Trude Haugli


Professor


 • Trude Haugli :
  Retten til samvær etter omsorgsovertakelse
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Margrethe Haugli, Randi Helene Sigurdsen :
  Children’s Health Matters in Custody Conflicts: Best Interests of the Child and Decisions on Health Matters
  Palgrave Macmillan 2023 ARKIV
 • Trude Margrethe Haugli :
  Kapittel 6 Særlig om barns kulturelle rettigheter
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  Kapittel 12 Samværsrett
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Haugli :
  Statens plikt til å forebygge fedme for å sikre barns rett til helse
  Universitetsforlaget 2022 ARKIV
 • Trude Haugli :
  § 104
  Universitetsforlaget 2021
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Om foreldreansvar og barns rett til helsehjelp
  Gyldendal Juridisk 2020
 • Trude Haugli, Anna Nylund :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries: Do Constitutional Rights Matter?
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Trude Haugli :
  Constitutional Rights for Children in Norway
  Brill|Nijhoff 2019 ARKIV / DOI
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Begrepet barneperspektiv i juridiske tekster
  Cappelen Damm Akademisk 2015
 • Trude Haugli, Grethe Nordhelle :
  Sikker i sin sak? Om barn, sakkyndighet og rettssikkerhet
  Lov og Rett 2014
 • Trude Haugli :
  Child Law in an International Context Message form the Conference Convenor
  International family law, policy and practice 2014
 • Trude Haugli, lena lauritsen Bendiksen :
  The Child's or Child Perspective in Legal Research: How Norwegian Scholars Define the Child Perspective
  International family law, policy and practice 2014
 • Lena R. Lauritsen Bendiksen, Trude Haugli :
  Sentrale emner i barneretten. 5. utgave
  Universitetsforlaget 2023
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2021
 • Trude Haugli, Anna Nylund, Randi Sigurdsen, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Children’s Constitutional Rights in the Nordic Countries
  Brill|Nijhoff 2019
 • Trude Haugli, Siri Gerrard, Anne Hellum, Eva-Maria Svensson :
  Dette brenner jeg for: Festskrift til Hege Brækhus 70 år
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli, Gunnar Ketil Eriksen, Ingvild Ulrikke Jakobsen :
  Rettsvitenskap under nordlys og midnattssol
  Fagbokforlaget 2018
 • Trude Haugli, Lena R. Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten, 3. utgave
  Universitetsforlaget 2018
 • Trude Haugli, Lena Lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2015
 • Trude Haugli, lena lauritsen Bendiksen :
  Sentrale emner i barneretten
  Universitetsforlaget 2014
 • Lena Lauritsen Bendiksen, Trude Margrethe Haugli :
  Barnevernsloven – nytt og gammelt på samme tid
  Juridika Innsikt 2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  FNs barnekonvensjon - 20 år etter inkorporering
  2023
 • Trude Margrethe Haugli :
  Statens ansvar for å sikre barn en høyest oppnåelig helsetilstand
  2023
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Vi støtter opp om Kajas syn
  Svalbardposten 2022
 • Trude Haugli :
  Introduction Rethinking vulnerability within a children’s rights approach
  2022
 • John Arne Moen, Ingvild Næss, Toril Nag, Tor Aksel Busch, Marianne Høyer, Trude Haugli et al.:
  NOU 2022: 11 Ditt personvern – vårt felles ansvar — Tid for en personvernpolitikk
  2022
 • Trude Haugli :
  Barns rett til helse. Særlig vekt på fedme hos barn og statens ansvar
  2021
 • Trude Haugli :
  Vaksinering av barn 12- 16 år mot Covid 19
  28. August 2021
 • Trude Haugli :
  Bestemor vann over barnevernet i Høgsterett – kan krevje å få samvær med barnebarnet
  02. July 2021
 • Trude Haugli :
  Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider
  25. August 2021
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Vaksinering av barn mot covid-19 – juridiske og etiske sider
  Nordlys 2021
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli, Mona Martnes :
  Covid-19 og barns rettigheter
  Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2021 DOI
 • Trude Haugli :
  FNs barnekonvensjon artikkel 24, Lucy Smiths barnerettighetsdag 2020
  2020
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  Project presentation: Children's right to health
  2020
 • Trude Haugli :
  Kommentar til Høyesteretts kjennelse om hensynet til barnets beste og barns rett til å bli hørt
  Juridika 15. January 2020
 • Trude Haugli :
  FNs barnekonvensjon, utviklingstrekk og dagens status.
  2019
 • Trude Haugli, Eva-Maria Svensson, Anne Hellum, Siri Gerrard :
  Forord
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli, Eva-Maria Svensson, Anne Hellum :
  Festskrift til Hege Brækhus
  Fagbokforlaget 2019
 • Trude Haugli :
  Intervju NRK om Barnekonvensjonen 30 år
  20. November 2019
 • Mona Martnes, Trude Haugli :
  Høyesterett, barnets beste og politiske hensyn
  Rett 24 23. December 2019
 • Trude Haugli :
  Children's Constitutional Rights in the Nordic Countries
  2019
 • Trude Haugli :
  Forslag til ny norsk barnelovgivning
  2019
 • Trude Haugli, Ingvild Ulrikke Jakobsen, Gunnar Ketil Eriksen :
  Forord
  Fagbokforlaget 2018
 • Trude Haugli :
  Constitutional protection of Children in the Nordic countries
  2018
 • Trude Haugli :
  Hva nå - Norge? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge nå står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs barnekomite i juni 2018
  2018
 • Trude Haugli :
  Barnerettigheter i Norge – alt såre godt? Barnerettighetenes posisjon i Norge og utfordringer Norge står overfor med bakgrunn i anbefalingene fra FNs Barnekomite i juni 2018
  2018
 • Trude Haugli, Randi Sigurdsen :
  The best interests of the child in decisions on health matters
  2018

 • The 50 latest publications is shown on this page. See all publications in Cristin here →