No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education erlend.eidsvik@uit.no Tromsø

Eidsvik, Erlend • Erlend Eidsvik :
  Geografisk danning og utdanning for berekraftig utvikling
  Cappelen Damm Akademisk 2022
 • Leif Tore Trædal, Erlend Eidsvik, Sadhana Manik :
  Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway
  Norsk Geografisk Tidsskrift 2022 ARKIV / DOI
 • Erlend Eidsvik :
  Fagfornying, berekraft og geografisk danning
  Norsk pedagogisk tidsskrift 2020 DOI
 • Erlend Eidsvik, Erik Wilhelm Kolstad, Pål Ringkjøb Nielsen, Vibeke Vågenes :
  Verda og vi. Innføring i geografi
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik, Sadhana Manik :
  The OneOcean expedition and school-to-school collaboration between Norway and South Africa
  2023
 • Erlend Eidsvik :
  Cape Talk radio, Cape Town, SA: OneOcean expedition. Lunch talk with Pippa Hudson
  18. January 2023
 • Erlend Eidsvik :
  Bærekraft i utdanningssamarbeid med Panorama-landene: Forskningsresultater fra UTFORSK-samarbeid mellom HVL og University of KwaZulu-Natal
  2022
 • Erlend Eidsvik :
  Panel debate: Understanding and Addressing Inequality
  2022
 • Erlend Eidsvik :
  OneOcean: Joining forces in the Classroom.
  2022
 • Erlend Eidsvik :
  Plenary panel: OneOcean conversations: Reflecetions and experiences
  2022
 • Erlend Eidsvik, Sadhana Manik, Arorisoe Sibanda :
  South-North Collaborations: Teaching climate and climate change in different contexts – how should we do it?
  2022
 • Erlend Eidsvik :
  How to reduce a discipline: The fate of geography in the recent Norwegian curriculum renewal
  2021
 • Leif Tore Trædal, Erlend Eidsvik :
  Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway
  2021
 • Erlend Eidsvik :
  Addressing Coloniality & the Awakening of post-colonial perspectives in teacher education
  2021
 • Erlend Eidsvik :
  Geografi og berekraft i grunnskulen. Nye muligheter for geografisk danning?
  2021
 • Espen Helgesen, Erlend Eidsvik :
  Jorden rundt i 360 grader. Erfaringer fra studentutveksling i Sør-Afrika
  2020
 • Erlend Eidsvik :
  Kloden og menneskene
  Fagbokforlaget 2020
 • Julie Ane Ødegaard Borge, Kjersti Dybvig, Erlend Eidsvik, Espen Helgesen, Hege Christine Isaksen, Gidske Leknæs Andersen :
  Aktør digitalt [læreverk i samfunnsfag for ungdomstrinnet]. URL: https://aktoer.fagbokforlaget.no/.
  Fagbokforlaget 2020 FULLTEKST
 • Erlend Eidsvik :
  Bærekraftige samfunn
  Fagbokforlaget 2020 FULLTEKST
 • Leif Tore Trædal, Erlend Eidsvik :
  Discourses of climate change education: The case of geography textbooks for secondary and higher secondary education in South Africa and Norway
  2020
 • Erlend Eidsvik :
  Geographical literacy, s’il vous plaît!
  2020
 • Kjetil Knaus Fosshagen, Sissel Rosland, Erlend Eidsvik, Reidun Faye :
  Getto – begrep, historie, typologi
  2020 DATA
 • Erlend Eidsvik, Helene Roll :
  Geografisk forståelse - En undersøkelse av begrepet geografisk forståelse ved bruk av frihåndstegninger av verdenskart.
  2020 FULLTEKST
 • Erlend Eidsvik :
  Fagfornying, geografisk danning,...og joda, berekraft
  2020
 • Erlend Eidsvik :
  Deltaker i paneldebatt: «Samfunnsfagdidaktiske forsikringsmuligheter i et planstyrt utdanningsfelt»
  2020
 • Erlend Eidsvik, Tone Strand Løseth :
  Berekraftig utvikling som argument i samband med kommune- og regionreforma i Noreg
  2020 FULLTEKST
 • Kjellrun Hiis Hauge, Nina Goga, Vibeke Vågenes, Ane Bergersen, Erlend Eidsvik, Marianne Presthus Heggen :
  FNs bærekraftsmål i lærerutdanningene – erfarte muligheter og utfordringer ved HVL
  2020
 • Erlend Eidsvik :
  Periodisk evaluering av Bachelor’s Programme in Development Studies (BACUTV), Universitetet i Agder.
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Why geo-literacy is fundamentally important in (Higher) Education.
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Utdanning og dei store samfunnsutfordringane. Kva trengs, og kva gjer vi?
  2019
 • Leif Tore Trædal, Erlend Eidsvik :
  Discourses of climate change in teaching and education: Geography textbooks in Northern and Southern peripheries
  2019
 • Kjetil Knaus Fosshagen, Erlend Eidsvik, Reidun Faye :
  Getto. Begrep, historie, typologi.
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Paneldeltaker: Veien framover: SDG 4 og lærerutdanningen. Arrangert av FN-sambandet. DayZero: SDG Conference University of Bergen 2019
  2019
 • Erlend Eidsvik, Erik Wilhelm Kolstad :
  Geografitimen du alltid ønsket men aldri fikk
  2019
 • Erlend Eidsvik, Marte Nå Aga :
  Plastic fantastic – borns kjennskap til plast og plastforsøpling
  2019
 • Erlend Eidsvik, Kristine Strøm :
  «Jeg tenker at de har det ganske fælt, egentlig» -Diskurser om Afrika i lærebøker og hos elever på mellomtrinnet
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Paneldeltaker: Way forward – how do we envision future cooperation. DIKU UTFORSK-seminar 2019
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Fagfornying, samfunnsutfordringar og utdanning. Ka' no?
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Scale as a tool to overcome the paradoxes of sustainability. Operationalizing sustainability through scale: theoretical and empirical examples from south-north contexts in an attempt to overcome paradoxes of sustainability
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Geografifaget i skolen.
  2019
 • Erlend Eidsvik, Synnøve Fossheim :
  ”Hallo? Er det noken som veit kva robust egentlig betyr?” En studie av identitet og kommunesammenslåing i Sunnfjord kommune
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Geografi - kvifor slik, nett her?
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Samfunnsgeografi - mellom natur og samfunn
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Kart og feltarbeid
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Forord
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Kultur, globalisering og geografi
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Politisk geografi
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  Globalisering
  Det Norske Samlaget 2019
 • Erlend Eidsvik :
  StoryMaps og Geo-literacy. Geografisk danning i lys av Fagfornyinga
  2019
 • Erlend Eidsvik :
  Challenges in Education & the future teacher
  2019

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →