Kjemi - bachelor

Duration: 3 År

Photo: Ingun A Mæhlum
Photo: Ingun A Mæhlum

Kjemi - bachelor

Duration: 3 År

Campus
Tromsø
Application deadline
15. april
Søking og opptak
How to apply?

Vil du være med å løse samfunnsutfordringene innen miljø, klima og helse?

På dette studiet lærer du hvordan man utvikler nye medisiner som vil være viktige i kampen mot antibiotikaresistens. Som kjemistudent kan du se hvordan disse medisinene virker ved bruk av VR-briller.

Hvordan skal vi utvikle nye bærekraftige materialer som kan erstatte plast og andre miljøgifter? Denne utviklingen kan du være med på dersom du studerer kjemi.

Questions about the study

Profilbilde Renate Lie Larsen
Renate Lie Larsen

Senior executive officer, student administration, purchaser, Department of Chemistry,


Ansatte-IK---Luca-Frediani
Luca Frediani

Professor, Theoretical and Computational Chemistry, Hylleraas Centre for Quantum Molecular Sciences


Alt rundt oss er molekyler satt sammen av omtrent hundre grunnstoffer. En kjemiker forstår hvordan grunnstoffene reagerer med hverandre og danner molekyler. Som kjemiker forstår du også hvordan egenskapene til grunnstoff og molekyler påvirker hva vi kan gjøre med dem og hva vi kan bruke dem til.

Kjemikere er med på å lage nye materialer. Dersom vi klarer å finne et bærekraftig alternativ til plast vil vi klare å løse et stort globalt problem. Kjemikere er også med på å utvikle materialer som skal brukes i solceller, elektronikk og mye annet. Kjemi er mye mer enn å jobbe på laboratorium. Man lærer å bruke datamaskiner og VR-briller til å studere strukturen til molekyler, og kan på den måten få et visuelt bilde av hvordan molekyler ser ut.

Ved å studere kjemi kan du være med på å utvikle nye medisiner og vaksiner. Du kan lære om hvordan en vaksine lages, hva den inneholder og hvorfor vaksinen fungerer. Det vil bestandig være behov for å utvikle nye vaksiner, både for virus vi kjenner til og for ukjente virus, som for eksempel Covid-19. Du kan også lære om antibiotikaresistens og hvordan dette påvirker moderne medisin.

Kjemikere jobber ofte i grenseland mot enten biologi og farmasi eller matematikk og fysikk. På studiet vil du derfor i tillegg til å ta fag innen kjemi også få grunnleggende ferdigheter innen matematikk, fysikk, biologi og informatikk.

I studiet lærer du om sammenhengen mellom hvordan molekyler er bygd opp og hvordan de fungerer. Du tar emner der du fordyper deg i analytisk, biologisk, organisk, uorganisk og teoretisk kjemi. Noen av emnene er rene teoriemner, mens andre består mest av praktisk arbeid på laboratorium.

Du vil få teoretisk kompetanse og praktiske ferdigheter blant annet innen:

 • Mange ulike metoder for å undersøke molekyler og reaksjoner
 • Hvordan du kan lage helt nye molekyler som aldri har eksistert før
 • Hvordan du kan modellere egenskaper til molekyler og reaksjoner med kraftige datamaskine

En utdanning i kjemi gir mulighet å jobbe i

 • kjemisk industri: for eksempel Hydro, Borregaard og Equinor
 • farmasøytisk industri: Eksempler er GE Healthcare, BASF, Xellia og AstraZeneca
 • analyselaboratorier i offentlig og privat sektor som på sykehus, hos Norsk Institutt for luftforskning (NILU) eller Akvaplan-niva AS
 • forskningsinstitusjoner som Meteorologiske Institutt, SINTEF, Forsvarets Forskningsinstitutt
 • offentlig forvaltning som konsulent eller rådgiver

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1. sem (høst)
eller
2. sem (vår)
Alt. 1:
Alt. 2:
Det velges enten begge emner fra alternativ 1 eller begge emner fra alternativ 2.
3. sem (høst)
eller
4. sem (vår)
5. sem (høst)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
6. sem (vår)
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
eller
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste
Fritt valg eller i henhold til anbefalinger/liste

Opptakskravet er generell studiekompetanse eller realkompetanse + matematikk R1 og R2, og et av følgende programfag:

 • Fysikk (1 + 2)
 • Kjemi (1 + 2)
 • Biologi (1 + 2)
 • Informasjonsteknologi (1 + 2)
 • Geofag (1 + 2)
 • Teknologi og forskningslære (1 + 2)

Studiet er åpent og ikke adgangsregulert. Alle som oppfyller opptakskravene får tilbud om studieplass.

Mangler du generell studiekompetanse?

Hvis du er 25 år eller eldre kan du søke opptak på bakgrunn av realkompetanse . NB: De spesielle opptakskravene kan ikke dekkes med realkompetanse. Søknadsfristen for realkompetansesøkere er 1. mars.

Studiehverdagen består av forelesninger, gruppearbeid og lab. I forelesninger gjennomgås teori og faglige tema. I gruppearbeidet er studentene aktive gjennom løsning av oppgaver og diskusjon rundt problemstillinger. Fagene kan også ha laboratorieøvelser og pc-lab.

I hvert fag det en muntlig eller skriftlig eksamen, ofte i kombinasjon med hjemmeeksamen, prosjektoppgave eller laboratorierapport. I mange av fagene, spesielt i starten av studiet, kreves obligatoriske oppgaver (arbeidskrav) godkjent for tilgang til eksamen. Eksamensordningen er nærmere beskrevet for hvert enkelt fag i studieprogrammet. I prosjektarbeid gis individuell veiledning fra instituttets vitenskapelig ansatte.

Studiet er et norskspråklig studieprogram. Det innebærer at både undervisning og eksamensoppgaver gis på norsk.  
 
Enkelte fag vil være engelskspråklige. Undervisning, pensumlitteratur og eksamensoppgaver vil her bli gitt på engelsk, men studenten kan velge å besvare eksamen på enten engelsk eller norsk/skandinavisk.

Pensumlitteraturen for de aller fleste fag er på engelsk.

Studiet kvalifiserer for opptak til vårt toårige mastergradsprogram (Master in Molecular Sciences)

Masterprogrammet tilbyr 3 studieretninger og det anbefales følgende Bachelor kurs for å kunne velge oppgaver i de ulike retninger:

• Biomolecular Chemistry and Bioinformatics: KJE-2002 og/eller KJE-2004

• Chemical Synthesis and Spectroscopy: KJE-1002 og KJE-1003

• Theoretical and Computational Chemistry: KJE-1005 og KJE-2001

Mange Masterstudenter fortsetter også med et Ph.D-studie, som er en lønnet forskerutdanning.

Det er mulig å studere et semester i utlandet i 3. studieår. Man kan ta fag som tilsvarer de man normalt ville tatt ved UiT, men det er også mulig å ta valgfrie fag i utlandet. Utvekslingsoppholdet godkjennes på forhånd av Institutt for kjemi. Slik vet du at fagene under oppholdet blir både faglig relevant, spennende og godkjent i din studieplan.

Det er mange muligheter for utvekslingssteder, i alt fra Storbritannia til Japan og Tsjekkia. Eksempler på utvekslingssteder er: University of Santiago de Compostela, Aix-Marseille University og University of Chemistry and Technology Prague.

Mer informasjon om utveksling finnes her.

Ansatte-IK-Tore-Lejon.jpg-Bredde-180px-
Tore Lejon

Professor, Chemical Synthesis and Analysis

Ansatte-IK-Abhik-Ghosh.jpg-Bredde-180px-
Ghosh, Abhik

Professor, Chemical Synthesis and Analysis

Peik Haugen.jpg
Haugen, Peik

Professor, Molecular Biosystems and Bioinformatics, Norstruct

maarten-beerepoot.jpg
Maarten Beerepoot

Senior lecturer in Chemistry

Associate professor II, Centre for learning and technology (Result)

RickEngh.jpg
Richard Alan Engh

Professor, Biomolecular and Structural Chemistry, Norstruct

Ansatte-IK-Jørn-Hansen
Jørn H Hansen

Associate Professor Organic Synthesis/Medicinal Chemistry, Merited Teacher, Head of the Chemical Synthesis and Analysis Group 

Research, Education and administrative work.