Svein-Erik Andreassen • Yngve Antonsen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Aksjonslæring som grunnlag for utvikling av lærerstudenters U-kompetanse i FoU-oppgaven
  Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis 2022 ARKIV / FULLTEKST / PROSJEKT / DOI
 • Svein-Erik Andreassen :
  Hvorfor setter lærere elever til å øve på det de er dårlige til?
  Universitetsforlaget 2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Om læringsmål i yrkesutdanninger som forutsetter fysiske ferdigheter
  Skandinavisk tidsskrift for yrker og profesjoner i utvikling 2020 ARKIV / DOI
 • Kristin Emilie W Bjørndal, Svein-Erik Andreassen :
  Om sammenhenger mellom forskningsspørsmål, aksjonsforskning, casestudier og generalisering
  Cappelen Damm Akademisk 2020 ARKIV / DOI
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller :
  Rom for magisk læring? En analyse av læreplanen LK20
  Universitetsforlaget 2021
 • Svein-Erik Andreassen, Margrethe Amalie Tresselt, Kristin Emilie W Bjørndal :
  Er LK20 forvirrende? - Noen refleksjoner om de tre tverrfaglige temaene og kjerneelementene
  form tidsskrift for kunst og design 23. May 2022 FULLTEKST
 • Svein-Erik Andreassen, Tom Tiller, Margrethe Amalie Tresselt, Greta Heim :
  Når læringslysten lyser opp i skolens rom - dybdelæring i mat og helse?
  Mat og helse i skolen 2022 FULLTEKST
 • Svein-Erik Andreassen, Sture Grønli, Gunstein Christoffer Egeberg, Ådne Svendsen :
  Å håndtere mobbing i skolen
  Bladet Tromsø 2021
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk I/III
  2021
 • Svein-Erik Andreassen, Sture Grønli, Gunstein Christoffer Egeberg, Ådne Svendsen :
  Å håndtere mobbing i skolen
  Fremover 2021
 • Svein-Erik Andreassen, Sture Grønli, Gunstein Christoffer Egeberg, Ådne Svendsen :
  Å håndtere mobbing i skolen
  iFinnmark 08. August 2021
 • Tom Tiller, Veronika Solvang, Agnar Christensen, Odd Arne Thunberg, Svein-Erik Andreassen :
  Veiviser for livsviktig læring. Grunnlagsdokument for undervisnings- og læringsarbeidet ved Brann- og redningsskolen
  2021
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.
  2021
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.
  2021
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk III. Perspektiver LK20.
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk III
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk II
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Komponenter i fagfornyelsen - didaktisk ryddig eller didaktisk rot?
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk. Perspektiver på LK20.
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2020
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmysikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk II
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk II
  2019
 • Tina Nilsen, Ida Salamonsen, Harald Eivind Moe, Svein-Erik Andreassen :
  Trehåndverk i grunnskolen – ideer fra Finland
  Utdanningsnytt.no 19. March 2019 FULLTEKST
 • Svein-Erik Andreassen :
  Begrepsbruk i fagfornyelsen
  Bedre Skole 2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk II
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk II
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Fra arbeid med utvikling av studieplaner og kursplaner, til vitenskap
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanmystikk
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Design av kursplaner
  2019
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanforståelse
  2018
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanforståelse
  2018
 • Svein-Erik Andreassen :
  Læreplanforståelse
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →