Relevante lenker

Institutt for informatikk - Instituttets forside
Ny student ved UiT - for alle nye studenter på UiT
Oversikt emner på institutt for informatikk

Våre studier 

Bachelor Informatikk 
Computer Science - Master 
Sivilingeniør i Informatikk - Helseteknologi
Sivilingeniør i Informatikk - Datamaskinsystemer

Til deg som studerer

Inforside for nye studenter - Informasjon til nye studenter på informatikkstudiet
Tromsøstudentenes Dataforening - Linjeforening for informatikkstudenter
Tillitsvalgte informatikkstudenter - Tillitsvalgte studenter 

Valgfag og utveksling i informatikkstudiet

Anbefalte ikke-realfaglige valgfag 
Utveksling

Eksamen og reglement

Alt om eksamen
Utfyllende bestemmelse for eksamen ved NT-fak

Masteroppgave

Bedriftssamarbeid 
Veiledningskontrakter
LaTex-maler

Uteksaminerte studenter

Candidata Alumniforeningen CandiData 
Kandidater fra IFI Uteksaminerte kandidater fra instituttet