Dummy personkort bilde
Lecturer

Nilsen, Terje

Department of Pharmacy
Norwegian flag icon Sami flag icon

  • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. (Fulltekst: https://www.farmatid.no/artikler/vitenskap/apotekkunder-med-diabetes-egenmaling-av-blodglukose-behov-farmasoytisk-radgivning Norsk Farmaceutisk Tidsskrift 2017; Volum 125 (9). ISSN 0029-1935.s 45 - 50.

  • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.

  • Waaseth, Marit; Nilsen, Terje; Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Halvorsen, Kjell H.. Apotekkunder med diabetes: Egenmåling av blodglukose og behov for farmasøytisk rådgivning. Diabetesforum 2018 (1). ISSN 1503-9609.s 44 - 46.

  • [Loading...]