Personkort bilde
Senior Lecturer

Toril Sverdrup

Department of Education
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. De yngste barna som vegfarere i barnehagen. Nordisk Barnehageforskning 2019; Volum 18. ISSN 1890-9167.s 1 - 12.s doi: 10.7577/nbf.2622.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barn som vegfarere i et værlandskap. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 45 - 59.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å skape handlingsrom for de yngste barnehagebarna. Gyldendal Akademisk 2017 ISBN 9788205491830.s 137 - 148.s doi: 10.7577/nbf.2622.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Første-fots-erfaringer gjennom vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Fagbokforlaget 2016 ISBN 978-82-450-1695-6.s 97 - 118.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Legg merke til Emils fot - ledet oppmerksomhet i barnehagens dokumentasjonsarbeid. Fagbokforlaget 2012 ISBN 978-82-450-1107-4.s 147 - 163.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Improvisasjon som innstilling i det pedagogiske arbeidet med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 145 - 160.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barn 2009; Volum 27 (2). ISSN 0800-1669.s 51 - 68.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 189 - 201.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Møter i bevegelse. Å improvisere med de yngste barna. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 25 - 39.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Children as Wayfarers in the Weather-world. Childhood and Materiality - VII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 9 - 16.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. FoU-dag 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring. Blikk for barn - et tilbakeblikk 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Harstad 2016-02-18 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.. Praksisseminar 2016-05-30 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for barn - blikk for forskningsresultater. Ledermøte Tromsø kommune 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Sverdrup, Toril. Grunnleggende dilemmaer i dagens barnehage. Perspektiv på spesialpedagogikk og forskning 2016-03-15 - 2016-03-15 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Tromsø 2016-02-19 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Undervisning HiOA 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Bra nok? 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children". Barnehagefaglig forskningsgruppe UiT 2014-09-01 - 2014.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for vandring. Barnehagefolk 2014 (3). ISSN 1500-6905.s 102 - 103.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children. EECERA 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.

 • Sverdrup, Toril. De utrolige årene og muligheten for kritisk refleksjon. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring. Forskningsseminar 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.

 • Sverdrup, Toril. Informasjon om forskningsprosjektet Searching for Qualities. Dialogmøte mellom UiT - Norges arktiske universitet og UD v/ utdanningsminister Kristin Halvorsen 2012-08-27 - 2012-08-27 2012.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Forord. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Innledning: Møter i bevegelse. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 13 - 23.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barnehagekonferanse 2010-05-20 - 2010-05-20 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Hverdagen som kunnskapskilde - dokumentasjon som utgangspunkt for kompetanseutvikling". Foredrag på barnehagekonferanse . 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å være sammen i "spontane rom" - de yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Barnehagefolk 2010 (1). ISSN 1500-6905.s 28 - 33.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon som perspektiv på de yngste barnas medvirkning. Sluttkonferanse: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv med fokus på de yngste barna 2010-11-04 - 2010-11-05 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å dokumentere og reflektere over de yngste barnas mulighet for medvirkning. Barnehagekonferansen 2009: Inkluderande og likeverdig 2009-10-23 - 2009-10-23 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å få et forskende fellesskap til å svinge. Barnehagefolk 2009; Volum 26 (1). ISSN 1500-6905.s 68 - 75.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Det "spontane rom" - et rom for etisk praksis?. Medvirkning som etisk praksis 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barns medvirkning og kvalitet. Hva menes?. En god start - om grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagen 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å få et forskende fellesskap til å svinge ¿ noen metodologiske refleksjoner. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Pedagogical Improvisation - a Key Concept regarding Children's Participation?. EECERA (Reconcider the Basics in Early Childhood Education) 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.

 • Sverdrup, Toril. Fortell om bestemora di, Johanne!. Barnehagefolk 2004 (4). ISSN 1500-6905.

 • Sverdrup, Toril. Ta ungene med i eventyrets rom! Undereventyr - en kilde til livsmot. ? 1998.s 88 - .

 • Sverdrup, Toril. Eventyr - en kilde til livsmot? En teoretisk analyse av eventyrets muligheter. 1997.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Children as Wayfarers in the Weather-world. Childhood and Materiality - VII Conference on Childhood Studies 2018-05-07 - 2018-05-09 2018.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril; Helgesen, Mai Brit. Innledning: Barn skaper sted - sted skaper barn. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2216-2.s 9 - 16.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas vegfaring i et værlandskap. FoU-dag 2017-11-03 - 2017-11-03 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Vegfaring - de yngste barnehagebarnas steds- og meningsskaping gjennom vandring. Blikk for barn - et tilbakeblikk 2017-10-10 - 2017-10-11 2017.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Harstad 2016-02-18 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk på de minste barna i barnehagen og i praksisopplæringa.. Praksisseminar 2016-05-30 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for barn - blikk for forskningsresultater. Ledermøte Tromsø kommune 2016-05-20 - 2016-05-20 2016.

 • Sverdrup, Toril. Grunnleggende dilemmaer i dagens barnehage. Perspektiv på spesialpedagogikk og forskning 2016-03-15 - 2016-03-15 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Rom for vandring". Bra nok? ..i Tromsø 2016-02-19 - 2016.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Første-fots-erfaringer gjennom vandring i barnehagen. FoU-dag 2015-10-22 - 2015-10-22 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Undervisning HiOA 2015-10-28 - 2015-10-28 2015.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Rom for vandring - de yngste barnas samspill med omgivelsene i barnehagen. Bra nok? 2015-10-26 - 2015-10-27 2015.

 • Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen; Madsen, Siri Sollied; Kamplid, Ingvild; Sverdrup, Toril. Vi trenger reflekterte voksne, ikke en oppskrift i oppdragelse. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Paperframlegg: "Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children". Barnehagefaglig forskningsgruppe UiT 2014-09-01 - 2014.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Blikk for vandring. Barnehagefolk 2014 (3). ISSN 1500-6905.s 102 - 103.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Eye for walking. Ethnography on foot With the youngest children. EECERA 2014-09-07 - 2014-09-10 2014.

 • Sverdrup, Toril. De utrolige årene og muligheten for kritisk refleksjon. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Sverdrup, Toril; Madsen, Siri Sollied; Sollied, Sissel; Worum, Kirsten Sivertsen. De utrolige programmene. Nordlys 2014. ISSN 0805-5440.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Presentasjon av delprosjektet: Blikk for vandring. Forskningsseminar 2013-11-20 - 2013-11-20 2013.

 • Sverdrup, Toril. Informasjon om forskningsprosjektet Searching for Qualities. Dialogmøte mellom UiT - Norges arktiske universitet og UD v/ utdanningsminister Kristin Halvorsen 2012-08-27 - 2012-08-27 2012.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Forord. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.

 • Liset, Marte; Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Innledning: Møter i bevegelse. Fagbokforlaget 2011 ISBN 978-82-450-0923-1.s 13 - 23.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon - et verktøy for å forstå de yngste barnas medvirkning i barnehagen?. Barnehagekonferanse 2010-05-20 - 2010-05-20 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. "Hverdagen som kunnskapskilde - dokumentasjon som utgangspunkt for kompetanseutvikling". Foredrag på barnehagekonferanse . 2010-11-16 - 2010-11-17 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Å være sammen i "spontane rom" - de yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Barnehagefolk 2010 (1). ISSN 1500-6905.s 28 - 33.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Improvisasjon som perspektiv på de yngste barnas medvirkning. Sluttkonferanse: Barns medvirkning i et relasjonelt perspektiv med fokus på de yngste barna 2010-11-04 - 2010-11-05 2010.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. De yngste barnas medvirkning i lys av et improvisasjonsperspektiv. Kvinneforskermaraton 2009 2009-09-19 - 2009-09-19 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å dokumentere og reflektere over de yngste barnas mulighet for medvirkning. Barnehagekonferansen 2009: Inkluderande og likeverdig 2009-10-23 - 2009-10-23 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å få et forskende fellesskap til å svinge. Barnehagefolk 2009; Volum 26 (1). ISSN 1500-6905.s 68 - 75.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Det "spontane rom" - et rom for etisk praksis?. Medvirkning som etisk praksis 2009-09-07 - 2009-09-07 2009.

 • Myrstad, Anne; Sverdrup, Toril. Barns medvirkning og kvalitet. Hva menes?. En god start - om grunnlaget for kvalitetsarbeid i barnehagen 2009-10-08 - 2009-10-08 2009.

 • Sverdrup, Toril. Å få et forskende fellesskap til å svinge ¿ noen metodologiske refleksjoner. FoU i praksis, 2008 2008-04-17 - 2008-04-18 2009.

 • Sverdrup, Toril; Myrstad, Anne. Pedagogical Improvisation - a Key Concept regarding Children's Participation?. EECERA (Reconcider the Basics in Early Childhood Education) 2008-09-03 - 2008-09-06 2008.

 • Sverdrup, Toril. Fortell om bestemora di, Johanne!. Barnehagefolk 2004 (4). ISSN 1500-6905.

 • Sverdrup, Toril. Ta ungene med i eventyrets rom! Undereventyr - en kilde til livsmot. ? 1998.s 88 - .

 • Sverdrup, Toril. Eventyr - en kilde til livsmot? En teoretisk analyse av eventyrets muligheter. 1997.

 • [Loading...]

  Member of research group