Torbjørn Isaksen ILP
Photo: Torje Jenssen
Torbjørn Isaksen ILP
Department of Education torbjorn.isaksen@uit.no +4777660523 Tromsø ILP-Lærerutdanning 4.024

Torbjørn Isaksen


Associate professor in organization and management

Job description

Teaching and research in organization and management/leadership. Predominately in the field of organizational learning. 


 • Isaksen, Torbjørn. Refleksjon over pedagogisk dokumentasjonsmateriale. Kompetansehevingsprogram 2017-03-20 - 2017-03-20 2017.
 • Isaksen, Torbjørn. Pedagogisk ledelse: Det å lede lærings- og utviklingsarbeid. Kompetanseutviklingsprogram 2017-05-03 - 2017-05-03 2017.
 • Isaksen, Torbjørn. Å bli førstelektor i organisasjon & ledelse. Konferanse for kandidater i førstelektorprogrammet ved UiT-Norges arktiske universitet 2016-08-15 - 2016-08-15 2016.
 • Isaksen, Torbjørn. Hva er unikt ved lærings og utviklingskulturen i norske barnehager. Kurs for tillitsvalgte i barnehagesektoren 2016-03-10 - 2016-03-10 2016.
 • Isaksen, Torbjørn. Reflective Learning in an ECEC Center - Presentation of Research Project.. Presentation for OECD early start review group 2014-09-12 - 2014-09-12 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Seminarundervisning - noen funksjoner og utfordringer. Fagdag ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk 2014-11-14 - 2014-11-14 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Intervensjon for reflekterende læring. Presentasjon av paper i antologi. 2014-12-03 - 2014-12-04 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Hvem påvirker barnehagelærerens kompetanse?. Faglig innledning i samband med seminar i barnehagefaglig forskningsgruppe. 2014-05-26 - 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Hovedtrekk ved utviklingsarbeid i skoler og barnehager. Foredrag i samband med prosjektet "Kultur for mangfold" 2014-06-10 - 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Rapport fra dialogbasert studentvurdering BLU 1 og BLU S1 -Februar 2014. 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Hva er god undervisning - og hvordan styrke den?. Personalseminar for ansatte ved ILP 2014-04-04 - 2014.
 • Isaksen, Torbjørn. Lærerutdanningens dilemma - mellom kompetanse og kvalifikasjon. Konferansedag ILP/UiT 2012-04-12 - 2012-04-12 2012.
 • Isaksen, Torbjørn. Endring av organisasjonskultur. Utviklingsseminar for medarbeidere i barnehagen 2012-09-28 - 2012-09-28 2012.
 • Isaksen, Torbjørn. Dannelse av læringsmiljø. Fagdag for Tromsøya nord barnehager 2011-02-24 - 2011-02-24 2011.
 • Isaksen, Torbjørn. Teamorganisering og endring. Fagdag for PP-tjenesten i Tromsø kommune 2011-04-04 - 2011.
 • Isaksen, Torbjørn. Grupper for erfaringslæring. Seminar for bedriftskulturnettverket 2010-01-29 - 2010.
 • Isaksen, Torbjørn. Utvikling gjennom et kulturperspektiv. Utviklingsseminar 2010-02-17 - 2010.
 • Isaksen, Torbjørn. Åpne utviklingsprosesser: Dialogkonferansen som verktøy i erfaringsbasert utvikling. Nettverksseminar 2009-02-12 - 2009.
 • Isaksen, Torbjørn. Machiavellis tanker om politikk og makt: Relevans i vår tid?. Foredragsrekke i regi av Senioruniversitetet i Tromsø 2009-11-09 - 2009.
 • Isaksen, Torbjørn. Kompetansebygging som nøkkel til barnehageutvikling. Utviklingsseminar 2008-02-14 - 2008.
 • Isaksen, Torbjørn. Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet. Revidert og utvidet versjon av oppdragsrapport fra 2005. (omtale) Eureka Forlag 2008 (15-2008) ISBN 9788273892034.
 • Isaksen, Torbjørn. Kvalitetsgruppen og den lærende barnehagen. Forskpro ID: p08000437. Første steg 2008; Volum 03/2008 (03). ISSN 1504-1891.s 20 - 24.
 • Isaksen, Torbjørn. Refleksjonens dilemma og GLL metoden. Første steg 2008; Volum 04/2008 (04). ISSN 1504-1891.s 16 - 21.
 • Isaksen, Torbjørn. Hovedstrategier for endring av organisasjonskultur. Fusjonsseminar UiTø-HiTø 2008-11-27 - 2008.
 • Isaksen, Torbjørn. Lærende barnehage som portalen til samarbeid barnehage-skole. Seminar om samarbeid barnehage-skole 2007-04-17 - 2007.
 • Isaksen, Torbjørn. Tilnærming til to arbeidsprosesser. Seminar i samband med samarbeid skole-barnehage 2007-05-15 - 2007.
 • Isaksen, Torbjørn. Ny rammeplan og utfordringer for barnehagens lederskap. Konferanse for barnehagesektoren 2006-04-20 - 2006.
 • Isaksen, Torbjørn. Hvem eier sannheten?. Forskningspolitisk seminar 2006-11-22 - 2006.
 • Isaksen, Torbjørn. Barrierer og drivkrefter: Bedriftskulturelt syn på kvalitet. (omtale) 2005.
 • Isaksen, Torbjørn. Kultur - bedriftens ryggrad: Kan endring gjøres via kultur som eneste virkemiddel?. Banklederkonferanse i Sparebank 1) konsernet 2004-05-12 - 2004.
 • Isaksen, Torbjørn. Falsifikasjonismen og det åpne samfunn: Karl Popper som vitenskapsfilosof og samfunnstenker. Vitenskapsfilosofisk seminar ved HiTø AFL 2001-02-02 - 2001.
 • Isaksen, Torbjørn. Endring og endringsberedskap. Temadag for barnehagene i Områdenettverk Kvaløysletta 2001-02-09 - 2001.
 • Look at all works in CRIStin →


  Research interests

  Learning and improvement in organizations - worplace learning.
  ILP-Lærerutdanning 4.024