Alta Oppstart spesialpedagogikk master

Velkommen som student på Master i spesialpedagogikk ved studiested Alta

Vi viser til din søknad om opptak til masterstudiet i spesialpedagogikk i Alta og ønsker deg velkommen som student hos oss. Om du har spørsmål om opptaket kan du sende e-post til
ilp-opptak@uit.no  

Oppstart av studiet
Fellesstart for alle nye masterstudenter er:
mandag 10. august kl. 09:00-15:00.
Informasjonsdagen er obligatorisk og gjennomføres digitalt. Du vil motta en lenke på mail i god tid før 10. august. Sjekk møtelenke, lyd og kamera i god tid før vi starter. Kamera skal være slått på for alle deltakerne.
For å aktivere deg som student ved UiT bør du følge rekkefølgen i denne sjekklisten 

Samlingsplan
For samlinger her på campus Alta, se årsplan:

Merk at masteremnet PED-3034 Spesialpedagogiske perspektiver og grunnlagsproblematikk starter opp tirsdag 11. august, for deg som ønsker å starte med et grunnleggende emne om spesialpedagogikk.

Forkunnskaper i kvantitativ metode
Du som ikke fyller kravet til forkunnskaper i kvantitativ jf. opptakskravet, må delta på forkurset i metode som vi arrangerer på campus i Alta den 21. og 22. september 2020. Forkurset er et arbeidskrav for emnet PED-3059 og du vil ikke kunne ta dette emnet våren 2021 uten enten dette forkurset eller godkjent forkunnskapskrav.

Ta gjerne kontakt
Du vil finne mer informasjon om master i spesialpedagogikk.

Om du har spørsmål om studiet kan du ta kontakt med studieleder Beathe Sætveit eller fagkoordinator Mirjam Harkestad Olsen (mirjam.h.olsen@uit.no).

Velkommen som student hos oss!

Vennlig hilsen

Beathe Sætveit                                         Mirjam Harkestad Olsen
studieleder                                               fagkoordinator
Page administrator: Anita Evensen
Last updated: 17.07.2020 12:08