No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Education nas013@post.uit.no Tromsø

Norunn Askeland • Norunn Askeland :
  Fagartiklar og personleg stemme
  Fagbokforlaget 2023
 • Norunn Askeland, Aud Johannessen, Eva Sommerseth :
  "Ikke bare rent blod." Kvinners bruk av metaforer om medikamentell abort
  Sykepleien Forskning 2023 DOI
 • Norunn Askeland :
  Answering the charge? Metaphors about and by Sami in Norwegian textbooks and in Sami witness testimonies
  Metaphor and the Social World 2021 DOI
 • Norunn Askeland :
  Representations of the Alta-Kautokeino Conflict in Nordic Textbooks
  Brill|Sense 2021 DOI
 • Norunn Askeland :
  Metaforar om identitet i samisk litteratur i lærebøker i norsk i åra 1987-2014
  Universitetsforlaget 2021 FULLTEKST / DOI
 • Anne-Beathe Mortensen-Buan, Norunn Askeland :
  "Kunnskapens mark er uendelig" Om lærarar, kunnskap og skule i A.O. Vinjes korrespondentbrev til Drammens Tidende (1851 - 1859)
  Scandinavian Academic Press 2021
 • Norunn Askeland :
  Metaforar om debatt, berekraft og klimakrise i eit klasserom
  Universitetsforlaget 2019 DOI
 • Iben Brinch Jørgensen, Norunn Askeland :
  Hva er kreativ akademisk skriving?
  Universitetsforlaget 2019 DOI
 • Norunn Askeland :
  Kreativ vitskapsprosa - eit relevant kriterium i fagfellevurdering?
  Universitetsforlaget 2019 DOI
 • Norunn Askeland :
  "Eg veit i himmerik ei borg" og Eg ser". Metaforar i salmar brukte i gravferder
  Cappelen Damm Akademisk 2018 DOI
 • Aud Johannessen, Norunn Askeland :
  Metaforer om sykdom og død: en litteraturoversikt
  Cappelen Damm Akademisk 2018 DOI
 • Norunn Askeland :
  Text types and "othering" in Norwegian textbooks for geography and history (1860-2006)
  Verlag Julius Klinkhardt 2017
 • Norunn Askeland :
  Gartnar, los og døropnar i ei komplisert verd: metaforar om ideallæraren
  Fagbokforlaget 2017
 • Norunn Askeland, Anne-Beathe Mortensen-Buan :
  "Skolen er på god vei". Om metakognisjon og lesestrategier i et leseprosjekt i ungdomsskolen
  Universitetsforlaget 2017
 • Norunn Askeland :
  Kan positiv diskursanalyse bidra til nye måtar å framstille "den globale andre" på?
  Portal forlag 2016
 • Arnfinn Åslund, Bente Aamotsbakken, Norunn Askeland :
  Essayet. Ein veg til kreativ fagskriving
  Det Norske Samlaget 2021
 • Norunn Askeland, Cecilie Falck-Ytter, Ingrid Elisabeth Ertzeid :
  Nynorsk på nytt
  Fagbokforlaget 2020
 • Iben Brinch Jørgensen, Norunn Askeland :
  Kreativ akademisk skriving
  Universitetsforlaget 2019
 • Norunn Askeland, Magdalena W Agdestein :
  Metaforer. Hva, hvor og hvorfor?
  Universitetsforlaget 2019
 • Aud Johannessen, Norunn Askeland, Iben Brinch Jørgensen, Jorun Margrethe Ulvestad :
  Døden i livet
  Cappelen Damm Akademisk 2018 DATA
 • Dagrun Skjelbred, Norunn Askeland, Eva Maagerø, Bente Aamotsbakken :
  Norsk lærebokhistorie: Allmueskolen - folkeskolen - grunnskolen: 1739-2013
  Universitetsforlaget 2017
 • Kåre Kverndokken, Norunn Askeland, Henriette Hogga Siljan :
  Kvalitet og kreativitet i klasserommet - ulike perspektiver på undervisning
  Fagbokforlaget 2017
 • Norunn Askeland, Bente Aamotsbakken :
  Folk uten land? Å gi stemme og status til urfolk og nasjonale minoriteter
  Portal forlag 2016
 • Norunn Askeland :
  "Drapstabletter" og "dømmende blikk". Metaforer i abortdebatten.
  Retorikkmagasinet KAIROS 2022
 • Jannike Ohrem Bakke, Marit Skarbø Solem, Norunn Askeland :
  Kan nynorsk-roboter fremme nynorsk kompetanse? Om ulike studentaktive arbeidsfomer i GLU: https://www.ludo.usn.no/podcast/episode/c21ee910/kan-nynorsk-roboter-fremme-nynorsk-kompetanse-om-ulik-bruk-av-digital-teknologi-i-laererutdanningen
  2021 DATA
 • Norunn Askeland, Magdalena W Agdestein :
  Metafaorer om fag, politikk og kultur
  2020
 • Norunn Askeland, Magdalena W Agdestein :
  Metaforer om fag, politikk og kultur
  2020
 • Norunn Askeland :
  «Korleis løyse klimakrisa? Kva metaforar fortel om måten vi tenkjer om klima på»
  2020
 • Norunn Askeland :
  Sofistikert folkeleg i kvardagen. Intervju med forfattar Lene Lauritsen Kjølner.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2020
 • Norunn Askeland, Ingunn Rasting :
  En samtale om Årene av Annie Ernaux
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2020
 • Norunn Askeland :
  From house to cathedral. Direct and signaled metaphors in Greta Thunberg's speeches
  2020
 • Norunn Askeland :
  Møtet: maskin, arena eller skodespel? Metaforar om arbeidsmøte.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2020
 • Norunn Askeland :
  Strålande måltid med fem rettar. Om Heidi Meen: Edgar Ludl. Mesterkokk og matpioner.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2020
 • Norunn Askeland :
  Brennande hus og kriminelle leiarar. Om metaforar i Gretha Thunberg: Streik for klimaet.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2020
 • Norunn Askeland :
  Svar på tiltale? Metaforar om og av samar i norske lærebøker og i samisk skolehistorie
  2019
 • Norunn Askeland :
  "Nynorsk er en kvinne, bokmål en brautende mann." Helene Uris: Hvem sa hva? Kvinner, menn og språk.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2019
 • Norunn Askeland :
  Metaphor and identity in Sami Literature in Norwegian textbooks. A postcolonial perspective
  2019
 • Norunn Askeland :
  Melankoli og livskraft i kollektivroman frå Kaldnes. Bokmelding om Mikkel Vika: Jeg vil helst ikke være her.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2019
 • Norunn Askeland :
  Sommarsomling i grønt og grått. Kåseri.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2019
 • Norunn Askeland :
  Homo eller "trist som faen". Lesing av "Slutt" av Ari Behn i lys av kognitiv litteraturdidaktikk.
  2019
 • Norunn Askeland :
  Eg snakkar om det heile tida. Intervju med Camara Lundestad Joof.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2019
 • Norunn Askeland :
  Språkkyndig skredder. Intervju med Mohammed Jaaneh
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2019
 • Norunn Askeland :
  Frå anima til animert. Kva seier ordbøkene?
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland :
  Språk og musikk. Omtale av Gaute Heivoll: Sang for sekstiåtte forrædere.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland :
  Fast plass. Norske kvinner på sokkel av Kristin Brandtsegg Johansen. Bokomtale
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland :
  Sami and Norwegian history, literature and language policy in Margrethe Wiigs ABC (1951) and Edel Hætta Eriksen et al. Sami-Norwegian reader lesebok (1965).
  2018
 • Norunn Askeland :
  Kokebok frå Vestfold på vers med skråblikk og matglede. Omtale av Hans Allums kokebok på vers frå 1833 og av FoU-arbeidet til musikklærar Stein Storsve knytt til melodiar og vers i boka.
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland :
  Sant, sentimentalt og stilig. Songar som gjer livet lettare. Omtale av Jahn Teigens songlyrikk
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland :
  Jeg har lært at livet er som fotball
  Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt 2018
 • Norunn Askeland, Anne-Beathe Mortensen-Buan :
  «Kunnskapens mark er uendelig.» Metaforar og ironi om lærarar, kunnskap og skule i A. O. Vinjes korrespondentbrev til Drammens Tidende (1851-1859).
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →