Dummy personkort bilde
Associate Professor

Føreland, Solveig

Molekylær farmakologi og toksikologi
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Siebler, Frank; Eisemann, Martin; Vangberg, Hans Christian Bones. The effect of a knowledge-based intervention on the use of respirators in the Norwegian smelter industry. Frontiers in Psychology 2020; Volum 11:270. ISSN 1664-1078.s 1 - 11.s doi: 10.3389/fpsyg.2020.00270.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst. Do Various Respirator Models Fit the Workers in the Norwegian Smelting Industry?. (Fulltekst: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2093791118304864 (Prosjekt: DeMaskUs) SH@W Safety and Health at Work 2019; Volum 10 (3). ISSN 2093-7911.s 370 - 376.s doi: 10.1016/j.shaw.2019.06.004.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna Louise; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- and silicon-alloy industry.. SAIMM Journal 2018. ISSN 2411-9717.

 • Robertsen, Øystein; Siebler, Frank; Eisemann, Martin; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones. Predictors of respiratory protective equipment use in the Norwegian smelter industry: The role of the Theory of Planned Behavior, safety climate and work experience in understanding protective behavior.. (Fulltekst: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpsyg.2018.01366/full Frontiers in Psychology 2018; Volum 9. ISSN 1664-1078.s 1 - 12.s doi: 10.3389/fpsyg.2018.01366.

 • Jørgensen, Rikke Bramming; Buhagen, Morten; Føreland, Solveig. Personal exposure to ultrafine particles from PVC welding and concrete work during tunnel rehabilitation. (Fulltekst: http://oem.bmj.com/content/early/2016/03/25/oemed-2015-103411.full.pdf+html Occupational and Environmental Medicine 2016; Volum 73 (7). ISSN 1351-0711.s 467 - 473.s doi: 10.1136/oemed-2015-103411.

 • Weggeberg, Hanne; Føreland, Solveig; Buhagen, Morten; Hilt, Bjørn; Flaten, Trond Peder. Multi-element analysis of airborne particulate matter from different work tasks during subsea tunnel rehabilitation work. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2016; Volum 13 (10). ISSN 1545-9624.s 725 - 740.s doi: 10.1080/15459624.2016.1177645.

 • Ragde, Siri Fenstad; Jørgensen, Rikke Bramming; Føreland, Solveig. Characterisation of Exposure to Ultrafine Particles from Surgical Smoke by Use of a Fast Mobility Particle Sizer. Annals of Occupational Hygiene 2016; Volum 60 (7). ISSN 0003-4878.s 860 - 874.s doi: 10.1093/annhyg/mew033.

 • Føreland, Solveig; Bakke, Berit; Vermeulen, Roel; Bye, Erik; Wijnand, Eduard. Determinants of Exposure to Dust and Dust Constituents in the Norwegian Silicon Carbide Industry. Annals of Occupational Hygiene 2013; Volum 57 (4). ISSN 0003-4878.s 417 - 431.s doi: 10.1093/annhyg/mes086.

 • Johnsen, Helle Laier; Bugge, Merete Drevvatne; Føreland, Solveig; Kjuus, Helge; Kongerud, Johny; Søyseth, Vidar. Dust exposure is associated with increased lung function loss among workers in the Norwegian silicon carbide industry. Occupational and Environmental Medicine 2013; Volum 70 (11). ISSN 1351-0711.s 803 - 809.s doi: 10.1136/oemed-2012-101068.

 • Bugge, Merete Drevvatne; Kjærheim, Kristina; Føreland, Solveig; Wijnand, Eduard; Kjuus, Helge. Lung cancer incidence among Norwegian silicon carbide industry workers: associations with particulate exposure factors. Occupational and Environmental Medicine 2012; Volum 69 (8). ISSN 1351-0711.s 527 - 533.s doi: 10.1136/oemed-2011-100623.

 • Føreland, Solveig; Bugge, Merete Drevvatne; Bakke, Berit; Bye, Erik; Wijnand, Eduard. A novel strategy for retrospective exposure assessment in the Norwegian silicon carbide industry. Journal of Occupational and Environmental Hygiene 2012; Volum 9 (4). ISSN 1545-9624.s 230 - 241.s doi: 10.1080/15459624.2012.666189.

 • Bugge, Merete Drevvatne; Føreland, Solveig; Kjærheim, Kristina; Wijnand, Eduard; Martinsen, Jan Ivar; Kjuus, Helge. Mortality from non-malignant respiratory diseases among workers in the Norwegian silicon carbide industry: associations with dust exposure. (Fulltekst: http://oem.bmj.com/content/early/2011/03/01/oem.2010.062836.long Occupational and Environmental Medicine 2011; Volum 68 (12). ISSN 1351-0711.s 863 - 869.s doi: 10.1136/oem.2010.062836.

 • Bye, Erik; Føreland, Solveig; Lundgren, Lennart; Kruse, Kristian; Rønning, Ragnhild. Quantitative Determination of Airborne Respirable Non-Fibrous {alpha}-Silicon Carbide by X-ray Powder Diffractometry. Annals of Occupational Hygiene 2009; Volum 53 (4). ISSN 0003-4878.s 403 - 408.s doi: 10.1093/annhyg/mep022.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand. Exposure to Fibres, Crystalline Silica, Silicon Carbide and Sulphur Dioxide in the Norwegian Silicon Carbide Industry. Annals of Occupational Hygiene 2008; Volum 52 (5). ISSN 0003-4878.s 317 - 336.s doi: 10.1093/annhyg/men029.

 • Skogstad, Asbjørn; Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Airborne Fibres in the Norwegian Silicon Carbide Industry. Annals of Occupational Hygiene 2006; Volum 50 (3). ISSN 0003-4878.s 231 - 240.s doi: 10.1093/annhyg/mei081.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne i Harstad Brann- og redning. Informasjonsmøte 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv for feiere, hva betyr det for deg? Informasjon til feirene i Ofoten Brann- og Redning. Informasjonsmøte 2020-09-10 - 2020-09-10 2020.

 • Olsen, Ann-Helen; Føreland, Solveig; Nordhammer, Anna; Thomassen, Marte Renate; Bleie, Kristin Johanne; Hollund, Bjørg Eli. Åndedrettsvern-Hvordan beskytte helsearbeidere best mulig?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s 1 - 4.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0464.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Tranell, Gabriella; Arnoldussen, Yke Jildouw; Zienolddiny, Shanbeh; Kero, Ida. DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019; Volum 27 (1). ISSN 0805-5238.s 8 - 11.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning. Informasjonsmøte 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst. Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere. Hvordan passer støvmaskene?. Yrkeshygienikeren 2019 (3). ISSN 0802-2763.s 8 - 11.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-19 - 2019-06-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Teigen, Krister Aune; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-17 - 2019-06-17 2019.

 • Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP - Hudeksponering for ultrafint støv i utsatte bransjer. Bakgrunn, status og foreløpige funn.. Hospitering for Bedriftshelsetjenester 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i ulike bransjer i Norge.. Forskningsdagene 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri. (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=7QRzqlueKLw&feature=youtu.be 2019.

 • Føreland, Solveig. Masks and dust protection. Dust seminar 2018-02-01 - 2018-02-02 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning. Infromasjonsmøte 2018-12-18 - 2018-12-18 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk. Informasjonsmøte 2018-12-20 - 2018-12-20 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst. Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere, hvordan passer støvmaskene?. Norsk yrkeshygienisk forenings årskonferanse 2018-11-29 - 2018-12-01 2018.

 • Kero, Ida; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. Kvinner trenger bedre støvmasker. (Fulltekst: http://hmsmagasinet.no/kvinner-trenger-bedre-st%C3%B8vmasker 2018.

 • Føreland, Solveig; Kero, Ida; Robertsen, Øystein. Vanskelig å finne støvmasker som passer til kvinner. (Fulltekst: https://gemini.no/2018/03/vanskelig-a-finne-stovmasker-som-passer-til-kvinner/ 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig; Hegseth, Marit Nøst. Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst. How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?. OH2017 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Holder maska?. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Føreland, Solveig. Biologisk overvåkning. Kurshelg og årskonferanse 2015 NYF 2015-10-31 - 2015-11-04 2015.

 • Føreland, Solveig. Forståelse av toksikologiske data i SDS. Kurshelg og årskonferanse 2015 NYF 2015-10-31 - 2015-11-04 2015.

 • Føreland, Solveig. Biologisk overvåkning i arbeidsmedisinsk praksis. Kurs i toksikologi for arbeidsmedisinere 2014-10-14 - 2014.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. Generell yrkeshygiene, NTNU videre kurs 2013-04-08 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Retrospektiv eksponeringsvurdering av støv og støvkomponenter i norsk silisiumkarbidindustri fra 1913 til 2005. Yrkeshygienikeren 2013 (1). ISSN 0802-2763.

 • Føreland, Solveig. Historien om en jobb-eksponeringsmatrise for norsk silisiumkarbidindustri. NAMF 2013-05-29 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Ventilasjon grunnleggende prinsipper og vurderinger. Temadag 2013-03-14 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø i elektrokjemiske prosesser. Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2013-09-11 - 2013.

 • Ragde, Siri Fenstad; Jørgensen, Rikke Bramming; Føreland, Solveig. Personal exposure to ultrafine particles during the use of electrosurgery. Inhaled Particles XI 2013-09-23 - 2013-09-25 2013.

 • Føreland, Solveig. Nanopartikler i arbeidsmiljø. Midtnorsk forum for arbeidsmedisinere 2012-06-06 - 2012.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø i elektrokjemiske prosesser. Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2012-09-28 - 2012.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø på sykehus. Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2012-09-28 - 2012.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Bakke, Berit; Molander, Pål. Improved retrospective exposure assessment of dust and selected dust constituents in the Norwegian silicon carbide industry from 1913 to 2005. (Fulltekst: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33234 (Omtale: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2012/disputas-foreland.html) 2012 (No.1220). ISSN 1501-7710.

 • Føreland, Solveig. Exposure assessment in the Norwegian silicon carbide industry. Workshop on Occupational Health in the Silicon Carbide Production Industry - Update of scientific evidence and needs for prevention 2012-10-02 - 2012-10-03 2012.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. EVU-Kurs i generell yrkeshygiene 2012-03-07 - 2012.

 • Jørgensen, Rikke Bramming; Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure to ultrafine particles during welding of PVC membrane and verge building in subsea road tunnel. AIRMON 2011 2011-06-19 - 2011-06-23 2011.

 • Føreland, Solveig. Fra totalstøv til nanopartikler; måletekniske utfordringer. Æresseminar for Bjørn Eriksson, LO 2011-01-18 - 2011.

 • Buhagen, Morten; Føreland, Solveig. Exposure assessment of dust and quartz during sub sea road tunnel rehabilitation work. AIHce 2011 2011-05-14 - 2011-05-19 2011.

 • Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure assessment of exhaust related agents during sub sea road tunnel rehabilitation work. AIHce 2011 2011-05-14 - 2011-05-19 2011.

 • Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure assessment of exhaust related agents during subsea road tunnel rehabilitation work. IOHA 2010 - 8th International Scientific Conference. International Occupational Hygiene Association 2010-09-28 - 2010-10-02 2010.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. EVU kurs i generell yrkeshygiene 2010-02-17 - 2010.

 • Buhagen, Morten; Føreland, Solveig. Exposure assessment of dust and quartz during subsea road tunnel rehabilitation work. IOHA 2010 - 8th International Scientific Conference. International Occupational Hygiene Association 2010-09-28 - 2010-10-02 2010.

 • Føreland, Solveig; Bakke, Berit; Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Bugge, Merete Drevvatne. Developing a retrospective job-exposure matrix for the Norwegian silicon carbide industry. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health 2009-03-23 - 2009-03-27 2009.

 • Føreland, Solveig. Helsesjekk i Tunnel. (Omtale: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6799495) 2009.

 • Føreland, Solveig. Hudeksponering, prøvetaking og hanskebruk. Kurs i yrkesdermatologi 2008-02-21 - 2008-02-21 2008.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Vermeulen, Roel; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand. Determinants of exposure in the Norwegian silicon carbide industry. 53th Nordic Work Environment meeting 2008-08-24 - 2008-08-27 2008.

 • Føreland, Solveig. Hva er nanopartikler og hvor finnes de?. Temadag om Nanopartikler og HMS 2008-11-03 - 2008-11-03 2008.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Vermeulen, Roel; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand. Determinants of Dust Exposure in the Norwegian Silicon Carbide Industry. 28th International Congress on Occupational Health 2006-06-11 - 2006-06-16 2006.

 • Skogstad, Asbjørn; Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Airborne fibres in the Norwegian silicon carbide indutry. Airmon 2005 2005-06-12 - 2005-06-16 2005.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Exposure to Dust and Sulphur Dioxide in the Norwegian Silicon Carbide Industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health 2005-09-11 - 2005-09-14 2005.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Wijnand, Eduard. Eksponeringskartlegging i norsk silisiumkarbidindustri. 50 Nordiska arbetsmiljömötet 2004-08-30 - 2004-09-01 2004.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Exposure Assessment in the Norwegian Silicon Carbide Industry. X2004: Exposure Assessment in a Changing Environment 2004-06-16 - 2004-06-18 2004.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne i Harstad Brann- og redning. Informasjonsmøte 2020-09-24 - 2020-09-24 2020.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv for feiere, hva betyr det for deg? Informasjon til feirene i Ofoten Brann- og Redning. Informasjonsmøte 2020-09-10 - 2020-09-10 2020.

 • Olsen, Ann-Helen; Føreland, Solveig; Nordhammer, Anna; Thomassen, Marte Renate; Bleie, Kristin Johanne; Hollund, Bjørg Eli. Åndedrettsvern-Hvordan beskytte helsearbeidere best mulig?. Tidsskrift for Den norske legeforening 2020. ISSN 0029-2001.s 1 - 4.s doi: 10.4045/tidsskr.20.0464.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Tranell, Gabriella; Arnoldussen, Yke Jildouw; Zienolddiny, Shanbeh; Kero, Ida. DeMaskUs-prosjektet: Ultrafint støv i Norsk smelteverksindustri -Dannelse, helseeffekter og beskyttelse. Ramazzini: norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin 2019; Volum 27 (1). ISSN 0805-5238.s 8 - 11.

 • Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv hos feiere og brannmenn, hva betyr det for deg? Informasjon til feierne og brannmenn i Tromsø Brann- og redning. Informasjonsmøte 2019-11-19 - 2019-11-19 2019.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst. Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere. Hvordan passer støvmaskene?. Yrkeshygienikeren 2019 (3). ISSN 0802-2763.s 8 - 11.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk. Hva betyr det for deg? Informasjon til mekanikere og elektrikere på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-19 - 2019-06-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Vangberg, Hans Christian Bones; Teigen, Krister Aune; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i smelteverk, hva betyr det for deg? Informasjon til kvelds- og nattskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-18 - 2019-06-18 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Teigen, Krister Aune. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et smelteverk, hva kan det bety for deg? Informasjonsforedrag for Dagskift på Finnfjord AS. Informasjonsmøte 2019-06-17 - 2019-06-17 2019.

 • Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP - Hudeksponering for ultrafint støv i utsatte bransjer. Bakgrunn, status og foreløpige funn.. Hospitering for Bedriftshelsetjenester 2019-09-25 - 2019-09-25 2019.

 • Teigen, Krister Aune; Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv i ulike bransjer i Norge.. Forskningsdagene 2019-09-19 - 2019-09-19 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. SCINDEEP, bli med! Får du støv på huden når du er på jobb? Hva gjør støvet med huden og helsa forøvrig? Hjelp oss med å finne ut av det!. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Informasjon om forskningsprosjektet SCINDEEP. 2019.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Informasjonsfilm: DeMaskUs- bruk av åndedrettsvern i norsk smelteverksindustri. (Fulltekst: https://www.youtube.com/watch?v=7QRzqlueKLw&feature=youtu.be 2019.

 • Føreland, Solveig. Masks and dust protection. Dust seminar 2018-02-01 - 2018-02-02 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: hudeksponering for ultrafine partikler fra brannrøyk, hvilken betydning kan det ha? Informasjonsforedrag for ledelse i Tromsø Brann og Redning. Infromasjonsmøte 2018-12-18 - 2018-12-18 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein; Føreland, Solveig. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Hudeksponering for ultrafint støv på et FeSi-verk, hva betyr det for de ansatte? Informasjonsforedrag for ledelsen på Finnfjord Smelteverk. Informasjonsmøte 2018-12-20 - 2018-12-20 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Eksponering for kullstøv på huden i gruve, hva betyr det for deg? Foredrag for de ansatte i SNSK. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Teigen, Krister Aune; Føreland, Solveig; Vangberg, Hans Christian Bones; Robertsen, Øystein. Forskningsprosjektet SCINDEEP: Ultrafine partikler i kullgruveindustrien og hudeksponering. En introduksjon for ledelsen i Store Norske Spitsbergen Kullkompani. Informasjonsmøte 2018-12-10 - 2018-12-10 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Hegseth, Marit Nøst. Masketetthetstesting på norske smelteverksarbeidere, hvordan passer støvmaskene?. Norsk yrkeshygienisk forenings årskonferanse 2018-11-29 - 2018-12-01 2018.

 • Kero, Ida; Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein. Kvinner trenger bedre støvmasker. (Fulltekst: http://hmsmagasinet.no/kvinner-trenger-bedre-st%C3%B8vmasker 2018.

 • Føreland, Solveig; Kero, Ida; Robertsen, Øystein. Vanskelig å finne støvmasker som passer til kvinner. (Fulltekst: https://gemini.no/2018/03/vanskelig-a-finne-stovmasker-som-passer-til-kvinner/ 2018.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Aminoff, Anna; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Reasons for not using respiratory protective Equipment and suggested measures to optimize use in the Norwegian silicon carbide, ferro- alloy and Silicon-alloy industry.. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig; Hegseth, Marit Nøst. Predicting the use of respiratory protective Equipment in the Norwegian smelter industry. INFACON XV 2018-02-25 - 2018.

 • Føreland, Solveig; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Hegseth, Marit Nøst. How do various respirator models fit the workers in the Norwegian smelting industry?. OH2017 2017-04-24 - 2017-04-27 2017.

 • Hegseth, Marit Nøst; Robertsen, Øystein; Vangberg, Hans Christian Bones; Føreland, Solveig. Holder maska?. Regional helseforskningskonferanse 2016-11-02 - 2016-11-03 2016.

 • Føreland, Solveig. Biologisk overvåkning. Kurshelg og årskonferanse 2015 NYF 2015-10-31 - 2015-11-04 2015.

 • Føreland, Solveig. Forståelse av toksikologiske data i SDS. Kurshelg og årskonferanse 2015 NYF 2015-10-31 - 2015-11-04 2015.

 • Føreland, Solveig. Biologisk overvåkning i arbeidsmedisinsk praksis. Kurs i toksikologi for arbeidsmedisinere 2014-10-14 - 2014.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. Generell yrkeshygiene, NTNU videre kurs 2013-04-08 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Retrospektiv eksponeringsvurdering av støv og støvkomponenter i norsk silisiumkarbidindustri fra 1913 til 2005. Yrkeshygienikeren 2013 (1). ISSN 0802-2763.

 • Føreland, Solveig. Historien om en jobb-eksponeringsmatrise for norsk silisiumkarbidindustri. NAMF 2013-05-29 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Ventilasjon grunnleggende prinsipper og vurderinger. Temadag 2013-03-14 - 2013.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø i elektrokjemiske prosesser. Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2013-09-11 - 2013.

 • Ragde, Siri Fenstad; Jørgensen, Rikke Bramming; Føreland, Solveig. Personal exposure to ultrafine particles during the use of electrosurgery. Inhaled Particles XI 2013-09-23 - 2013-09-25 2013.

 • Føreland, Solveig. Nanopartikler i arbeidsmiljø. Midtnorsk forum for arbeidsmedisinere 2012-06-06 - 2012.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø i elektrokjemiske prosesser. Kjemisk arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2012-09-28 - 2012.

 • Føreland, Solveig. Kjemisk arbeidsmiljø på sykehus. Kjemiske arbeidsmiljøfaktorer, NTNU videre kurs 2012-09-28 - 2012.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Bakke, Berit; Molander, Pål. Improved retrospective exposure assessment of dust and selected dust constituents in the Norwegian silicon carbide industry from 1913 to 2005. (Fulltekst: http://urn.nb.no/URN:NBN:no-33234 (Omtale: http://www.mn.uio.no/kjemi/forskning/aktuelt/arrangementer/disputaser/2012/disputas-foreland.html) 2012 (No.1220). ISSN 1501-7710.

 • Føreland, Solveig. Exposure assessment in the Norwegian silicon carbide industry. Workshop on Occupational Health in the Silicon Carbide Production Industry - Update of scientific evidence and needs for prevention 2012-10-02 - 2012-10-03 2012.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. EVU-Kurs i generell yrkeshygiene 2012-03-07 - 2012.

 • Jørgensen, Rikke Bramming; Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure to ultrafine particles during welding of PVC membrane and verge building in subsea road tunnel. AIRMON 2011 2011-06-19 - 2011-06-23 2011.

 • Føreland, Solveig. Fra totalstøv til nanopartikler; måletekniske utfordringer. Æresseminar for Bjørn Eriksson, LO 2011-01-18 - 2011.

 • Buhagen, Morten; Føreland, Solveig. Exposure assessment of dust and quartz during sub sea road tunnel rehabilitation work. AIHce 2011 2011-05-14 - 2011-05-19 2011.

 • Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure assessment of exhaust related agents during sub sea road tunnel rehabilitation work. AIHce 2011 2011-05-14 - 2011-05-19 2011.

 • Føreland, Solveig; Buhagen, Morten. Exposure assessment of exhaust related agents during subsea road tunnel rehabilitation work. IOHA 2010 - 8th International Scientific Conference. International Occupational Hygiene Association 2010-09-28 - 2010-10-02 2010.

 • Føreland, Solveig. Vernetiltak. EVU kurs i generell yrkeshygiene 2010-02-17 - 2010.

 • Buhagen, Morten; Føreland, Solveig. Exposure assessment of dust and quartz during subsea road tunnel rehabilitation work. IOHA 2010 - 8th International Scientific Conference. International Occupational Hygiene Association 2010-09-28 - 2010-10-02 2010.

 • Føreland, Solveig; Bakke, Berit; Bye, Erik; Eduard, Wijnand; Bugge, Merete Drevvatne. Developing a retrospective job-exposure matrix for the Norwegian silicon carbide industry. 29th ICOH, International Congress on Occupational Health 2009-03-23 - 2009-03-27 2009.

 • Føreland, Solveig. Helsesjekk i Tunnel. (Omtale: http://www.nrk.no/nyheter/distrikt/more_og_romsdal/1.6799495) 2009.

 • Føreland, Solveig. Hudeksponering, prøvetaking og hanskebruk. Kurs i yrkesdermatologi 2008-02-21 - 2008-02-21 2008.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Vermeulen, Roel; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand. Determinants of exposure in the Norwegian silicon carbide industry. 53th Nordic Work Environment meeting 2008-08-24 - 2008-08-27 2008.

 • Føreland, Solveig. Hva er nanopartikler og hvor finnes de?. Temadag om Nanopartikler og HMS 2008-11-03 - 2008-11-03 2008.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Vermeulen, Roel; Bakke, Berit; Eduard, Wijnand. Determinants of Dust Exposure in the Norwegian Silicon Carbide Industry. 28th International Congress on Occupational Health 2006-06-11 - 2006-06-16 2006.

 • Skogstad, Asbjørn; Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Airborne fibres in the Norwegian silicon carbide indutry. Airmon 2005 2005-06-12 - 2005-06-16 2005.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Exposure to Dust and Sulphur Dioxide in the Norwegian Silicon Carbide Industry. 18th International Symposium on Epidemiology in Occupational Health 2005-09-11 - 2005-09-14 2005.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Wijnand, Eduard. Eksponeringskartlegging i norsk silisiumkarbidindustri. 50 Nordiska arbetsmiljömötet 2004-08-30 - 2004-09-01 2004.

 • Føreland, Solveig; Bye, Erik; Eduard, Wijnand. Exposure Assessment in the Norwegian Silicon Carbide Industry. X2004: Exposure Assessment in a Changing Environment 2004-06-16 - 2004-06-18 2004.

 • [Loading...]