No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology gunnar.d.hatlehol@uit.no Tromsø

Hatlehol, Gunnar Damhagen • Hans Otto Frøland, Gunnar D. Hatlehol :
  Opfer und Zuschauer: Norwegische Studenten als Gefangene in Buchenwald und deren Narrativ
  Walter de Gruyter (De Gruyter) 2022
 • Marianne Neerland Soleim, Gunnar D. Hatlehol :
  Krigsfanger og tvangsarbeidere i krigens sluttfase
  Orkana Forlag 2022
 • Marianne Neerland Soleim, Gunnar D. Hatlehol :
  Fangeleirer, utenlandske krigsfanger og norske fanger i Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Despina Stratigakos Hitler’s Northern Utopia. Building the new order in occupied Norway Norsk utgave: Hitlers norske drøm. Nazismens ariske utstillingsvindu Princeton University Press, Princeton og Oxford 2020, 352 s. Vega forlag, Oslo 2021, 327 s
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2022 ARKIV / DOI
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol :
  Evakueringens aktører
  Orkana Forlag 2022
 • Stian Bones, Gunnar D. Hatlehol, Marianne Neerland Soleim :
  Krigsforbryterne
  Orkana Forlag 2022
 • Hans Otto Frøland, Gunnar D. Hatlehol, Vendula Hingarova, Maršálek Zdenko :
  De tsjekkiske tvangsarbeiderne i Oberbauleitung Drontheim
  Trondhjemske Samlinger 2021
 • Hans Otto Frøland, Gunnar D. Hatlehol, Vandula V Hingarova, Zdenko Marsálek :
  De tsjekkiske tvangsarbeiderne i Oberbauleitung Drontheim
  Novus Forlag 2021
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Fangenskap og tvangsarbeid i det tyskokkuperte Norge 1940–1945. En historiografisk gjennomgang
  Arbeiderhistorie 2020 ARKIV / DOI
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Tvangsstyringen av arbeidslivet under hakekorset 1940–1945
  Arbeiderhistorie 2018 ARKIV / DOI
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Einsatzgruppe Wiking og kampen om arbeidskraften 1942–1945
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2018 ARKIV / DOI
 • Mats Ingulstad, Gunnar D. Hatlehol, Hans Otto Frøland :
  Regimenting Labour in Norway during Nazi Germany's Occupation
  Working Papers of the Independent Commission of Historians Investigating the History of the Reich Ministry of Labour (Reichsarbeitsministerium) in the National Socialist Period 2017 ARKIV / FULLTEKST
 • Helge Øystein Pharo, Sunniva Engh, Kjell Inge Bjerga, Gunnar D. Hatlehol, Kristine Offerdal :
  Historiker, strateg og brobygger. Festskrift til Rolf Tamnes 70 år
  Pax Forlag 2021
 • Hans Otto Frøland, Vendula Hingarova, Zdenko Marsálek, Gunnar D. Hatlehol :
  Over 1.300 tsjekkiske tvangsarbeidere var i Norge under den tyske okkupasjonen. Nå kan deres historie bli fortalt.
  15. November 2022 DATA
 • Zdenko Marsálek, Vendula Hingarova, Hans Otto Frøland, Gunnar D. Hatlehol :
  Czechoslovaks in Norway during the Second World War
  Plakatutstilling 2022
 • Vendula Hingarova, Zdenko Marsálek, Hans Otto Frøland, Gunnar D. Hatlehol :
  Noráci 15
  Noráci 15 2021
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Vestvollen
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Der Führer
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  De allierte
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Gestapo
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Rikskommissær Josef Terboven, de tyske statsinstitusjonene og maktens begrensninger i det okkuperte Norge 1940-1945
  2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  SA (Sturmabteilung)
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Pearl Harbor
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2020 FULLTEKST
 • Gunnar Damhagen Hatlehol :
  Mein Kampf
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Gunnar Damhagen Hatlehol :
  Det tredje riket
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Kampen om propagandahegemoniet i Norge (1940-1945)
  2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Sydspissen fangeleir
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Krystallnatten
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  "Lars Gisnås: Fascister i ei fjellbygd. Nasjonal Samling i Oppdal 1933–1945"
  Heimen - Lokal og regional historie 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Ukjent krigshistorie: Anarki på frigjøringsdagen
  27. December 2019 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Hedret den Røde Armé
  22. October 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Rikskommissariatet
  totalkrig.no 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Dolkestøtlegenden
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Forskerpresentasjon: Gunnar D. Hatlehol
  30. December 2019
 • Gunnar Damhagen Hatlehol :
  Tromsdalen fangeleir
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2019
 • Asbjørn Svarstad, Gunnar D. Hatlehol :
  Hvem overfalt Quisling påkontoret?
  26. July 2019
 • Asbjørn Svarstad, Gunnar D. Hatlehol :
  Drept før han skulle angripe nordmenn
  06. August 2019
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Espeland fangeleir
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Wehrmacht i Norge - Kunnskapsfronten
  2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Reichskommissar among co-players, rivals, and opponents: Josef Terboven and the limitations of power, 1940–1945
  2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  The German Occupation Rule in Norway: Preliminary findings
  2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Rikskommissær Josef Terboven og spillet om makten
  2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Fritz Todt
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Fritz Sauckel
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Albert Speer
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2018 FULLTEKST
 • Gunnar Damhagen Hatlehol :
  Bak den mørkeste timen: Winston S. Churchills lange liv
  2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  "Kirkepresset som skulle få Norge til å løslate livstidsdømte naziforbrytere" Om norske myndigheters benådning av de siste tyske fengslede krigsforbryterne i Norge, 1953
  25. November 2018
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Polske krigsfanger i Norge 1942-1945
  Store Norske Leksikon (Nettutgaven) 2017 FULLTEKST
 • Gunnar D. Hatlehol :
  Brennpunkt Nord-Norge: Operation Nordlicht og dens implikasjoner oktober 1944 – mai 1945
  2017

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →