsbakgrunn. Abstrakt forlag 2009 ISBN 978-82-7935-278-5.s 75 - 90.

 • Fekjær, Silje Noack; Birkelund, Gunn Elisabeth. Does the ethnic composition of upper secondary schools influence educational achievement and attainment? A multilevel analysis of the Norwegian case. European Sociological Review 2007; Volum 23. ISSN 0266-7215.s 309 - 323.s doi: 10.1093/esr/jcm003.

 • Fekjær, Silje Noack. New differences, old explanations - Can educational differences between ethnic groups in Norway be explained by social background?. Ethnicities 2007; Volum 7. ISSN 1468-7968.s 367 - 389.s doi: 10.1177/1468796807080234.

 • Fekjær, Silje Noack. Utdanning hos annengenerasjon etniske minoriteter i Norge. Tidsskrift for samfunnsforskning 2006; Volum 47 (1). ISSN 0040-716X.s 57 - 93.

 • Fekjær, Silje Noack; Pape, Hilde. Majoritetsmisforståelsen Ungdoms antagelser om forekomsten av narkotikabruk i sin egen aldersgruppe. Tidsskrift for ungdomsforskning 2004; Volum 4 (2). ISSN 1502-7759.s 21 - 32.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Ph.d. – en veiviser. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 978-82-05-51066-1.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Statistikk i praksis. Gyldendal Akademisk 2016 ISBN 978-82-05-49019-2.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan forstå statistikk? Politi og kriminalitet. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48532-7.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan bli en lykkelig masterstudent: Masteroppgavehåndbok. (http://ask.bibsys.no/ask/action/show?pid=130863432&kid=biblio) (Omtale: http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Pedagogikk/Generell-ped/Hvordan-bli-en-lykkelig-masterstudent) Gyldendal Akademisk 2013 ISBN 9788205449640.

 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Fekjær, Silje Bringsrud; Stenersen, Christine Rendahl; Finnanger, Tiril Smerud. «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. 2021.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Producing Legalists or Dirty Harrys?: Police Education and Field Training. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-22866-8.s 208 - 228.

 • Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud; Terum, Lars Inge. The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation. 2020 (30). ISSN 2535-471X.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. På tide å snakke om prioriteringer. Forskerforum 2020; Volum 52 (1). ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Korona har fått akademikerne til å gå i hi. Kommer de til å dukke opp igjen?. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Alecu, Andreea Ioana. Politiet: Et sted å bli. Politiforum 2020. ISSN 1500-6921.

 • Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud. Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/11250/2658828 2020 (2020:9) ISBN 978-82-7763-681-8. ISSN 0333-3671.

 • Madsen, Aleksander Årnes; Fekjær, Silje Bringsrud. Det er liten dekning for å snakke om «doktorsyke». (Fulltekst: https://khrono.no/doktorgrad-forskerutdanning-jobb/det-er-liten-dekning-for-a-snakke-om-doktorsyke/412518 Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Bokstavstro legalister eller resultatorienterte Dirty Harryer: Nordiske politistudenters syn på politirollen.. Politiforum 2019 (1). ISSN 1500-6921.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Noack, Turid. To generasjoner i tidsklemma. Dagbladet 2019. ISSN 0805-3766.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Ny student – en gang til. Universitas 2019. ISSN 0805-1798.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Røthing, Åse. Kvinner i akademia. Forskerforum 2019. ISSN 0800-1715.

 • Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud. Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?. Sykepleien 2018; Volum 1. ISSN 0802-9768.s 72 - 73.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Veiledning av Ph.d. stipendiater. Veiledersamling 2018-12-14 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-09-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-06-16 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Karriereplanlegging for forskere. Nettverk for kvinnelige forskere 2018-02-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-09-01 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-11-01 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Livet som stipendiat: Tidsorganisering og rolle. Stipendiatsamling 2018-12-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Being a PhD candidate. Phd course 2018-12-05 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Being a PhD candidate. Phd course 2018-04-03 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-02-18 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Livet som stipendiat: Tidsorganisering og rolle. Stipendiatsamling 2018-06-22 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-06-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Yrkesval: om å ta doktorgrad: – Du får nerda skikkeleg masse med andre som har same interesser som deg. (Fulltekst: https://framtida.no/2018/01/23/phd 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Her er hjelp for stipendiater i tidstrøbbel. (Fulltekst: https://khrono.no/phd-stipendiat-bok/her-er-hjelp-for-stipendiater-i-tidstrobbel/211826 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Podcast: Slik blir du forsker. (Fulltekst: https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2018/02/02/phd/ 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Podcast: Hvordan bli en lykkelig masterstudent. (Fulltekst: https://www.nettavisen.no/lyd/serie/fagbokpodden/ae630fc825c74a748941728c195a6a1b/ 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Å være noen sin. Forskerforum 2018. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Abrahamsen, Bente. Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?. Politiforum 2018. ISSN 1500-6921.

 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Nav-ansatte mener de vet for lite om arbeidsmarkedet. (Fulltekst: https://forskning.no/partner-universitetet-i-oslo-arbeid/nav-ansatte-mener-de-vet-for-lite-om-arbeidsmarkedet/1214503 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet. (Fulltekst: https://velferd.no/arbeidsliv/2018/vet-for-lite-om-arbeidsmarkedet 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud. Hva skal til for å ta en doktorgrad?. 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud. Hva skal til for å ta en doktorgrad?. 2018.

 • Pedersen, Willy; Skardhamar, Torbjørn; Fekjær, Silje Bringsrud. Utelivsvolden og overskjenkingen i Oslo bare fortsetter. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4aRkG/Utelivsvolden-og-overskjenkingen-i-Oslo-bare-fortsetter--Willy-Pedersen_-Torbjorn-Skardhamar-og-Silje-Bringsrud-Fekjar Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. - Varsler ikke om maktmisbruk fordi det kan ødelegge karriere. 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Professor advarer mot maktmisbruk i akademia. 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Dette misforstår mange om statistikk. Presenter.no 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Akademia: På tide å snakke om makt?. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Upresise tall om likestilling. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Utdanningsinstitusjonene må ta sin del av ansvaret for at ph.d.-stipendiater ikke blir ferdige. Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Activation competency. 2nd Street-Level Bureaucracy Research Conference 2017-06-21 - 2017-06-22 2017.

 • Bringsrud Fekjær, Silje; Skilbrei, May-Len Østbye. Introduksjon: Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag 2016. ISSN 0332-6330.

 • Skardhamar, Torbjørn; Hart, S.; Fekjær, Silje Bringsrud; Pedersen, Willy. Changes in night-time economy and the concentration of violent events. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology 2016-09-21 - 2016-09-24 2016.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Tre vanlige misforståelser om statistikk. Ledernytt 2016.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. I akademia får du lite belønning for å skrive og snakke så folk skjønner det. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Nede for telling. Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvor underrepresenterte er egentlig kvinnene?. Dagens næringsliv 2016. ISSN 0803-9372.

 • Wiers-Jenssen, Jannecke; Næss, Terje; Røberg, Karl Ingar Kittelsen; Fekjær, Silje Bringsrud. Humanister i arbeidslivet. 2016.

 • Bringsrud Fekjær, Silje. Statusjobber i politiet. 2016.

 • Skardhamar, Torbjørn; Bringsrud Fekjær, Silje; Pedersen, Willy. Effects of a multi-component responsible beverage programme service (RBS) on violent assaults in Oslo. European Society of Criminology annual conference 2015-09-02 - 2015-09-05 2015.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Fra legalist til Dirty Harry?: Politistudenter og nyansattes syn på politirollen. (Fulltekst: http://www.politiforum.no/no/nyttig/fagartikler/Fra+legalist+til+Dirty+Harry+%E2%80%93+politistudenter+og+nyansattes+syn+p%C3%A5+politirollen.d25-T2BfKYw.ips Politiforum 2015 (7). ISSN 1500-6921.s 44 - 45.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon. Våpen tiltrekker visse typer. (Fulltekst: https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020150801233899&serviceId=2 Klassekampen 2015. ISSN 0805-3839.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Politistudentene: Verken bondesønner eller akademikerbarn - En kommentar til Winnæss og Helland (NPF 2014) og Larsson (NtfK 2010). Nordisk politiforskning 2015; Volum 2 (1). ISSN 1894-8693.s 109 - 111.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hun har fire kvinnelige og femten mannlige kolleger. 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti. Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/226633 Politiforum 2014 (11). ISSN 1500-6921.s 42 - 43.

 • Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud. Studentevalueringen: B3 2014. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/226076 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon. Attitudes on armament among Norwegian police recruits. Nordic Police Research Seminar 2014-08-19 - 2014-08-21 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Eriksen, Kjersti Flugstad. Forsker flyttet fra etniske skillelinjer. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/article7742382.ece 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. En innvandrerforskers hvite flukt. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/En-innvandrerforskers-hvite-flukt-7742109.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Politistudentene splittet i spørsmålet om våpen. 2013.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Menn ute, kvinner inne? Politistudenters karriereønsker. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/174570 Politiforum 2013 (9). ISSN 1500-6921.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Kvinner med slips. Norsk sosiologforenings vinterseminar 2011 2011-01-28 - 2011-01-30 2011.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Police students work-family preferences : a question of gender or profession?. Nordic Sciology Conference 2011-08-04 - 2011-08-07 2011.

 • Fekjær, Silje Noack; Leirvik, Mariann Stærkebye. Silent Gratitude: Education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates 2008-11-12 - 2008.

 • Fekjær, Silje Noack; Birkelund, Gunn Elisabeth. Ethnic educational inequality in Norway: Grades and educational attainment. Meeting of 'Ethnic educational inequality in comparative perspective', SOCCULT Research Team 2007-03-21 - 2007-03-24 2007.

 • Fekjær, Silje Noack. Kan forskjeller i sosial bakgrunn forklare utdanningsforskjeller mellom minoritetsgrupper?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 (3). ISSN 0800-6199.

 • Fekjær, Silje Noack. Nye forskjeller – nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Unipub forlag 2007.

 • Fekjær, Silje Noack. New Differences, Old Explanations. Can Educational Differences Between Ethnic Groups Be Explained by Social Background?. Ethnic Educational Inequality in Comparative Perspective (EDUC/SOCCULT) and New Immigrants in the European Countries: Occupational Structures and Insertion in the Labour Markets (SOCCULT) 2006-07-05 - 2006-07-07 2006.

 • Fekjær, Silje Noack; Brekke, Idunn. Should I Stay or Should I Go? Ethnic Differences in Dropout from Norwegian Upper Secondary Schools. Equalsoc Network Conference 2006-09-21 - 2006-09-23 2006.

 • Fekjær, Silje Noack; Birkelund, Gunn Elisabeth. Immigration and education in a welfare state: The influence of ethnic composition in upper secondary school on students’ school achievement and educational choices. EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion 2005-12-02 - 2005-12-03 2005.

 • Pape, Hilde; Fekjær, Silje Noack. Når "alle" unge doper seg. Kronikk. (Fulltekst: http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2007-2005/Nar-alle-unge-doper-seg/ 2005.

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Brekke, Idunn; Fekjær, Silje Noack. Minorities in Norway � a brief overview and a new research project on educational attainment and the transition to work. Ethnic Minority Disadvantage 2003-11-14 - 2003-11-15 2003.

 • Fekjær, Silje Noack; Nielsen, Roy A; Aagnes, Bjarte. Utdannet og dannet - og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 2000 ISBN 82-570-0148-1. ISSN 1501-0694.

 • Nielsen, Roy A; Fekjær, Silje Noack; Aagnes, Bjarte; Helland, Håvard. Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo. 2000 ISBN 82-570-0150-3. ISSN 1501-0694.

 • Fekjær, Silje Noack. Studielån og sosial bakgrunn: Rike barn låner mest?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2000; Volum 14 (6). ISSN 0801-7603.

 • Mausethagen, Sølvi; Prøitz, Tine Sophie; Fekjær, Silje Bringsrud; Stenersen, Christine Rendahl; Finnanger, Tiril Smerud. «En fot i begge leire hadde vært ypperlig» En studie av offentlig ph.d. i utdanningsfeltet. 2021.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Producing Legalists or Dirty Harrys?: Police Education and Field Training. Routledge 2020 ISBN 978-0-367-22866-8.s 208 - 228.

 • Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud; Terum, Lars Inge. The occupational context of activation work: the relative role of educational and workplace qualification and socialisation. 2020 (30). ISSN 2535-471X.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. På tide å snakke om prioriteringer. Forskerforum 2020; Volum 52 (1). ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Korona har fått akademikerne til å gå i hi. Kommer de til å dukke opp igjen?. Khrono.no 2020. ISSN 1894-8995.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Alecu, Andreea Ioana. Politiet: Et sted å bli. Politiforum 2020. ISSN 1500-6921.

 • Halrynjo, Sigtona; Fekjær, Silje Bringsrud. Kjønn, karriere og omsorgsansvar blant økonomer: Likestilte idealer - kjønnsskjeve mønstre. (Fulltekst: https://hdl.handle.net/11250/2658828 2020 (2020:9) ISBN 978-82-7763-681-8. ISSN 0333-3671.

 • Madsen, Aleksander Årnes; Fekjær, Silje Bringsrud. Det er liten dekning for å snakke om «doktorsyke». (Fulltekst: https://khrono.no/doktorgrad-forskerutdanning-jobb/det-er-liten-dekning-for-a-snakke-om-doktorsyke/412518 Khrono.no 2019. ISSN 1894-8995.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Bokstavstro legalister eller resultatorienterte Dirty Harryer: Nordiske politistudenters syn på politirollen.. Politiforum 2019 (1). ISSN 1500-6921.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Noack, Turid. To generasjoner i tidsklemma. Dagbladet 2019. ISSN 0805-3766.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Ny student – en gang til. Universitas 2019. ISSN 0805-1798.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Røthing, Åse. Kvinner i akademia. Forskerforum 2019. ISSN 0800-1715.

 • Abrahamsen, Bente; Fekjær, Silje Bringsrud. Hvorfor jobber sykepleiere mer deltid enn politifolk?. Sykepleien 2018; Volum 1. ISSN 0802-9768.s 72 - 73.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Veiledning av Ph.d. stipendiater. Veiledersamling 2018-12-14 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-09-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-06-16 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Karriereplanlegging for forskere. Nettverk for kvinnelige forskere 2018-02-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-09-01 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-11-01 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Livet som stipendiat: Tidsorganisering og rolle. Stipendiatsamling 2018-12-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Being a PhD candidate. Phd course 2018-12-05 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Being a PhD candidate. Phd course 2018-04-03 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-02-18 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Livet som stipendiat: Tidsorganisering og rolle. Stipendiatsamling 2018-06-22 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvordan overleve som stipendiat. Stipendiatsamling 2018-06-15 - 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Yrkesval: om å ta doktorgrad: – Du får nerda skikkeleg masse med andre som har same interesser som deg. (Fulltekst: https://framtida.no/2018/01/23/phd 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Her er hjelp for stipendiater i tidstrøbbel. (Fulltekst: https://khrono.no/phd-stipendiat-bok/her-er-hjelp-for-stipendiater-i-tidstrobbel/211826 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Podcast: Slik blir du forsker. (Fulltekst: https://blogg.hioa.no/vitenogsnakkis/2018/02/02/phd/ 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Podcast: Hvordan bli en lykkelig masterstudent. (Fulltekst: https://www.nettavisen.no/lyd/serie/fagbokpodden/ae630fc825c74a748941728c195a6a1b/ 2018.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Å være noen sin. Forskerforum 2018. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Abrahamsen, Bente. Deltid: Ikke et alternativ for politikvinner?. Politiforum 2018. ISSN 1500-6921.

 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Nav-ansatte mener de vet for lite om arbeidsmarkedet. (Fulltekst: https://forskning.no/partner-universitetet-i-oslo-arbeid/nav-ansatte-mener-de-vet-for-lite-om-arbeidsmarkedet/1214503 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Nav-ansatte​: Vet for lite om arbeidsmarkedet. (Fulltekst: https://velferd.no/arbeidsliv/2018/vet-for-lite-om-arbeidsmarkedet 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud. Hva skal til for å ta en doktorgrad?. 2018.

 • Frøjd, Elise Koppang; Fekjær, Silje Bringsrud. Hva skal til for å ta en doktorgrad?. 2018.

 • Pedersen, Willy; Skardhamar, Torbjørn; Fekjær, Silje Bringsrud. Utelivsvolden og overskjenkingen i Oslo bare fortsetter. (Fulltekst: https://www.aftenposten.no/meninger/debatt/i/4aRkG/Utelivsvolden-og-overskjenkingen-i-Oslo-bare-fortsetter--Willy-Pedersen_-Torbjorn-Skardhamar-og-Silje-Bringsrud-Fekjar Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2017. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. - Varsler ikke om maktmisbruk fordi det kan ødelegge karriere. 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Professor advarer mot maktmisbruk i akademia. 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Dette misforstår mange om statistikk. Presenter.no 2017.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Akademia: På tide å snakke om makt?. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Upresise tall om likestilling. Forskerforum 2017. ISSN 0800-1715.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Utdanningsinstitusjonene må ta sin del av ansvaret for at ph.d.-stipendiater ikke blir ferdige. Forskning.no 2017. ISSN 1891-635X.

 • Sadeghi, Talieh; Fekjær, Silje Bringsrud. Activation competency. 2nd Street-Level Bureaucracy Research Conference 2017-06-21 - 2017-06-22 2017.

 • Bringsrud Fekjær, Silje; Skilbrei, May-Len Østbye. Introduksjon: Profesjonsutøvelse i praksis. Sosiologi i dag 2016. ISSN 0332-6330.

 • Skardhamar, Torbjørn; Hart, S.; Fekjær, Silje Bringsrud; Pedersen, Willy. Changes in night-time economy and the concentration of violent events. 16th Annual Conference of the European Society of Criminology 2016-09-21 - 2016-09-24 2016.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Tre vanlige misforståelser om statistikk. Ledernytt 2016.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. I akademia får du lite belønning for å skrive og snakke så folk skjønner det. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2016. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Nede for telling. Klassekampen 2016. ISSN 0805-3839.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hvor underrepresenterte er egentlig kvinnene?. Dagens næringsliv 2016. ISSN 0803-9372.

 • Wiers-Jenssen, Jannecke; Næss, Terje; Røberg, Karl Ingar Kittelsen; Fekjær, Silje Bringsrud. Humanister i arbeidslivet. 2016.

 • Bringsrud Fekjær, Silje. Statusjobber i politiet. 2016.

 • Skardhamar, Torbjørn; Bringsrud Fekjær, Silje; Pedersen, Willy. Effects of a multi-component responsible beverage programme service (RBS) on violent assaults in Oslo. European Society of Criminology annual conference 2015-09-02 - 2015-09-05 2015.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Petersson, Otto. Fra legalist til Dirty Harry?: Politistudenter og nyansattes syn på politirollen. (Fulltekst: http://www.politiforum.no/no/nyttig/fagartikler/Fra+legalist+til+Dirty+Harry+%E2%80%93+politistudenter+og+nyansattes+syn+p%C3%A5+politirollen.d25-T2BfKYw.ips Politiforum 2015 (7). ISSN 1500-6921.s 44 - 45.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon. Våpen tiltrekker visse typer. (Fulltekst: https://web.retriever-info.com/services/archive/displayDocument?documentId=05501020150801233899&serviceId=2 Klassekampen 2015. ISSN 0805-3839.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Politistudentene: Verken bondesønner eller akademikerbarn - En kommentar til Winnæss og Helland (NPF 2014) og Larsson (NtfK 2010). Nordisk politiforskning 2015; Volum 2 (1). ISSN 1894-8693.s 109 - 111.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Hun har fire kvinnelige og femten mannlige kolleger. 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Hove, Kjersti. Klare for virkeligheten?: Delte meninger om utdanningen blant studentene ved PHS. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/226633 Politiforum 2014 (11). ISSN 1500-6921.s 42 - 43.

 • Hove, Kjersti; Fekjær, Silje Bringsrud. Studentevalueringen: B3 2014. (Fulltekst: http://brage.bibsys.no/xmlui/handle/11250/226076 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Strype, Jon. Attitudes on armament among Norwegian police recruits. Nordic Police Research Seminar 2014-08-19 - 2014-08-21 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud; Eriksen, Kjersti Flugstad. Forsker flyttet fra etniske skillelinjer. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/article7742382.ece 2014.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. En innvandrerforskers hvite flukt. (Fulltekst: http://www.aftenposten.no/meninger/debatt/En-innvandrerforskers-hvite-flukt-7742109.html Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.) 2014. ISSN 0804-3116.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Politistudentene splittet i spørsmålet om våpen. 2013.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Menn ute, kvinner inne? Politistudenters karriereønsker. (Fulltekst: http://hdl.handle.net/11250/174570 Politiforum 2013 (9). ISSN 1500-6921.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Kvinner med slips. Norsk sosiologforenings vinterseminar 2011 2011-01-28 - 2011-01-30 2011.

 • Fekjær, Silje Bringsrud. Police students work-family preferences : a question of gender or profession?. Nordic Sciology Conference 2011-08-04 - 2011-08-07 2011.

 • Fekjær, Silje Noack; Leirvik, Mariann Stærkebye. Silent Gratitude: Education among Second-Generation Vietnamese in Norway. Workshop on Ethnicity Research: Recent issues and debates 2008-11-12 - 2008.

 • Fekjær, Silje Noack; Birkelund, Gunn Elisabeth. Ethnic educational inequality in Norway: Grades and educational attainment. Meeting of 'Ethnic educational inequality in comparative perspective', SOCCULT Research Team 2007-03-21 - 2007-03-24 2007.

 • Fekjær, Silje Noack. Kan forskjeller i sosial bakgrunn forklare utdanningsforskjeller mellom minoritetsgrupper?. Søkelys på arbeidsmarkedet 2007 (3). ISSN 0800-6199.

 • Fekjær, Silje Noack. Nye forskjeller – nye forklaringer? Etniske ulikheter i utdanningsvalg. Unipub forlag 2007.

 • Fekjær, Silje Noack. New Differences, Old Explanations. Can Educational Differences Between Ethnic Groups Be Explained by Social Background?. Ethnic Educational Inequality in Comparative Perspective (EDUC/SOCCULT) and New Immigrants in the European Countries: Occupational Structures and Insertion in the Labour Markets (SOCCULT) 2006-07-05 - 2006-07-07 2006.

 • Fekjær, Silje Noack; Brekke, Idunn. Should I Stay or Should I Go? Ethnic Differences in Dropout from Norwegian Upper Secondary Schools. Equalsoc Network Conference 2006-09-21 - 2006-09-23 2006.

 • Fekjær, Silje Noack; Birkelund, Gunn Elisabeth. Immigration and education in a welfare state: The influence of ethnic composition in upper secondary school on students’ school achievement and educational choices. EDUC workshop: Education, Social Mobility and Social Cohesion 2005-12-02 - 2005-12-03 2005.

 • Pape, Hilde; Fekjær, Silje Noack. Når "alle" unge doper seg. Kronikk. (Fulltekst: http://www.forebygging.no/en/Kronikker/2007-2005/Nar-alle-unge-doper-seg/ 2005.

 • Birkelund, Gunn Elisabeth; Brekke, Idunn; Fekjær, Silje Noack. Minorities in Norway � a brief overview and a new research project on educational attainment and the transition to work. Ethnic Minority Disadvantage 2003-11-14 - 2003-11-15 2003.

 • Fekjær, Silje Noack; Nielsen, Roy A; Aagnes, Bjarte. Utdannet og dannet - og så? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Oslo. 2000 ISBN 82-570-0148-1. ISSN 1501-0694.

 • Nielsen, Roy A; Fekjær, Silje Noack; Aagnes, Bjarte; Helland, Håvard. Samfunnets støtter? Arbeidsmarkedet for hovedfagskandidater fra Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitet i Oslo. 2000 ISBN 82-570-0150-3. ISSN 1501-0694.

 • Fekjær, Silje Noack. Studielån og sosial bakgrunn: Rike barn låner mest?. Samfunnsspeilet : Tidsskrift om levekår og livsstil 2000; Volum 14 (6). ISSN 0801-7603.

 • [Loading...]