Personkort bilde
Photo: Torbein Kvil Gamst
Professor

Synnøve Jenssen

Department of Social Sciences
Norwegian flag icon Sami flag icon

 • Broderstad, Else Grete; Hernes, Hans-Kristian; Jenssen, Synnøve. Konsultasjoner – prinsipper og gjennomføring. Gyldendal Akademisk 2015 ISBN 978-82-05-48262-3.s 91 - 121.

 • Jenssen, Synnøve; Robertsen, Øyvind Kind. Det kommunale handlingsrommet - bare for små kommuner?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2015; Volum 31 (4). ISSN 0801-1745.s 333 - 356.s doi: 10.18261/ISSN1504-2936-2015-04-05.

 • Jenssen, Synnøve. Fangene på fortet eller Mesternes mester? Bompengefinansiering og lokaldemokratiske dilemmaer i Harstad, Tromsø og Alta. Orkana Forlag 2013 ISBN 978-82-8104-224-7.s 197 - 211.

 • Jenssen, Synnøve. Dør kua mens gresset gror? Politikernes rolle i helsesamhandling. Nytt Norsk Tidsskrift 2013. ISSN 0800-336X.s 207 - 212.

 • Jenssen, Synnøve. Hierarkisk styring eller partnerskap? : konsultasjonsordningen mellom staten og kommunene (KS) i Norge - en ny arena for top-down-styring eller bottom-up-påvirkning?. Nordiske organisasjonsstudier 2011; Volum 13 (4). ISSN 1501-8237.s 29 - 52.

 • Jenssen, Synnøve. Lokaldemokrati på tomgang?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2010; Volum 26 (3). ISSN 0801-1745.s 204 - 234.

 • Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve; Røiseland, Asbjørn. The future of northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 191 - 198.

 • Røiseland, Asbjørn; Aarsæther, Nils; Jenssen, Synnøve. Local governance and the challenges of global change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 1604568038.s 1 - 10.

 • Jenssen, Synnøve. Deliberative Democracy in Practice. Acta Politica 2008; Volum 43 (1). ISSN 0001-6810.s 71 - 92.s doi: 10.1057/palgrave.ap.5500208.

 • Jenssen, Synnøve. The Rationality of Local Budgetary Decision-making in the Municipality of Sortland. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Local Governance and the Challenges of Global Change. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. The future of Northern local governance. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Prefectoral Systems and Central–Local Government Relations in Scandinavia. Scandinavian Political Studies 2006; Volum 29 (4). ISSN 0080-6757.s 308 - 332.

 • Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve. Fylkesmannens rolle i arealplankonflikter. - Dommer, forhandlingsleder eller konsensussøker?. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift 2001; Volum 17. ISSN 0801-1745.s 291 - 321.

 • Jenssen, Synnøve; Kleivan, Brita. Deliberasjon - En alternativ samhandlingsform i stat - kommunerelasjonen?. ? 1999; Volum 16 (3).s 247 - 272.

 • Aarsæther, Nils; Røiseland, Asbjørn; Jenssen, Synnøve. Practicing Local Governance: Northern Perspectives. Nova Science Publishers, Inc. 2008 ISBN 978-1-60456-803-5.s 75 - 91.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Kommunereformen 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/article6485954.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordafør. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nyhetsmorgen, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju NRK Nordnytt. 2011.

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Kommunereformen 2014-04-29 - 2014-04-29 2014.

 • Jenssen, Synnøve. Tukling med skaperverket?. Klassekampen 2014. ISSN 0805-3839.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Universitetet i Tromsø – hva nå?. (Fulltekst: http://www.nordlys.no/kronikk/article6485954.ece Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.s 3 - 3.

 • Rosenvinge, Jan H; Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve. Universitetet i Tromsø - hva nå. 2013.

 • Ravna, Øyvind; Jenssen, Synnøve; Rosenvinge, Jan H. Forskning fremfor tvang i reindriften. Nordlys 2013. ISSN 0805-5440.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordafør. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nyhetsmorgen, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju Nordnytt, NRK. 2011.

 • Jenssen, Synnøve. Intervju NRK Nordnytt. 2011.

 • Ringholm, Toril; Bjørnå, Hilde; Jenssen, Synnøve; Nyseth, Torill; Røyseland, Asbjørn; Vabo, Signy Irene; Aarsæther, Nils. Taking stock of national research on democracy in network governance. The case of Norway. 2007 ISBN 8792063314.

 • [Loading...]

  Member of research group