Fiskehelsebiologer 2013-2016

Dokumentet oppdateres jevnlig. Sist oppdatert i 2017.

Ola Kvaal Brandshaug

Fiskehelsebiolog 2016
Kommer fra: Trondheim, Norge
Masteroppgave: "Påvisning av melaninflekker i filet hos slakteklar Atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Stilling april 2017:

Fiskehelsebiolog, Lerøy Aurora.

Martin Rønbeck Lundberg

Fiskehelsebiolog 2016
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Immun- responser hos rognkjeks (Cyclopterus lumpus L.) etter administrering av forskjellige oljebaserte injeksjonsvaksiner - Betydning av adjuvant ved intramuskulær og intraperitoneal injeksjon for antistoffrespons og fiskevelferd"

Stilling april 2017:


Fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS, Frøya.

Andreas Skagøy

Fiskehelsebiolog 2016
Kommer fra: Ålesund, Norge
Masteroppgave: "Effekt av diett med ulike mengder langkjedede omega-3 fettsyrer på fettsyresammensetningen i plasma, røde blodlegemer og muskel, samt stressrespons, hos Atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Stilling april 2017:

Fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS, Frøya.

Per Kristian Sætre

Fiskehelsebiolog 2016
Kommer fra: Sandnes, Norge
Masteroppgave: "Produksjonsindusert stress på rogn (Salmo salar L.) og effekter på immun- og stressrelaterte gener etter smitte av plommesekkyngel med Yersinia ruckeri"

Stilling april 2017:

Fiskehelsebiolog, Vesterålen Fiskehelsetjeneste, Sortland.

Renate Andersen

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Stavanger, Norge
Masteroppgave: "HPI-axis and heat shock protein (HSP) gene transcripts, and their responsiveness to stress in Atlantic salmon (Salmo salar L.) embryos and larvae"

Stilling april 2017:

Fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS, Kristiansund.

Lisa Charlotte Bratland

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Hammerfest, Norge
Masteroppgave: "Interferon som adjuvant i DNA-vaksine mot ILA-virus hos atlantisk laks (Salmo salar L.) - Kinetikk i antistoffrespons, effekt på drap av celler som uttrykker antigen og effekt på vekst"

Stilling april 2017:

Iselin Birthe Stock Evje

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Tjøme, Vestfold, Norge
Masteroppgave: "Fettsyresammensetning hos atlantisk laks (Salmo salar L.) fôret med ulike mengder langkjedede omega-3 fettsyrer"

Stilling april 2017:


Fiskehelsebiolog, HaVet AS, Sandnessjøen.

Iris Jenssen

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Nordreisa, Norge
Masteroppgave: "Effekt av interferon-plasmider på ekspresjon av antiviralt. Mx-protein i pankreas og beskyttelse mot SAV3-infeksjon hos atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Stilling april 2017:


Fiskehelsekonsulent, Åkerblå AS, Kristiansund.

Mattias Bendiksen Lind

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Trondheim, Norge
Masteroppgave:
"Fluidpermeabelt luseskjørt (SalGardTM) og fiskevelferd i oppdrett av atlantisk laks (Salmo Salar L.) i Nord-Norge - effektiv og skånsom ikke-medikamentell bekjempelse av lakselus?"

Stilling april 2017:

Fiskehelsebiolog, HaVet AS, Sandnessjøen.

Mathias Bøhle Overrein

Fiskehelsebiolog 2015
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Vaksinering og smoltifisering av atlantisk laks (Salmo salar L.) - Betydning av sjøvannstoleranse for mottakelighet for infeksiøs pankreas nekrose (IPN)"

Stilling april 2017:

Fiskehelsebiolog, MarinHelse, Tromsø

Les mer om Mathias

René Alexander Mogerhagen Bakken

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Ullensaker, Norge
Masteroppgave: "Mukuslagets betydning for beskyttelse og immunrespons hos atlantisk laks"

 

Stilling april 2017:

Synne Karoline Jerman Bjørstad

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Salangen, Norge
Masteroppgave: "Hjertehelse som risikofaktor for slaktedødelighet i Nord-Norge"

Stilling april 2017:

Håvard Hagen Ingulfsvann

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Transkripsjonsfaktorer som markør for modning av B-celler i Atlantisk laks (Salmo salar L.)"

Stilling april 2017:


Astrid-Elisabeth Christiansen Hanssen

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Lenvik, Norge
Masteroppgave: "Antiviralt forsvar i hjertet hos atlantisk laks (Salmo salar) Uttrykk av type I interferoner in vivo og i primære cellekulturer in vitro"

Stilling april 2017:

 

Lisbeth Lindenskov Joensen

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Færøyene
Masteroppgave: "SOCS-proteiner i laksens antivirale forsvar - til nytte for virus eller vert?"

Stilling april 2017:

Gunhild Seljehaug Johansson

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Tromsø, Norge
Masteroppgave: "Functional feed for Atlantic salmon (Salmo salar L.) Effect on gastrointestinal tract during parr-smolt transformation and susceptibility to infectious pancreatic necrosis virus (IPNV)"

Stilling april 2017:

Anniken Malene Frantzen Sørflaten

Fiskehelsebiolog 2014
Kommer fra: Lebesby, Norge
Masteroppgave: "Betydning av Stress ved Badevaksinering av Lakseyngel mot Yersiniose"

Stilling april 2017:

Kristoffer Berglund Andreassen

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Lyngen, Norge
Masteroppgave: "Effekter av infeksjon med lakselus (Lepeophtheirus salmonis) på vill smolt av laks (Salmo salar L.) og ørret (Salmo trutta L.)"

Stilling april 2017:

Barbro Adeline Bruskeland Holm

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Tvedestrand, Norge
Masteroppgave: "Francisella noatunensis infection of head - kidney macrophages from Atlantic cod, Gadus morhua L."

Stilling april 2017:

Tom Erik Hoemsnes

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Molde, Norge
Masteroppgave: "Forekomsten av lakselus (Lepeophtherius salmonis) på sjøørret (Salmo trutta) i to koordineringssoner og en nasjonal laksefjord i Nord-Trøndelag: effekter av en sonebrakklegging"

Stilling april 2017:

Bjarte Langhelle

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Masfjorden, Norge
Masteroppgave: "Adjuvant activity of uric acid"
Stilling april 2017:

Ingrid Moan

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Fosnes, Norge
Masteroppgave: "Studier av Hjerte- og skjelettmuskelbetennelse (HSMB) i Atlantisk laks (Salmo salar L.). Effekter av Infeksiøs pankreasnekrose virus (IPNV) og vaksinasjon på utviklingen av HSMB in vivo, og etablering av primærkultur av hjerteceller for dyrking av Piscine reovirus (PRV) in vitro"
Stilling april 2017:

Camilla Robertsen

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Bø, Norge
Masteroppgave: "Induksjon av antivirale gener hos atlantisk laks (Salmo salar L.) ved intramuskulær injeksjon av ekspresjonsplasmid for interferon c (IFNc)"
Stilling april 2017:

Sandra Danielsen Wiik

Fiskehelsebiolog 2013
Kommer fra: Harstad, Norge
Masteroppgave: "Antimikrobiell aktivitet i marine alger"

Stilling april 2017:Page administrator: Trine Holm Larsen
Last updated: 27.06.2019 10:19