Matematikk - Lektorutdanning for trinn 8-13 i realfag - master

STUDIESTED: Tromsø

Matematikk er en viktig del av vår kulturhistorie, både som eget fag og som redskap innenfor en rekke andre fagområder.

Facts
Duration:5 År
Location: Tromsø
Credits (ECTS):300
Qualification:
Admission requirements:
Application deadline:
Application code:
Apply

Med ei utdanning innen matematikk eller statistikk fordyper du deg i stoff som blir brukt i en rekke andre vitenskaper og næringsveier. Som lektor i matematikk kan du inspirere skoleelever til å jobbe med datasikkerhet eller klimamodellering, til å utvikle statistiske metoder for miljø- eller helseforskning, eller til selv å velge yrker innen utdanning.

 

Semester 10 studiepoeng 10 studiepoeng 10 studiepoeng
1.semester (høst)
PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum
PFF-1015 Praksis år 1
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (biologi og fysikk fag 2)
KJE-1001 Introduksjon til kjemi og biologisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1001 Kalkulus 1
2. semester (vår)
FYS-1050 Fysikk for ingeniører (fysikk fag 2)
STA-1001 Statisitikk og sannsynlighet (biologi fag 2)
KJE-1002 Organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT-1004 Lineær algebra
MAT-1002 Kalkulus 2
3. semester (høst)
BIO-1105 Innføring i biologi (biologi fag 2)
KJE-1004 Innføring i uorganisk kjemi (kjemi fag 2)
FYS-1001 Mekanikk (fysikk fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 (fysikk fag 2 )
KJE-1001 Introdukjson til kjemi og biologisk kjemi (biologi fag 2)
INF-1049 Introduksjon til beregningsorientert programmering (kjemi fag 2)
MAT-1003 Kalkulus 3 (fysikk og biologi fag 2)
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (fag 2)
4. semester (vår)
MBI-1002 15 stp (biologi fag 2)
FYS-1002 Elektromagnetisme (fysikk fag 2)
KJE-1005 Termodynamikk og kinetikk (kjemi fag 2)
BIO-1601 Innføring i mikrobiologi (biologi fag 2)
STA-1001 Statistikk og sannsynlighet (kjemi og fysikk fag 2)
MAT-2xxx (biologi og kjemi fag 2)
FYS-1003 Grunnkurs i eksperiementell fysikk (fysikk fag 2
5.semester (høst)
MAT-2001 Prosjektoppgave i matematikk (fordypningsoppgave)
PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser (10 stp)
PFF-2022 Naturfagdidaktikk 1A (5 stp)
PFF-2026 Matematikkdidaktikk 1 (5 stp)
PFF-2001 Praksis år 3
6. semester (vår)
BIO-2002 Zoofysiologi (biologi fag 2)
FYS-2000 Kvantemekanikk (fysikk fag 2)
KJE-2003 Introduction to analytical chemistry (kjemi fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 (biologi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (kjemi fag 2)
MAT/STA - 2xxx (biologi og kjemi fag 2)
MAT-2xxx (fysikk fag 2)
7. semester (høst)
BIO-1xxx (biologi fag 2)
FYS-2001 Statistisk fysikk og termodynamikk (fysikk fag 2)
FIL-0700/FIL-0702 Examen philosophicum (kjemi fag 2)
BIO-1xxx Økologi 1(biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx (fysikk fag 2)
KJE-1003 Praktisk organisk kjemi (kjemi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (biologi fag 2)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller KJE-1001 Introduksjon til kjemi og kjemisk biologi
FYS-0001 Brukerkurs i fysikk (kjemi fag 2)
8. semester (vår)
PFF-3020 Skolen som organisasjon, elevens livsverden og kulturelt mangfold
PFF-3001 Praksis år 4
PFF-3022 Naturfagdidaktikk 2A
PFF-3026 Matematikkdidaktikk 2
9. semester (høst)
MAT/STA-2xxx/3xxx eller metodemne 2xxx/3xxx (eller emne i fag 2 -2xxx/3xxx)
PFF-3101 Matematikkdidaktikk eller MAT/STA-3xxx (eller emne i fag 2 BIO/FYS/KJE-3xxx)
Masteroppgave i matematikk ved lektorutdanninga (10 av 40 stp)
10.semester (vår)
MAT-3907 Masteroppgave i matematikk ved lektorutdanninga (30 av 40 stp)


Contact
Marianne Brekke.jpg

Marianne Brekke


Adviser
Phone: +4777644007 marianne.brekke@uit.no

Stian-Anfinsen.jpg

Stian Normann Anfinsen


Associate Professor / Machine Learning
Phone: +4777645173 stian.normann.anfinsen@uit.no

Related professions