Personkort bilde
Associate Professor

Sverre Magnus Bergslid Salvesen

Faculty of Law
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Selvstendig rettsvernshevd i lys av HR-2017-33-A. Jussens venner 2018; Volum 53 (4). ISSN 0022-6971.s 205 - 226.s doi: 10.18261/issn.1504-3126-2018-04-01.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten. Prøveforelesning 2021-02-12 - 2021-02-12 2021.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Forelesningens fremtid. CELL Norge webinar: Forelesningens fremtid 1989-04-30 - 1989-04-30 1989.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Hensynet til koherens i den dynamiske tingsretten. Prøveforelesning 2021-02-12 - 2021-02-12 2021.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Grunntrekk ved rettighetskollisjoner og Forusstranda-dommen. Manuduksjon 2019-04-12 - 2019-04-12 2019.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Etablering av rettsvern mot kreditorekstinksjon - presentasjon for formuerettsgruppa ved UiO. Presentasjon 2017-09-14 - 2017-09-14 2017.

 • Salvesen, Sverre Magnus Bergslid. Forelesningens fremtid. CELL Norge webinar: Forelesningens fremtid 1989-04-30 - 1989-04-30 1989.

 • [Loading...]

  Member of research group