#
#
Department of Child Welfare and Social Work robert.myrvang@uit.no 77620827 +47 95 74 96 22 TROM SV-HUM D1016

Robert Myrvang • Kane, Aina Aune; Neverdal, Sissel; Myrvang, Robert. Barneverntjenestens medansvar for barnehagebarns rett til beskyttelse mot omsorgssvikt. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 253 - 274.
 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Virkemidler for forsvarlig skjønnsutøvelse og beslutningstaking i barneverntjenester. Fagbokforlaget 2018 ISBN 978-82-450-2386-2.s 109 - 131.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Bekymringsmeldinger fra skole og barnehage til barnevernet - hvorfor skjer det så sjelden?. BUKS - Tidskrift for børne- & ungdomskultur 2012; Volum 56. ISSN 0907-6581.s 183 - 204.
 • Pettersen, Sture; Uldal, Siri Birgitte; Baardsgaard, Anders; Amundsen, Morten; Myrvang, Robert; Nordvåg, Dag; Stenmark, Håvard. The North Norwegian Health Net. Journal of Telemedicine and Telecare 1999; Volum 5. ISSN 1357-633X.s 34 - 36.
 • Myrvang, Robert. Levekårssvikt og ansvarsforvitring. Gyldendal Akademisk 1994 ISBN 82-417-0337-6.s 67 - 90.
 • Kane, Aina Aune; Myrvang, Robert. Decision making in legal and sociological perspectives: tools for promoting accountable judgements in child protection work.. Paris EASSW-UNAFORIS 2017 European Conference (data) 2017-07-27 - 2017-07-29 2017.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Mandatory referral on child suffering from preschool to child protection services in Norway. Why does it not happen more often?. Fourth biennial International DARE-symposium 2016. http://www.socsci.ulster.ac.uk/irss/dare2016/programme.html 2016-06-05 - 2016-06-06 2016.
 • Myrvang, Robert; Neverdal, Sissel. Reports from Schools and Preschool on Child Suffering in Norway - why does it not happen more often. 3rd Ensact Istanbul Conference (data) 2013-04-16 - 2013-04-19 2013.
 • Myrvang, Robert. How can eHealth benefit rural areas. Konferanse, Stockholm. Cross-border eHealth in the Baltic Sea Region (data) 2007-05-21 - 2007-05-22 2007.
 • Myrvang, R; Rosenlund, T. How can eHealth benefit rural areas - a literature overview from Norway. 2007 ISBN 978-82-92092-80-4.
 • Johnsen, E; Breivik, E; Myrvang, R; Olsen, F. Benefits from Telemedicine in Norway; Lessons to Learn. TTeC 2006 - Tromsoe Telemedicine and eHealth Conference (data) 2006-06-12 - 2006-06-14 2006.
 • Johnsen, Elin; Breivik, Elin; Myrvang, Robert; Olsen, Frank. Gevinster av norsk telemedisin En gjennomgang av tilgjengelig dokumentasjon (utvidet versjon av Høykom-rapport nr. 1 2006). 2006 ISBN 82-92092-71-4.
 • Johnsen, Elin; Breivik, Elin; Myrvang, Robert; Olsen, Frank. Benefits from telemedicine in Norway – An examination of available documentation. 2006 ISBN 82-12-02326-5.
 • Myrvang, Robert; Lunder, N; Mensen, R; Bjørntvedt, S. Evaluering av organisering og gjennomføring av prosjektet OrtoPol@r - Desentralisert, universitetsledet spesialistutdanning i kjeveortopedi (Sluttrapport). 2006 ISBN 82-92092-73-0.
 • Myrvang, R; Nordengen, R. Tannleger på hvert nes med telemedisin. Nordlys 2006. ISSN 0805-5440.
 • Myrvang, Robert. Betingelser for samarbeid mellom allmennleger og sykehusleger - i lys av PKO-ordninga. Nordisk PKO-konferanse 2006-06-08 - 2006-06-10 2006.
 • Myrvang, Robert. Sammenlikn to ulike diskursanalytiske tradisjoner som er relevant for samfunnsvitenskap, og drøft hvilke implikasjoner de har for forståelse og analyse av makt. Prøveforelesning for dr.polit.graden 2005-06-10 - 2005-06-10 2005.
 • Myrvang, Robert. Care over distance: Telemedicine solutions in chronic disease management. Making IT work 2 2005-09-21 - 2005-09-23 2005.
 • Myrvang, Robert. Samhandling mellom allmennleger og sykehusleger - muligheter og barrierer. Medisinsk dokumentasjon, kollegiale betingelser og diskurser om medisin. 2004 ISBN 82-497-0288-3.
 • Myrvang, Robert. Helsevesenets informasjonsforvaltning - dilemmaer knyttet til standardisering. Doktorgradskurs - essay, fagretning humaniora og samfunnsfag 2003-04-23 - 2003-04-23 2003.
 • Myrvang, Robert; Larsen, Frank Atle. Informasjonsutveksling mellom sykehus og allmennpraksis. 2003.
 • Rotvold, G.H; Myrvang, R; Gossé, AK; Abelsen, L; Neple, B.. Electronic Cooperation in the home based sector. 4TH NORDIC TELEMEDICINE CONFERENCE 2002-09-30 - 2002-10-02 2002.
 • Rotvold, Gunn H.; Myrvang, R; Gossé, A.K.; Abelsen, L.; Neple, B.. Elektronisk samhandling i pleie og omsorgstjenesten. Kartlegging av behovet for elektronisk meldingsutveksling mellom pleie og omsorgstjenesten og eksterne samarbeidsparter i helsevesenet. 2002 ISBN 82-92092-09-9.
 • Myrvang, Robert. Communication between hospital and general practice: administrative thresholds and organizational barriers. Nortelemed Conference 2002-09-30 - 2002-10-02 2002.
 • Myrvang, Robert. Omorganisering ved Nasjonalt senter for telemedisin. Nyhetsbrev for Telemedisin 2000 (8).
 • Myrvang, Robert. Evaluering av Nord Norsk Helsenett. Nyhetsbrev for Telemedisin 1999 (3).
 • Myrvang, Robert. The North Norwegian Health Intranet. Annual Telemedicine Coference 1998-10-01 - 1998-10-03 1998.
 • Myrvang, Robert. Nord Norsk Helsenett - IntraMed prosjektet. Nyhetsbrev for Telemedisin 1998 (3).
 • Myrvang, Robert; Obstfelder, Aud. North Norwegian Health Network. The Primary Physicians need for information and communication, mapping report based upon focus groups. 1997.
 • Myrvang, Robert. Nyere sosiologisk teori - offentlighet og politisk kommunikajon. Doktorgradskurs i offentlig politikk. 1994-04-11 - 1994-04-11 1994.
 • Myrvang, Robert. Fra årsak til ansvar i sosialpolitikken. Om endringer i den statlige velferdsideologien. Hovedfagsoppgave, cand. polit. 1993.
 • Myrvang, Robert. Reorganisering av attføringsapparatet i Norge: om legitimering av endringstiltak i attføringssektoren. Paper; cand.polit.studiet, sosiologi/sosialpolitikk. 1992.
 • Myrvang, Robert. Attføring - mellom medisinsk sosiologi og arbeidssosiologi. En drøfting av ulike tilnærminger til studiet av attføring. Paper: cand.polit.studiet, sosiologi/sosialpolitikk. 1991.
 • Look at all works in CRIStin →  SV-HUM D1016