Ingrid Frenning • Ingrid Frenning :
  Svømming
  Cappelen Damm Akademisk 2019
 • Astrid Unhjem, Ingrid Frenning :
  Det største klasserommet er alltid ledig - erfaringsbasert læring i skolens uterom
  Universitetsforlaget 2019
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Mye idrett - noe refleksjon - svak kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i grunnskolelærerutdanning 1.-7. trinn :
  FoU i praksis 2015 DATA
 • Ingrid Frenning, Trond Solhaug, Ingerlise Sørbøe :
  En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring-/ aksjonsforskningsprosjekt i svømming
  2005
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Kor e det vi skal? Aktiv bruk av kompass for å finne nye veier i geometriundervisningen
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  To jenter på skitur eller et møte mellom høgskolelektorer fra hver sin fagtradisjon
  Cappelen Damm Høyskoleforlaget 2004
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Can experience from use of compass influence geometrical thinking?
  2003
 • Karin Helene Danielsen, Line Husjord, Thilde Kleppe Vårnes, Ole Martin Kanck, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer på emnet BLU-2015: Fysisk aktivitet og kosthold i barnehagen
  2024
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  Høsttur med nærmiljøfriluftsliv og samiske læringsaktiviteter
  2023
 • Ingrid Frenning, Helga Rudaa, Toril Skoglund :
  Tverrfaglig dybdelæring i samisk aktivitet - En samling av tverrfaglige undervisningsopplegg forankret i LK 2020
  2023
 • Jens-Erik Furulund, Ingrid Frenning :
  Husker du den gangen? Barns læring i naturen.
  2022
 • Ingrid Frenning, Line Husjord :
  Uteskole
  2022
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  Spennende samarbeidsprosjekt om vannkompetanse i Nord
  2022
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen, Egil Galaaen Gjølme :
  Spennende samarbeid i nord
  Livredning 2022
 • Ingrid Frenning :
  Barnehagelærerutdanning i Harstad
  20. February 2021
 • Linda Hjemgård Johansen, Ingrid Frenning :
  "Før diskuterte vi fotball når vi kjørte til praksisskolen-nå diskuterer vi kroppsøvingsfaget".
  2021
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen :
  Slik kan vi forebygge (druknings) ulykker
  Nordnorsk debatt - Nordlys 29. June 2020
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i kroppsøving
  2018
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentaktive læringsformer i lærerutdanningen-kroppsøvingsfaget.
  2017
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning, Gunnar Mathisen :
  Hvem har ansvaret for fysisk aktivitet i barnehagen?
  2016
 • Karin Helene Danielsen, Gunnar Mathisen, Ingrid Frenning :
  Sammen for fysisk aktivitet i barnehagen
  2016
 • Ingrid Frenning, Kjersti Mordal Moen :
  Mye idrett - noe refleksjon - liten kobling: En dokumentanalyse av 30 studiepoeng kroppsøving i GLU-utdanningen
  2015
 • Ingrid Frenning :
  Likestilling i barnehagen
  2015
 • Ingrid Frenning, Linda Hjemgård Johansen :
  Spennende tid for svømmeopplæring i tromsøskolen!
  Nordlys 2015
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Studentinvolvering i forskning og utviklingsarbeid (FOU) i fysisk fostring på førskolelærerutdanningen
  2014
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning, Kristin Skaalvik :
  Sammen gjør vi praksislæringen god
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av kroppsøving 1 i Grunnskolelærerutdanningen
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av Kroppsøving 1. 30 studiepoeng. Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn
  2014
 • Kjersti Mordal Moen, Ingrid Frenning :
  Evaluering av Kroppsøving 1. i Grunnskolelærerutdanningen 1.-7. trinn
  2014
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Student involvement in research and development work on physical activity in pre-school education
  2013
 • Karin Helene Danielsen, Ingrid Frenning :
  Hvem tar ansvar?
  Nordlys 15. February 2013 ARKIV
 • Ingrid Frenning, Geir Olaf Pettersen :
  Likestillingsarbeid i barnehagen=Menn i barnehagen?
  UiT Norges arktiske universitet 2012 ARKIV
 • Ingrid Frenning :
  Likestilling i barnehagen
  13. December 2012
 • Ingrid Frenning, Karin Danielsen :
  Svømmeundervisning- studenters svømmeferdigheter på læreutdanning
  21. November 2012
 • Ingrid Frenning :
  Friluftsliv in one Norwegisn Primary school - signs of success
  2009
 • Ingrid Frenning :
  Friluftsliv sett fra nord
  2006 OMTALE
 • Ingrid Frenning, Trond Solhaug, Ingerlise Sørbøe :
  En historie om en voksen gutt som ikke kunne svømme og gode medhjelpere Et aksjonslæring- / aksjonsforskningsprosjekt i svømming
  2006
 • Siw Skrøvset, Ingrid Frenning, Tove Leming, Tom Tiller :
  Få skoledebatten inn på sporet igjen
  Nordlys 01. July 2006
 • Ingrid Frenning :
  How is the Consept of Friluftsliv Explained by Administrators, Teachers and Pupils in Two Chosen Primary Schools
  2003
 • Anne Birgitte Fyhn, Ingrid Frenning :
  Evaluation
  2003
 • Per Jenssen, Ingrid Frenning, Kjersti Mordal :
  Ungdom i forfall?
  Nordlys 21. November 2002

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →