Informasjon om videosøknader til Fagstudium i musikkutøving (Bachelor)

Informasjon om krav til videoens innhold og innspilling.

Bilde av saxofon


 • Du trenger ikke å spille inn hele repertoaret i ett strekk, men hver sats/stykke/låt må være tatt opp i én tagning, uredigert og uten klipping.
 • Det er ingen spesielle krav til kvalitet i lyd og bilde – du kan bruke en vanlig mobiltelefon om du ønsker det.
 • Videoene skal lastes opp på YouTube.
 • Videolenkene må være åpne og tilgjengelige i hele opptaksperioden, til 1. juli. De kan ikke være passordbeskyttet.
 • Du må opplyse om når opptaket ble gjort.
 • Det er søkerens eget ansvar å påse at alle lenker til prøvespillvideoene fungerer.
 • Tenk igjennom hvilket opptak du kan sende som viser det du kan godt. Musikkforståelse, teknikk, utholdenhet, improvisasjon osv.
 • Merk at det er viktig at ansiktet ditt vises på videoen, og det er også best å se den som spiller i helfigur.

 • Videoen skal inneholde hele prøvespillrepertoaret - både selvvalgt og obligatorisk repertoar.
 • Det er ikke krav om å spille med akkompagnement.

 • Videoen skal være av 12 - 20 minutters lengde
 • Innspillingen kan gjerne inneholde låter framført med kompgruppe/band, men dette er ikke et krav
 • Det er fint om du kan vise improvisasjon

Sivert Martin Grenersen: 77644250 sivert.grenersen@uit.no /
Page administrator: Arne Elvemo
Last updated: 13.10.2021 13:59