No picture, placeholder image
No picture, placeholder image
Department of Archaeology, History, Religious Studies and Theology bjorg.evjen@uit.no Tromsø

Evjen, Bjørg • Marianne Neerland Soleim, Bjørg Evjen, Ruth Sindt :
  Ferdsel og forflytninger i farefulle områder
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørg Evjen, Ritva Kylli :
  Mat, klær og krig
  Orkana Forlag 2022
 • Petia Mankova, Bjørg Evjen, Ritva Kylli :
  Mat, krig, klær
  Orkana Forlag 2022
 • Kjetil Ansgar Jakobsen, Lovisa Bergmann, Ruth Sindt, Bjørg Evjen :
  Kulturlivet: forbud og motstand, sensur og propaganda
  Orkana Forlag 2022
 • Kjetil Ansgar Jakobsen, Lovisa Bergmann, Bjørg Evjen :
  Tyske holdninger og synet på Nord-Norge
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørn-Petter Finstad, Bjørg Evjen :
  Næringer og naturressurser
  Orkana Forlag 2022
 • Bjørg Evjen :
  Livet i okkupasjonsårene 1940-1945
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Bjørg Evjen, Camilla Brattland :
  Kap 10. I Sametingets tid 1990-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Bjørg Evjen :
  Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Bjørg Evjen, Teemu Ryymin :
  Introduksjon
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Astri Andresen, Bjørg Evjen, Teemu Ryymin :
  Samenes historie 1751-2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Bjørg Evjen, Veli-Pekka Lehtola :
  Mo birget soadis (how to cope with war) Adaptation and resistance in Sámi relations to Germans in wartime Sápmi, Norway and Finland
  Scandinavian Journal of History 2019 ARKIV / DOI
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  ”We own the illness”: a qualitative study of networks in two communities with mixed ethnicity in Northern Norway
  International Journal of Circumpolar Health 2018 ARKIV / DOI
 • Bjørg Evjen :
  De som fikk lov til å krysse grensa: Reindrift under krigen, kjøttproduksjon, transport og tyvslaktning
  Malstrøm 2018
 • Bjørg Evjen, Einar a Niemi :
  Ethnicity
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  International Journal of Circumpolar Health 2017 ARKIV / DOI
 • Bjørg Evjen :
  The Montana-Tromsø Project: A Scholarly Conversation on Indigenous Peoples and Multicultural Societies
  University of Arizona Press 2015
 • Bjørg Evjen, David R. M. Beck :
  Growing Influence on Research, Extended Perspectives, and a New Methodology: A Historical Approach
  University of Arizona Press 2015
 • Bjørg Evjen :
  Møter og holdninger mellom samer, norske nazimyndigheter og representanter for okkupasjonsmakten
  Orkana Forlag 2015
 • Bjørg Evjen :
  kapittel 4. Møter i fjellene. Gruvedrift og reindrift rundt 1900.
  Orkana Forlag 2015
 • Bjørg Evjen :
  Kapittel 1. "Från kust til kyst". Møter, miljø og migrasjon i det pitesamiske området.
  Orkana Forlag 2015
 • Bjørg Evjen :
  Andre verdenskrig i nord. En annerledes hverdag
  Orkana Forlag 2022
 • Astri Andresen, Bjørg Evjen, Teemu Ryymin :
  Samenes historie fra 1751 til 2010
  Cappelen Damm Akademisk 2021
 • Kathryn W. Shanley, Bjørg Evjen :
  Mapping Indigenous Presence. North Scandinavian and North American Perspectives
  University of Arizona Press 2015
 • Bjørg Evjen :
  Från kust til kyst, Ahpegattest ahpegaddaj. Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område.
  Orkana Forlag 2015
 • Marit Myrvoll, Bjørg Evjen :
  Från kust til kyst / Áhpegáttest áhpegáddáj - Møter, miljø og migrasjon i pitesamisk område
  Orkana Forlag 2015
 • Bjørg Evjen, Anna Andersen :
  Samenes historie: Samer og andre verdenskrig
  06. January 2022 DATA
 • Ketil Zachariassen, Teemu Ryymin, Camilla Brattland, Astri Andresen, Bjørg Evjen :
  Mangfold og deltagelse i podkasten om samenes historie
  Nordlys 23. December 2021 FULLTEKST
 • Anette Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  «Vi eier sykdommen» en kvalitativ studie om nettverket til pasienten
  2018
 • Bjørg Evjen :
  German authorities and the Sami people 1940-1945: ethnic minority, racial ideology and porous borders
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Krigshistorien og sivilsamfunnet. Ulike ståsteder, ulike framstillinger
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Okkupasjonshistorie fra nord: Hverdagen i okkupasjonsårene
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Deadly Dreams in arctic mining communities
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Tysk-norsk møte - krigsbarn og ekteskap
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Okkupasjonshistorie fra nord: Møter mellom okkupanter og de okkuperte
  2018
 • Bjørg Evjen :
  Fjell som grense og som arbeidsplass, om reindrift og gruvedrift i pitesamisk område
  2018
 • Aud Mikkelsen Tretvik, Vibeke Kieding, Inger Leganger Bjørnhaug, Åsa Elstad, Bjørg Evjen, Marlen Ferrer et al.:
  Herrenes historie, igjen?
  Historikeren 2018 ARKIV
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice. Interviews with conventional health personnel.
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Trine Stub :
  "There are more things in heaven and earth!" How knowledge about traditional healing affects clinical practice: Interviews with conventional health personnel
  2017
 • Anette Iren Langås Larsen, Nina Foss, Torunn Hamran, Bjørg Evjen, Anita Salamonsen, Agnete Egilsdatter Kristoffersen et al.:
  En kvalitativ studie av helsepersonell sin kunnskap om tradisjonell helbredelse (læsing)
  2016
 • Bjørg Evjen :
  Hvorfor svarer ikke folk når forskeren spør? Gamle fordommer eller nye ideer?
  2016
 • Bjørg Evjen :
  Bokmelding for Samer sør for midnattssola av Leif Braseth
  Historisk Tidsskrift (Norge) 2016 DOI
 • Bjørg Evjen :
  Min bestefar var "blandet", hva er jeg da?
  Bårjås 2015
 • Bjørg Evjen :
  Muv addja lij "sæhkalak", guhti de mån lev?
  Bårjås 2015
 • Bjørg Evjen :
  Åpning for sjøsamiske rettigheter?
  2014
 • Bjørg Evjen :
  Møter og holdninger mellom samer og representanter for okkupasjonsmakten
  2014
 • Rachel Issa Djesa, Bjørg Evjen :
  On Sami Terms? Local Institutions to Strengthen Local Identity
  2014
 • Bjørg Evjen :
  Samisk bosettingshistorie sør for Finnmark
  2014
 • Bjørg Evjen :
  Gruvedrift og reindrift i grenselandet, konflikter og felles nytte?
  2014
 • Bjørg Evjen :
  Bodø bys historie bind 2, 1816-1890
  Heimen - Lokal og regional historie 2014

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →